Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Højt arbejdspres på Herlev Hospital var ikke nyt for lederne

Et højt arbejdspres og en leder, der krænker sine ansatte, er, hvad Arbejdstilsynet kunne konstatere efter et besøg på Afdeling for nyresygdomme på Herlev Hospital. Cheflæge på afdelingen fortæller, man siden har arbejdet for at sikre et godt arbejdsmiljø.

I begyndelsen af maj var Arbejdstilsynet på besøg på Afdeling for Nyresygdomme på Herlev Hospital. Ganske rutinemæssigt.

Men under besøget kunne arbejdstilsynet konstatere, at det ikke stod helt godt til med arbejdsmiljøet på stedet. Og det førte til et påbud om at sikre, at medarbejdere ikke udsættes for krænkende handlinger, samt et aftaleforløb omkring et for højt arbejdspres i afdelingen.

Vi har brug for et større datagrundlag for at finde ud af, hvordan vi kommer videre.

Udfordringer, som man også inden arbejdstilsynets besøg har arbejdet med at løse, fortæller Pernille Mørk, der er cheflæge på nyreafdelingen på Herlev Hospital.

»Det høje arbejdspres er ikke et nyt problem, som arbejdstilsynet har opdaget. Det er tværtimod noget, som vi har arbejdet med gennem lang tid, og som vi allerede havde en del tiltag omkring, inden tilsynet kom. Men derfor er det stadig noget, som vi skal løse, og derfor griber vi det også an på en række forskellige måder. I det hele taget arbejder vi i ledelsen tæt sammen med vores arbejdsmiljøorganisation på hele tiden at sikre et godt arbejdsmiljø blandt alle 180 medarbejdere,« fortæller Pernille Mørk.

Leder krænkede ansatte

I Arbejdstilsynets påbud kan man læse om en leder på dialyseafsnittet i afdelingen, der med nedladende bemærkninger, skæld-ud foran andre, en hård tone og et afvisende kropssprog skabte et arbejdsmiljø, der har føltes utrygt for medarbejderne i afdelingen.

Flere ansatte oplevede personlige konsekvenser af de krænkende handlinger, som lederen i afdelingen udførte.

LÆS OGSÅ: Efter problemer med kørsel til og fra aktivitetscenteret er udbuddet blevet ændret

Pernille Mørk fortæller i den forbindelse, at hun ikke kan udtale sig om påbuddet, da der er tale om en personalesag.

Hun kan dog fortælle, at den pågældende leder som følge af påbuddet ikke længere er leder.

En presset afdeling

Men påbuddet er ikke det eneste, som afdelingen modtog. Arbejdstilsynet udarbejdede nemlig som sagt også et aftaleforløb omkring et højt arbejdspres på afdelingen. Og dette kan Pernille Mørk godt uddybe, da det ikke er en personalesag.

»En del af det store arbejdspres, som man oplever på dialyseafsnittet, hænger sammen med den type afdeling, vi har her. Patienterne på den her afdeling er afhængige af deres dialysebehandling, ellers dør de. Og derfor kan vi heller ikke udskyde patienternes behandling. Og det betyder derfor, at der er et vist pres, fordi der hele tiden er arbejdsopgaver, der skal løses,« forklarer Pernille Mørk og uddyber:

»Derfor er vi også hele tiden nødt til at planlægge os ud af, at der er hænder nok. Og det er som medarbejder naturligvis svært at leve i konstant.«

Cheflægen fortæller desuden, at man som sygeplejerske skal være specialuddannet for at arbejde på et dialyseafsnit. Derfor kan man ikke bare tage andre sygeplejersker ind, hvis der for eksempel er en stilling, man ikke kan besætte, eller hvis der opstår sygdom.

Herlev kan dog få hjælp af de to andre nyreafdelinger i regionen. De i alt tre afdelinger hjælper nemlig hinanden i den udstrækning, det kan lade sig gøre.

Derudover fortæller Pernille Mørk, at man løbende ser på, hvad man kan gøre for at tiltrække sygeplejersker, ligesom man ser på, om der er nogle opgaver, man kan tage fra sygeplejerskerne, så de i stedet kan koncentrere sig som deres kerneopgaver.

Fokusgruppeinterview

Der er i alt 180 ansatte på afdelingen for nyresygdomme fordelt på to matrikler. Arbejdstilsynet var på besøg i ét af i alt fem afsnit, hvor der arbejder et sted mellem 30 og 35 mennesker.

Som et led i at forbedre arbejdsmiljøet har man derfor igangsat et forløb med nogle eksterne konsulenter, der har gennemført fokusgruppeinterviews på afdelingen.

»Arbejdstilsynets rapport bygger på tre interviews, og vi har brug for et større datagrundlag for at finde ud af, hvordan vi kommer videre. Resultaterne fra de to fokusgruppeinterviews har vi dog ikke fået endnu,« siger hun.

I mellemtiden har man i afdelingen italesat den struktur, man har for måden at arbejde med arbejdsmiljø på, så alle i afdelingen ved, hvem de kan gå til, hvis de har nogle problemer.

Pernille Mørk slutter af med at bemærke, at medarbejderne generelt er glade for at arbejde i afdelingen.

»Inden for det sidste år har vi haft to 40 års jubilæer, det siger også lidt om, at folk er glade for at være her. «

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!