Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Herlev tager et skridt nærmere en borgerrådgiver

Efter mange års debat har Socialdemokratiet nu også valgt at bakke op om, at Herlev skal arbejde hen imod at ansætte en borgerrådgiver, der kan vejlede borgerne gennem systemet.

Det har længe været et ønske fra SF, Enhedslisten og Konservative, at Herlev Kommune skal have en borgerrådgiver, som man ser det i mange andre kommuner, og senest har Radikale også valgt at bakke op.
Socialdemokratiet har været tøvende, men efter valget, hvor partiet konstituerede sig med de røde partier og Radikale, blev det skrevet ind i konstitueringsaftalen, at muligheden for en borgerrådgiver skulle undersøges.
Det er det nu blevet, og i går havde kommunalbestyrelsen så sagen og undersøgelsen på dagsordenen. De folkevalgte skulle tage stilling til, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med et egentligt forslag om, at hyre en borgerrådgiver, og det blev et samstemmende ja fra alle partier. Men ikke uden en debat.

Bekymring hos medarbejderne

Forvaltningen har i undersøgelsen blandt andet spurgt MED-udvalget, der er de kommunale medarbejderes udvalg, og her er der blandt andet blevet ytret en bekymring om, at politikernes ønske om en borgerrådgiver bunder i en mistillid til medarbejderne og deres arbejde.
Den bekymring brugte lokalpolitikerne en del af taletiden på at forsøge at mane i jorden.
»Jeg er sikker på, at de mennesker, der arbejder i forvaltningen arbejder der, fordi de gerne vil hjælpe mennesker. Men mange, der arbejder sådan her, de bliver også tit forrået – det gør politiere også, når man skal tages beslutninger, der er svære… Vi skal skabe et rum, hvor vi kan tale om det, selvom det er svært,« sagde Hanne Bjørn (C).
Er det en politibetjent, er det en advokat, er det en kampplads?
Hos Socialdemokratiet udtrykte Gitte Bomholdt forståelse for medarbejdernes bekymring.
»Det er vel ikke mærkeligt, hvis der er medarbejdere, der bliver lidt bange for, hvad den her funktion skal. Er det en politibetjent, er det en advokat, er det en kampplads? Vi har brug for at vise stor tillid til de medarbejdere, vi har. Vi vil meget gerne spille helt åbent og gøre det bedste for den enkelte borger, indenfor de rammer, vi har,« sagde hun.

Det koster det

Den forventede omkostning for en borgerrådgiver er 600.000 kroner til 750.000 kroner om året. Den udgift kunne Herlev Kommune have fået dækket i et vist omfang, hvis politikerne havde været hurtigere ude af starthullerne. I forbindelse med aftalen om Finansloven 2021 blev der nemlig oprettet en pulje til borgerrådgivning, men fristen for at søge den er overskredet. Og for Betina Skovby (SF) gav det lidt skår i glæden.
»Det ærgrer mig en lille smule, at vi ikke kunne blive enige om det for et år siden, der kunne vi have søgt midlerne og fået dem. Nu skal vi ud og finde dem selv. Og det har jeg brug for at sige højt,« sagde hun.
Hos socialdemokraterne forklarede Gitte Bomholdt deres ønske om at træde på bremsen.
»Vi har haft et behov for at undersøge det grundigt,« understregede hun.
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at give forvaltningen mandat til at udarbejde et forslag til etablering af en borgerrådgiverfunktion. Hvornår det ligger klart vides endnu ikke.
Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!