Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Hele Herlevs kommunalbestyrelse står bag budgetaftalen for 2023

Der er fundet flere penge til det hårdt pressede specialiserede område, og så har de røde partier fået den borgerrådgiver, de har ønsket sig længe.

En samlet kommunalbestyrelse i Herlev er nået til enighed om en budgetaftale for 2023, der både holder sig inden for rammerne sat af KL og regeringen – og finder midler til at skabe bedre forhold for børn, unge og familier med særlige behov, skriver Herlev Kommune i en pressemeddelelse.

Aftalen betyder blandt andet, at der tilføres 10 millioner kroner i 2023 til det specialiserede socialområde, i et samlet budget, der er vokset med i alt 11 millioner kroner i forhold til året før. 

Ifølge pressemeddelelsen er det et udtryk for, at kommunalbestyrelsen anerkender, at navnlig det specialiserede børneområde de seneste år har været under stort pres.

LÆS HELE BUDGETAFTALEN HER

I budgetaftalen for 2023 er der også fundet penge til styrkede nomineringer i kommunens dagtilbud, at værne om folkeskolen og styrke elevernes undervisningsmiljøer samt at skabe nye muligheder og aktiviteter for byens unge. Og så er der fokus på velfærdområderne i form af et yderligere løft af sundheds- og ældreområdet og en styrket rekrutterings- og fastholdelsesindsats, så der er den nødvendige, kvalificerede medarbejderressource på velfærdsområderne. 

Også en borgerrådgiver har kommunalbestyrelsen afsat midler til. Det har længe været et ønske fra SF og Enhedslisten, og det var en del af den konstitueringsaftale, der kom efter valget, at muligheden for en borgerrådgiver skulle undersøges.

Endelig er der i budgetaftalen for 2023 indgået aftale om indsatser, der i endnu højere grad skal skabe et arbejdsmarked i Herlev, der er for alle, styrker kommunens samarbejde med civilsamfundet – samt sætter yderligere fart på den grønne omstilling.

En del af pengene til de nye tiltag bliver fundet ved, at byggesagsgebyret på fritagede områder bliver genindført igen.

Alle partier er tilfredse

I pressemeddelelsen udtrykker alle partier tilfredshed med den aftale, de netop har underskrevet:

»Socialdemokratiet er tilfredse med, at vi i en økonomisk udfordrende tid har indgået en bred aftale med alle kommunalbestyrelsens partier, som ansvarligt overholder de økonomiske rammer og holder skatten i ro. Det har krævet stramme prioriteringer, der vil kræve meget af kommunens medarbejdere,« siger borgmester Thomas Gyldal Petersen (S).

Hos Konservative er Henrik Hilleberg også glad:

»Konservative gik til forhandlingerne med tre klare mål, nemlig at styrke fagligheden i vores skoler, ansætte flere pædagoger i daginstitutionerne og sikre, at der ikke skæres ned på det specialiserede område for især børn. Det lykkedes for os at sikre de ting,« siger han.

Hos Enhedslisten mener Marianne Dithmer, at årets budgetforhandlinger var de sværeste Enhedslisten i Herlev har været en del af.

»Med et specialiseret socialområde uden finansiering fra Christiansborg og en økonomisk meget begrænset ramme, så vi ind i et budget for 2023 med væsentlige nedskæringer. Derfor er vi rigtig glade for, at det blandt andet lykkedes Enhedslisten, at finde midler så besparelserne kunne begrænses ved at genindføre byggesagsgebyrerne, så behandlingen af byggesager ikke tager penge fra velfærden,« siger hun.

Hos SF er Betina Skovby stolt.

»Denne budgetaftale er for børnene, deres familier og den faglighed, der skal sikre kvaliteten i vores daginstitutioner og skoler. Når SF siger minimumsnormeringer, så mener vi det, og med denne budgetaftale tager vi endnu et skridt mod reelle minimumsnormeringer,« siger hun.

Hos Radikale Venstre er Deniz Kücükavci særlig glad for midlerne til en særlig indsats for unge, som er truet af spiseforstyrrelser eller har andre psykiske problemer.

»De Radikale er også glade for, at der nu kan blive igangsat mere uformelle kulturaktiviteter i Bymidten for unge mellem 18 og 23 år, som ikke rigtig finder sig til rette i de etablerede kultur- og idrætstilbud,« siger han.  

LÆS OGSÅ: Byudvikling: Bliver Herlev grimmere eller smukkere? 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!