Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

DN Herlev og borgmesteren vil favne byens ‘Evighedstræer’

Træer kan også være bevaringsværdige. Derfor er Herlevs borgmester og DN Herlev gået sammen for at bevare kommunens særlige træer. Planen er at få borgerne med også.

Præcis som en karakteristisk bygning kan blive udpeget som bevaringsværdig, skal det også være tilfældet med særlige træer i Herlev Kommune. Det fremgår af Kommuneplan 2023-2035. Derfor mener borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) og DN Herlevs næstformand, Gert Biilmann, tidligere udvalgsformand for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget i byen, at kommunen nu også bør tilmelde sig ordningen om ‘Evighedstræer’.

»Danmarks Naturfredningsforening har besluttet sig for, at træer har en væsentlig rolle i det danske samfund. Vi har jo træer alle steder. Og desværre har man igennem rigtig mange år med hård hånd sagt, at lige snart et træ har stået i 45 til 50 år, så er det sikkert til fare for nogen, og så skærer man det ned. Det har vi også gjort i Herlev Kommune, også i min tid, men hvorfor det? Lad os nu hylde træerne og sørge for, at de bliver der,« fortæller Gert Biilmann, der understreger, at det handler om at bevare et træ så lang tid som muligt, også når det er dødt og fældet, af hensyn til biodiversiteten og de mange insekter og planter, som også lever af træet.

Ifølge ham har naturfredningsforeningen opstillet fire kriterier, hvoraf mindst ét skal opfyldes, før et træ kan udpeges. Det drejer sig om 1) Træet er gammelt, eller er en oplagt efterfølger til et gammelt træ i nærheden. 2) Træet er meget stort. 3) Træet har stor biologisk værdi.  Og 4) Træet har meget stor æstetisk, historisk eller anden social værdi.

LÆS OGSÅ: Cykling uden alder – hylende morsomt

Ikke kun gamle træer

Det er borgmester Thomas Gyldal Petersen enig i. Derfor tog han imod, da DN Herlev rakte ud til ham med henblik på at få Herlev tilmeldt ordningen om ‘Evighedstræer’, og derfor er det nu på dagsordenen til næste Miljø-, Klima- og Teknikudvalgsmøde 27. maj, hvor forvaltningen indstiller til, at man bevarer to stilkege – en nord for Træbanken og en ved Holmeengen på Gråpilevej. Sidstnævnte vurderes at være fra omkring 1770.

»Jeg tænker, det er interessant, fordi vi har jo træer, som både har en naturlig værdi for biodiversiteten, men der er også en kulturhistorisk værdi. Det vil sige, at man vil både være med til at gøre noget godt for naturen og for biodiversiteten, men jo faktisk også at gøre træerne til en medfortæller af Herlevs historie,« vurderer borgmesteren og tilføjer, at der på hvert ‘Evighedstræ’ kommer et lille emblem, som indikerer, at træet er blevet udpeget.

Han tilføjer, at man med ordningen faktisk også kan udpege nyplantede træer, hvorfor forvaltningen også indstiller til, at man planter et nyt egetræ på gårdspladsen til Gammelgård, hvor det gamle gik ud på grund af en belægning, der gjorde, at det ikke fik næring nok. Derfor ligger der også i indstillingen, at forpladsen ved Gammelgård forskønnes med nye belægninger og nye planter, ‘som giver en passende arkitektonisk ramme for kunstudstillingerne på Gammelgård’. Der skal søges fondsmidler til formålet, lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet.

Gert Biilmann, næstformand i DN Herlev, og Herlevs borgmester med stilkegen i baggrunden, der menes at være fra 1770 og måske nu bliver kåret til ‘Evighedstræ’. Foto: Kenneth Hougaard.

Vil gerne udbrede ordning

Men hvorfor går du som borgmester og politiker ind i sagen, før den er politisk vedtaget, hvorfor ikke vente til kommunalbestyrelsesmødet?

På baggrund af henvendelsen fra Gert har jeg været med til at rejse sagen politisk. Det har jeg, fordi i Herlev har vi to udviklingsspor. Vi har et, som handler om, at vi lige nu er ved at blive lidt flere, så vi kan passe på byen i fremtiden. I den forbindelse bliver der bygget primært i den centrale del af byen. Så har vi nogle værdier, som herlevborgerne lægger meget meget stor vægt på. Det er sådan set den måde, vi bygger og bor på i den øvrige del af byen, og så er det vores grønne områder,« forklarer borgmesteren og uddyber, at i forhold til sidstnævnte har kommunalbestyrelsen, da Gert Biilmann var med også, vedtaget blandt andet at plante en masse nye træer.

»Når DN Herlev så kommer og præsenterer en idé for mig, som i virkeligheden stempler ind i den dagsorden, der siger, at det kan godt være, at vi udvikler os som by, men vi er også en by, som bygger på en historie og på nogle naturmæssige kvaliteter, som borgerne lægger stor vægt på. Hvorfor så ikke samarbejde om at synliggøre det?,« siger han.

Netop samarbejdet vil de to også gerne udbrede til borgerne, virksomhedsejerne og andre i kommunen. For har man et træ, som kunne egne sig til ‘Evighedstræ’, så kan man frivilligt kontakte DN Herlev eller DN via en formular og få det vurderet.

»Vi håber jo, der kommer flere til,« lyder det fra Gert Biilmann, der også selv har flere andre i kikkerten.

Bliver et træ udpeget er det ikke fredet. Derimod har grundejeren, hvor træet står, givet en hensigtserklæring, hvor man har forpligtet sig til at passe på træet så lang tid som muligt. Som i tilfældet her skal det altid vedtages politisk om et træ på offentlig grund skal være et ‘Evighedstræ’. Omvendt skal politikerne i så fald også beslutte, hvis udpegningen skal sløjfes.

Ordningen om ‘Evighedstræer’ startede i 2012 og ifølge DN’s hjemmeside er der pt. 174 udpegninger på landsplan.

I Herlev skal de to indstillede træer først politisk vedtages af kommunalbestyrelsen, før de kan få lov at stå ‘evigt’.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!