Herlev Bladet

HI Fitness melder sig ikke ud

Åbent brev: Fra bestyrelsen i HI Fitness.

Til medlemmer af HI Fitness og Herlevs borgere og borgmesteren.

HI Fitness melder sig naturligvis IKKE ud af Herlev. Vi driver en forening med fokus på inklusion, fællesskaber og motion – også for borgere i Herlev Kommune, men ikke kun for borgere i Herlev Kommune. I forbindelse med de seneste artikler i Herlev bladet, føler vi behov for at korrigere og uddybe, hvordan vi ser vores rolle i Herlev og lokalsamfundet generelt.

HI Fitness driver sociale tiltag, favner og engagerer

HI Fitness er en frivillig forening med 2.100 medlemmer. Aktiviteter, træning mm. bliver drevet af ikke mindre end 76 frivillige instruktører og serviceinstruktører, der hver dag står klar til at guide, inspirere og facilitere fællesskabet. Vi tilbyder en række hold og aktiviteter, der ikke bare sikrer sundere medlemmer, men som også understøtter sociale fællesskaber og aktiviteter. Herudover har vi haft en række samarbejder med organisationer, der arbejder med udsatte unge, ligesom vi har lagt lokaler til Herlev Kommunes Motion+ hold.

HI Fitness finansierer selv etablering af faciliteter uden tilskud

HI Fitness har fra starten været selvfinansierende, og vi har aldrig modtaget en eneste krone i tilskud fra Herlev Kommune.

I 2015 stod det klart, at det ikke var muligt at opretholde driften af caféen i Hjortespringbadet. Herlev Kommune stod således med ledige lokaler. Samtidigt var presset på HI Fitness lokaler stort, og vi kunne på ingen måde følge med efterspørgslen. Vi indgik derfor en aftale med Herlev Kommune om, at vi kunne udvide og gøre brug af det tidligere caféområde. Herlev Kommune lånte os de penge, det kostede, men vi har allerede betalt stort set hele lånet tilbage. Ombygningen og udvidelsen af HI Fitness har således ikke kostet Herlev Kommune en krone. Det er vores opfattelse, at HI Fitness har en meget positiv indvirkning på kommunens økonomi, da vi er med til at sikre, at mange af kommunens borgere er aktive, og vi er derfor ærgerlige over at blive udstillet som grådige, fordi vi gerne vil udvide endnu mere. Den yderligere udvidelse skal skaffe plads til en ny holdsal, som mange af vores medlemmer vil få glæde af.

I lighed med de fleste andre idrætsforeninger i byen betaler HI Fitness ikke husleje, hvilket vi naturligvis er meget taknemmelige for.

Adgang til badefaciliteter lukket uden dialog

I foråret 2020 opdagede vi, at Herlev Kommune havde besluttet at indskrænke vores adgang til badefaciliteter ved at læse et udvalgsreferat. Samtidig kunne vi konstatere, at kommunen havde skaffet sig adgang til vores medlemssystem og blokeret for vores medlemmers adgang til badefaciliteter i Hjortespringbadet. Det skete uden forudgående dialog og orientering.

Bestyrelsen bad om møde og dialog med Herlev Kommune for at drøfte forskellige alternativer. På trods af gentagne henvendelser fra bestyrelsen, har Herlev Kommune ikke ønsket at gå i dialog om badefaciliteter i Hjortespringbadet. Vi er i stedet blevet henvist til at benytte badefaciliteterne i Skinderskovhallen, der nu gennem længere tid har været lukket grundet Legionella udfordringer.  Faciliteterne er 8 brusere til damer og 8 brusere til herre, som skal deles med over 3800 brugere. Status er pt., at HI Fitness medlemmer ikke har adgang til badefaciliteter, og at Herlev Kommune ikke ønsker at indlede en dialog med os om, hvordan vi løser udfordringen. Vi har bl.a. tilbudt at bekoste opsætning af midlertidige badepavilloner, men Herlev Kommune har også afvist dette forslag.

Samarbejde med Herlev Kommune

HI Fitness har igennem flere år haft et samarbejde omkring særlige udsatte borgere, ved at lægge lokaler til kommunens Motion+ hold. Vi har samtidigt tilbudt Motion+ deltagerne direkte medlemskab, udenom ventelisten, hvis de ønskede at blive medlemmer af HI Fitness, når deres Motion+ forløb var afsluttet. Vi har således påtaget os et stort ansvar for at aktivere Herlev borgere med særlige behov for at komme i gang med og fastholde en aktiv hverdag. Vi har imidlertid meget svært ved at prioritere Herlev Kommunes ønsker og Motion+ deltagere, når Herlev Kommune helt åbenlyst ikke vil indgå i dialog med os. Vi har derfor meddelt dette til Herlev Kommune.

Lige adgang for alle

Thomas Gyldal opfordrer i sit indlæg HI Fitness til at gøre HI Fitness til en forening, der udelukkende optager medlemmer fra postnummer 2730.

For os er det både udansk og imod hele foreningstanken. Vi vil bestemt ikke være med til at indføre en kultur, hvor man ikke kan blive medlem af en forening, fordi man bor i et forkert postnummer. Ligeledes har vi flere frivillige instruktører, som ikke bor i Herlev, men bidrager til at gøre vores forening til det, den er. Vi synes, at det er dobbeltmoralsk på den ene side at tage imod hjælp fra nogen, der bor i andre kommuner, men kun at tilbyde medlemskab til borgere i Herlev Kommune.

Vi er sikre på, at mange Herlev borgere også med glæde tager imod tilbud, som ikke er funderet i Herlev, og vi vil ikke være med til at understøtte en begrænsende kultur.

Hvad nu?

Vi synes, at det er superærgerligt, at Herlev Kommune ikke har ønsket at indgå i en dialog med os, og vi synes, at borgmester Thomas Gyldals indlæg i Herlev bladet er dybt beklageligt. Bestyrelsen i HI Fitness blev kort tid inden indlægget i Herlev bladet indbudt til et møde med Borgmesteren. Mødet er endnu ikke afholdt, og det har ikke været muligt at få en agenda for mødet. Vi deltager naturligvis, for vi tror fortsat på, at det bedste samarbejde sker i en direkte dialog og ikke gennem artikler i pressen.

 

Du er måske også interesseret i
Kommentarer
Henter kommentarer.....