Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Første udkast klart: Sådan kan det nye Bangs Torv komme til at se ud

Forud for en ny lokalplan til udvikling af Bangs Torv er der offentliggjort en startredegørelse, som løfter sløret for, hvad man godt kunne tænke sig.

Siden nyheden kom ud om salget af Bangs Torv i marts 2021, har det været småt med nyt om stedets fremtid. Indtil nu.

For i en startredegørelse, som er det, der ligger forud for en lokalplan (i dette tilfælde Lokalplan 124, red.), afsløres nu visionerne for det nye Bangs Torv, hvis det altså er det, det kommer til at hedde.

Som det er nu, må områdets bebyggelsesprocent ikke overstige 250, og byggeri må  højst opføres i otte etager og i en højde på 28 meter. Men med udgangspunkt i de nye rammer i det netop fremlagte kommuneplanforslag vil man i startredegørelsen have en bebyggelsesprocent på 255 og et byggeri fra tre til 13 etager på maksimalt 41 meter. Til sammenligning kan oplyses, at det kommende erhvervstårn i bymidten overfor bliver op til 50 meter højt.

Mest vægt på de små boliger

Det er CW Obel Ejendomme og PFA Nordic Real Estate, der ejer de matrikler som Bangs Torv og PFA-bygningen breder sig over. De ønsker begge at udvikle hele området. Det vil sige rive det eksisterende ned og bygge nyt. Eller næsten. For længst mod vest vil man bevare en rødstensbygning til boliger og butikker. Ved gavlen af den skal der placeres et nyt etageboligbyggeri mod Herlev Hovedgade. I stueetagen etableres en café/spisested med en fælles tagterrasse mod sydvest, fremgår det.

LÆS OGSÅ: Herlev Bladets tema om byudvikling

Overordnet set er visionen at bygge 300 en-, to-, tre- og fireværelses lejligheder på 50 til 95 kvadratmeter med detailhandel og erhverv i stueplan. Det bemærkes, at det skal være den mindre bolig (to og tre værelses-lejligheder), der er højt prioriteret i området. I alt bliver der tale om cirka 28.600 etagekvadratmeter. Skal man igen sammenligne med bymidten, breder den sig over cirka 38.150. En butik må maksimalt være på 5.000 kvadratmeter for dagligvarer og 2.000 for udvalgsvarer. Omvendt er de største dagligvarebutikker i BIG-centret på 3.500 kvadratmeter og 10.000 for udvalgsvarer. Sammenligner man eksempelvis med den nuværende Rema 1000 er den på 656 kvadratmeter. Det ville lige gå an med den nye plan, hvor minimumskravet er på 500 kvadratmeter.

Artiklen fortsætter under billedet.

Det nye Bangs set fra oven. Bemærk strøget eller Kulturforbindelsen tv., der går mellem den røde bygning, som bevares, og det nye. Illustrationer: Herlev Kommune.

Sammenhæng med resten af Herlev

Ifølge startredegørelsen er der også tænkt en parkeringskælder ind i planen i modsætning til de nuværende arealer på terræn. Den skal kunne rumme cirka 236 parkeringspladser til biler, heraf 10 delebilspladser gældende for samlet 50 parkeringspladser. Derudover skal der være fem handicap-parkeringspladser. I alt et parkeringsareal på 7.500 kvadratmeter.

Oven på det skal der være et stort grønt gårdrum med offentlig adgang via en port fra nord (hovedgaden) og en ‘oplevelsestrappe’ mod syd (Gåseholmvej), som også indrettes med grønt og siddepladser. Gårdrummet omringes af bebyggelser, nogle med grønne tagterrasser, der kommer til at slange sig som boligkarreer rundt om. Rummet skal indrettes med små træer, buske, blomsterbede, staudebede og græsplæner samt fælles opholdsarealer og legeområder og et fælles drivhus.

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ Maxi Zoo ramt af skadedyr

Til venstre for det kommer en del af ‘kulturforbindelsen’ til at løbe som et strøg, der viderefører gågaden fra bymidtecentret på den anden side af Herlev Hovedgade.  Tunnellen under vejen bibeholdes, men bliver forkortet, så folk, der går igennem, vil møde dagslyset tidligere end i dag, lyder det. De kommer derfor op til butiksfacader og caféer langs strøget, som altså bliver en del af den nævnte kulturforbindelse. Den skal binde Herlev sammen og er beskrevet som en foretrukken rute gennem byen med ‘kulturindslag’ og aktiviteter langs vejen. Det er meningen, at den skal gå fra Herlev Hospital via stien over Herlev Torv og Bangs Torv til Vasekær syd for banen.

Grønne tanker

I disse tider med fokus på miljø er der også tænkt bæredygtighed ind i visionen. Det er nemlig bygherres ønske at udføre en ny bebyggelse, som kan opnå bæredygtigheds-certificeringen DGNB guld. ‘I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Det er Green Building Council Denmark, der som en uvildig tredje part udfører den endelige certificering af byggeprojektet, og dermed vurderer hvilken bæredygtighedskvalitet, som det ansøgte byggeprojekt kan certificeres til, sølv, guld eller platin’, står der i startredegørelsen.

Tidsplanen:

Uge 40: Økonomi- og Planlægningsudvalget har godkendt startredegørelsen.
Medio 2023: Behandling af Forslag til lokalplan 124.
Medio 2023: Høringsperiode.
Ultimo 2023: Politisk behandling af endelig vedtagelse af lokalplanen.
Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!