Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Efter problemer med kørsel til og fra aktivitetscentret er udbuddet blevet ændret

Det seneste år er det ikke ligefrem fordi kørslen af borgere i Herlev er foregået gnidningsfrit. Nu er kørslen i udbud igen og denne gang med flere krav til den kommende leverandør end tidligere.

Når en ældre, handicappet eller syg borger i Herlev skal fra sit hjem og ud til sociale arrangementer eller genoptræning i aktivitetscentret, så tilbydes de at blive transporteret både til og fra aktivitetscentret af kommunen.

Og den transport har Herlev Kommune betalt virksomheden Harbirk for, efter virksomheden vandt kørslen i et offentligt udbud.

Det seneste år har der dog været en del uenighed mellem Herlev Kommune og virksomheden Harbirk.

Det viser en korrespondance mellem netop kommunen og Harbirk, som Herlev Bladet har fået aktindsigt i.

En del af gnidningerne mellem de to parter går på, at der ikke er overensstemmelse mellem kommunens forventninger til kørslen, og Harbirks egen opfattelse af deres kørsel i kommunen.

Og nu er den visiterede kørsel, som det altså kaldes på fagsprog, så i udbud igen, denne gang dog med store ændringer i udbuddets betingelser – noget, vi vender tilbage til.

Når vi tilrettelægger nye udbud, medtager vi naturligvis altid erfaringer fra den nuværende leverance

For før ændringerne af udbuddet giver mening, må vi først lige dykke ned i de uenigheder, der har været mellem Herlev Kommune og Harbirk.

Uenighed om aftalen

Korrespondancen mellem Harbirk og Herlev Kommune indledes 6. april 2022 ved, at kommunen tager kontakt til Harbirks direktør Steffen Harbirk.

Herlev Kommune mener ikke, at Harbirk har levet op til den aftale, der blev indgået, da Harbirk vandt den visiterede kørsel i kommunen. Specifikt mener kommunen ikke, at Harbirk lever op til transporten af ældre med et handicap, med en demenssygdom eller med sociale udfordringer. Denne gruppe borgere bruger ifølge kommunens kravspecifikationen ofte kørestol eller rollator.

Herlev Kommune uddyber til Herlev Bladet, at problemet var, at Harbirk ikke havde kapacitet til nye borgere med behov for kørestol.

LÆS OGSÅ: Kommunen reducerer årets julebelysning

‘På baggrund af Harbirks manglende overholdelse af aftalens forpligtelser (…) vil Aktivitetscenteret i Herlev Kommune bestille alternativ transport for kørestolsbrugere hos anden leverandør, indtil Harbirks korrekt opfyldelse af aftalen. Harbirk er forpligtet til at refundere Herlev Kommunes udgifter til alternativ transport hos anden leverandør,’ skrev kommunen i en mail.

Men den mail er Harbirks direktør Steffen Harbirk uforstående overfor.

Han svarer derfor, at han ikke accepterer kommunens krav og undrer sig over kommunens konklusion om, at Harbirk ikke lever op til aftalen.

Herlev Bladet har i forbindelse med denne artikel taget kontakt til Steffen Harbirk, der ikke ønsker at stille op til interview. Han forklarer, at mens den visiterede kørsel i Herlev Kommune er i udbud, så er det ifølge ham almindelig kutyme i virksomheden ikke at udtale sig op til et udbud, man muligvis vil byde ind på af fare for at blive udelukket fra udbuddet.

Steffen Harbirk fortæller dog overordnet, at man fra Harbirks side mener, at Harbirk leverer et godt stykke arbejde, som virksomheden også er stolt af.

Nogle borgere måtte vente på at komme på aktivitetscentret

Mailkorrespondancen mellem kommunen og Harbirk fortsætter.

Kommunen holder på, at Harbirk ikke lever op til kravspecifikationerne i aftalen, og at kommunen derfor er nødt til at bestille alternativ transport, som Harbirk så forventes at betale. Harbirk holder derimod på, at alle krav er overholdt, og at man ikke vil refundere kommunens udgifter, før problemet uddybes.

Her ses et uddrag af mailkorrespondancen mellem Harbirk og Herlev Kommune. Medarbejderen i kommunens navn er overstreget, da personen ikke længere arbejder i kommunen.

 

Hele konflikten løses halvanden måned senere 16. maj på et samarbejdsmøde mellem Harbirk og Herlev Kommune. Kommunen oplyser i den forbindelse, at kørslen siden da er blevet varetaget som ønsket.

Kommunen oplyser i den forbindelse til Herlev Bladet, at nogle borgere som følge af kapacitetsproblemerne måtte vente længere tid på at få en plads i aktivitetscentret. Borgere, der allerede var i gang med et visiteret tilbud, blev i perioden kørt jf. aftalen, men nye borgere fik en udskudt opstart.

Det lykkedes i perioden ikke for kommunen at finde altenativ transport til de berørte borgere. Kommunen har derfor heller ikke et overblik over, hvor ofte der har været behov har alternativ transport.

Ud over uenighederne om overholdelsen af aftalen, så har Harbirk heller ikke i perioden fra maj 2022 til slutningen af juli ikke kunne varetage kørsel med trappelift – en historie, du kan læse meget mere om lige her.

Skærpelse fra forrige udbud

Og alt det bringer os så tilbage til det nye udbud.

Ved udgangen af året udløber kommunens aftale med Harbirk, og derfor er den visiterede kørsel lige nu i udbud.

Men udbuddet er denne gang blevet ændret en del siden sidst. Kørslen bliver derfor denne gang ikke kun givet på baggrund af bedste pris, men også faktorerne ‘service’ og ‘miljø’ er tildelingskriterier. ‘Service’ kommer i det nye udbud til veje 30 procent, ‘miljø’ 20 procent og prisen 50 procent.

I de nye udbudsbetingelser står der blandt andet om tildelingskriteriet ‘service’:

‘Tilbudsgiver skal angive, hvilke ressourcer, forholdsregler og øvrige tiltag, der vil blive bragt i anvendelse for at sikre stabil transport og leverance med overholdelse af de og øvrige vilkår omkring kørslens afvikling,’ står der blandt andet. Og videre i de nye udbudsbetingelser står der:

‘(…) tilbudsgiver (skal, red.) beskrive, hvordan tilbudsgiver med udgangspunkt i ordentlighed formår at samarbejde positivt og konstruktivt med ordergivers medarbejdere(…). Ordregiver vil i sin evaluering lægge vægt på at leverandøren er i stand til at sikre stabilitet og præcision i kørselsafvikling, samtidig med at der udvises smidighed og fleksibilitet i samarbejde med ordregiver.’

Med andre ord kommer det altså til at have en direkte betydning for, hvem der vinder det nye udbud, at samarbejdet mellem kommunen og den kommende leverandør kan fungere.

Herlev Bladet har derfor spurgt kommunen, om man har ændret udbuddet på baggrund af negative oplevelser med Harbirks kørsel. Til det svarer Tine Larting, der er centerchef i Center for Sundhed og Voksne, i et skriftligt svar:

‘Når vi tilrettelægger nye udbud, medtager vi naturligvis altid erfaringer fra den nuværende leverance. De er en væsentlig faktor ved fastlæggelse af nye kriterier. Dette er almindelig praksis og dermed ikke særligt for dette udbud. Når service indgår som tildelingskriterie, er det for at kvalitetssikre, at kørslen tilpasses de borgere, der skal benytte den, og at en kommende leverandør er opmærksom på, at det er et konkurrencevilkår. På den måde er der tale om en skærpelse fra forrige udbud.’

Herlev Bladet forsøgte i forbindelse med denne artikel at få et mundtligt interview med centerchef Tine Larting. Det ville centerchefen ikke stille op til.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!