Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Herlev-forældre vil demonstrere for bedre normeringer

En gruppe forældre fra forskellige dagtilbud i Herlev går på barrikaderne lørdag for at demonstrere for bedre normeringer i deres børns institutioner. Demonstrationen er landsdækkende under parolen #hvorerderenvoksen. Borgmesteren bakker op, men understreger, at Herlev prioriterer dagtilbudsområdet højt.

Syv mødre fra Herlev går på lørdag i fælles front mod Bertel Thorvaldsens Plads for at demonstrere for bedre normeringer i deres børns daginstitutioner.

»Det kan være svært at mobilisere børnefamilier, fordi de har meget at se til, men der er folketingsvalg i år, så det er nu, vi kan påvirke politikerne, så nu gør vi det«, lyder det fra Ninia Brodersen-Almind, der er tidligere formand for Distrikt Syd i Herlev og har barn i Lindehaven.

Hun og de andre forældre har meldt sig til den landsdækkende kampagne #hvorerderenvoksen, fordi de på baggrund af egne erfaringer og en DR2-dokumentar med fokus på samme område, mener, at den nuværende situation i daginstitutionerne ikke er holdbar.

»Der har været en stor udskiftning på lederniveau, hvor der hver gang har været en overgangsperiode på op til et halvt år. Og det tager tid fra børnene, når lederne ikke er der. I stedet  har vi fået hjælpeledere fra andre huse, men de kan ikke være der hele tiden, fordi de skal varetage opgaver fra flere forskellige huse. Og så må personalet træde til«, forklarer Ninia Brodersen-Almind.

Som eksempel fortæller hun om en episode, hvor en hjælpeleder fik til opgave at tælle sæbedispensere i fire huse, fordi der skulle skiftes ud.

Hun nævner også de udfordringer, der kan være i tilfælde af langstidssygdom blandt personalet. Noget de i hendes institution også har været ramt af.

»Man skal være heldig, hvis man får vikardækning, og hvis det sker, skal man være opmærksom på, at det ikke er alle timer, der bliver dækket«, påpeger hun.

Ikke imod pædagogerne

Ida Skeltved, en af de andre forældre, der har barn i Elverhuset, påpeger, at forældrenes kritik på ingen måde er møntet på pædagogerne og de ansatte. Tværtimod er de nervøse for, at personalet enten brænder ud eller forsvinder. Så det er lige så meget deres sag, de taler, lyder det.

»Man kan se på dem, at de er presset, og det må være opslidende ikke at kunne lave det, de brænder for«, siger hun, der er på barsel og derfor nogen gange vælger i pressede situationer at holde sit barn hjemme for at aflaste personalet.

Men også af frygt for, hvad der kan ske.

»Jeg har oplevet børn sidde på toilettet i lang tid, fordi den voksne ikke har tid til at komme, når barnet kalder, og det er da frygteligt«, fortæller hun, der også tager sig selv i at blive i længere tid, når hun afleverer.

Bare for at sikre sig, at alt er, som det skal være. Det kender de andre forældre også til.

LÆS OGSÅ: Herlevs pædagoger råbte morgentrafikken op

»Det sker også, at personalet nogle gange spørger, om jeg har mulighed for selv at passe barnet hjemme«, tilføjer Ninia Brodersen-Almind.

Ida Skeltved supplerer igen:

»Hvis der er sygdom blandt personalet, kan vi også få besked på, at i dag er det ’ren pasning’«, fortæller hun – underforstået: Der er ikke tid til noget pædagogisk.

»Så kan man jo lige så godt lade være med at komme«, siger hun.

Ikke kun på den korte bane

Herlev-forældrene håber, at de med demonstrationen kan få politikerne i tale. Noget de mener har været svært hidtil.

»Vi har råbt op i mange år, men kommunen reagerer ikke. Vi har bare fået at vide, at man skulle spare«, påpeger Eva Jensen, der har barn i Lindehaven.

»Problemet er, at politikerne kun ser det på den korte bane i stedet for på den lange. Undersøgelser viser, at jo mere voksenkontakt et barn har som lille, jo bedre klarere det sig senere hen«, påpeger Marie Straarup-Pedersen, der har barn i Elverhuset.

»Regningen kommer senere, når barnet ikke trives i folkeskolen og skal have støttepædagog«, supplerer Ninia Brodersen-Almind.

Som de andre forældre mener hun, der skal tilføres flere penge til pædagoger i daginstitutionerne, men:

»Man skal både kigge på prioriteringen nationalt og lokalt for at komme derhen, hvor vi gerne vil hen, så den er todelt«, understreger hun.

Overrasket over opråb

Ifølge Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen (A), er hans dør åben og har sådan set altid været det, hvis der er noget, man som forælder i Herlev gerne vil gøre opmærksom på.

Derfor overrasker det ham, at en række forældre nu står frem med nogle bekymringer, som han ikke har hørt før.

»Det er rigtig fint, at de engagerer sig, men jeg har ikke fået nogen henvendelser,  som har fået mig til at tænke, at der er mange forældre i Herlev, der er bekymret for vores daginstitutioner« påpeger han, der som borgmester og formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Kommunernes Landsforening (KL, red.) ikke alene har besøgt alle kommunens institutioner, men også en masse institutioner på landsplan.

Derfor understreger han også, at han  har stor sympati for, at en masse forældre over hele landet i disse dage mobiliserer sig for at gøre opmærksom på behovet for bedre normeringer i daginstitutionerne.

»Jeg synes, det er rigtig fint og vigtigt, at vi alle sammen kerer os om at bakke op om den offentlige sektor. Det er også min dagsorden, og den har jeg stor sympati for. Derfor arbejder jeg også 80 timer om ugen på at optimere vilkårerne for den offentlige. Det, synes jeg, er mit bidrag«, siger borgmesteren, som samtidig ærgrer sig over, at den meget medieomtale af forældrenes opråb ifølge ham har givet et forkert indtryk.

Herlev prioriterer området

»Jeg er glad for, at diskussionen kommer frem, men jeg er ked af, at nogen har en interesse i at tegne et billede af, at der er forældre og pædagoger, som gerne vil børnene, og andre som ikke vil. Jeg har arbejdet stenhårdt på at udvikle daginstitutionerne i Herlev og de tilbud, der er, og i dag er vi nået meget længere end tidligere«, understreger han.

Han påpeger, at kommunens prioritering af området under og efter krisen har gjort, at Herlev ifølge en KL-opgørelse ligger på en ottende plads over alle landets kommuners forbrug af midler på området for de 0-5-årige.

LÆS OGSÅ: Hvor mange voksne til hvor mange børn

Derudover tilføjer han, at kommunalbestyrelsen udover en fuld dækning af udgifter til barselsrefusion mod 80 procent tidligere også har afsæt tre millioner kroner årligt over de næste fire  år til de 0-2-årige i daginstitutionerne.

Desuden pointerer han, at Herlev Kommune med de tilførte midler til området opfylder de minimumsnormeringer, som BUPL (Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund, red.) har opstillet. Nemlig tre børn pr. voksen i vuggestuer og seks børn pr. voksen i børnehaver.

Anerkender problemer

»Så vi har forsøgt at lytte, men det er ikke det samme som, at alt er perfekt. Jeg vil gerne medgive, at der kan være hverdage, som ikke er,  som man kunne drømme om, hvor pædagoger skal løbe hurtigere, men det handler om at tage et skridt i den rigtige retning«, siger Thomas Gyldal Petersen.

Derfor er han også opmærksom på de oplevelser, som nogle forældre har givet udtryk for blandt andet i Herlev Bladet.

»Jeg anerkender forældrenes oplevelse, den er reel«, fastslår han, der er med på, at der kan opstå situationer,  hvor hverdagen vælter, hvor flere lederskifter kan skabe uro i personalegruppen og føre til fravær til frustration for forældrene.

Næste skridt er ifølge ham at overbevise regeringen og folketingspolitikerne om, at der er brug for flere penge til området.

Flere penge til kommunerne

»Vi har sagt til regeringen, at der bliver 50.000 flere børn frem mod 2025, og hvis ikke regeringen i sin økonomiske aftale med os begynder at tage den opgave på sig at levere finansiering til det, så vil vi se, at der bliver færre voksne pr. børn i fremtiden«, understreger han.

Han advarer mod de minimumsnormeringer, som blandt andet BUPL er fortaler for.

»Grundlæggende er der brug for, at man som kommunalbestyrelse kan prioritere penge derhen, hvor der er behov. Hvis man låser pengene fast og siger: ’I må ikke bruge dem på andre områder’, så kan man ikke tage brede hensyn som for eksempel til de ældre, og så risikerer vi, at det bliver en generationskamp, hvor de yngste vinder på bekostning af de ældre«, vurderer borgmesteren.

Han oplyser desuden, at KL også barsler med en grundig undersøgelse af kvaliteten i daginstitutionerne.

»Der er lagt op til i KL, at vi skal have en dansk kvalitetsundersøgelse, hvor vi kan få svar på, hvordan nogle institutioner kan få en højere kvalitet, selvom de har den samme normering. Dét sammenkoblet med betydningen af, hvor mange voksne der er brug for i institutionerne«, forklarer KL-formanden og Herlev-borgmesteren.

Forældrene mødes lørdag på Herlev Station klokken 12 til demonstrationen, der indtil videre har fået tilmeldinger fra 26.000 personer på landsplan fordelt på 57 forskellige lokationer.

Læs mere i Herlev Bladet denne uge

Du er måske også interesseret i

Kommenarer er lukket, undtagen trackbacks samt pingbacks

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!