Herlev Bladet

”Her i Herlev går det godt”

Læserbrev fra: Frantz Nielsen, Sortemosevej 15. B.

Herlev Bladets referater af borgmesterens, lokalhistorikerens samt direktørens nytårstale giver tid til eftertanke eller selvransagelse om man vil dette.  

Borgmesterens nytårstale var forventelig. Hu Hej – Hvor går det godt.  

Herlev Bladets direktørs nytårstale fokuserer på fremtidssikring. Forståeligt nok.

En varm tak til Herlev Bladets redaktør for at give spalteplads til de gamle fotos med forklarende undertekster, der jævnligt bringes i Herlev Bladet.

Herlevs lokalhistoriker taler om fremtiden. Underforstået, kender man ikke Herlevs Historie forstår man ikke fremtidens udfordringer. Eller hvad? Hvorfor?

Trist er det ligeledes at erfare at vore dages lokalpolitikere blot med et skuldertræk ser på at Landvaskeriets forhus.

Lokalhistorikerens nytårstale er interessant – hvorfor? Netop fordi talen undlader at beskrive den politiske beslutning det var, at kommunalbestyrelsen dengang besluttede at lukke Lokal Historisk museum, hvor netop en stor kreds af historisk interesserede borgere, netop med skiftende udstillinger informerede om Herlev-Hjortesprings historie. Herlevs historie blev tematisk beskrevet og illustreret. Bondestenalder og dansk middelalder blev belyst. Herlev-Hjortesprings andel i såvel 1600 som 1700 tallets landboreformer. Pottemagernes liv  i Herlev-Hjortespring blev belyst. Etableringen af landbefæstningen 1886/1892 blev belyst.

Herlev sogns overgang fra landsby til en Kommune i 1950’erne var temaer.

Hjortespring borgenes selvforståelse blev belyst, det var jo krongods gennem 500 år. 

Til og med først i 1700 tallet. Alt dette ophørte da Hannes Minde afgik ved døden.

Trist er det ligeledes at erfare at vore dages lokalpolitikere blot med et skuldertræk ser på at Landvaskeriets forhus og baghus/værksted forfalder, da dets nye ejer blot venter på, at huset kan nedrives og bortfjernes så arealet kan blive udlagt til parkering.

Da Hannes Minde, Lokalhistorisk Museum blev lukket blev det udlagt som en succes.

Retorisk blev der givet udtryk for det var en styrkelse af formidlingen af Herlev-Hjortesprings Historie. Denne opgave blev givet til Lokalhistorikeren med hjemsted i Herlev Bibliotek. Formidlingen var nu i faste rammer.

P.S: Stor respekt og anerkendelse af de frivillige hjælpere i Lokalhistorisk Arkiv.      

P.P.S: Hvem sagde SAXBO. Keramisk Museum og Lokalhistorisk Museum, eller hvad?

 

Du er måske også interesseret i
Kommentarer
Henter kommentarer.....