Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Konservative efter ‘byggeplads-sag’: Politikere skal godkende store byggepladser

Ifølge borgmesteren vil man efter 'byggeplads-sagen' ved Herlevhuse nu inddrage politikerne i sagen. Konservative går skridtet videre og stiller forslag om, at alle fremtidige store byggepladser skal politisk godkendes.

De konservative i Herlev vil gerne forhindre, at ‘byggeplads-sagen’ ved Herlevhuse ikke kan ske igen. Sagen, som Herlev Bladet beskrev i sidste uge, handler om, at en stor gruppe beboere på Meteorvej følte sig snigløbet, fordi de ikke havde hørt, at der muligvis skulle etableres en byggeplads i nabolaget som følge af Vestforbrændings fjernvarme-udrulning.

»Vi skal blive gjort opmærksom på det. I det her tilfælde fik man det nærmest at vide som om, at det var blevet besluttet og fik indtryk af, at det skulle køres under radaren,« fortæller kommunalbestyrelsesmedlem for de konservative, Jacob Aagesen, der i øvrigt også bor på Meteorvej.

LÆS MERE: Byggeplads-planer sat på pause

Derfor har han og den konservative gruppe stillet et forslag på næstkommende møde i Miljø-, Klima- og Teknikudvalgsmøde 17. juni, som går ud på, at byggepladser over 1.000 kvadratmeter i forbindelse med fjernvarmeudrulningen, som var tilfældet med Herlevhuse, skal igennem en politisk godkendelsesproces, før de kan blive etableret. Derudover skal der foretages en miljøvurdering af de eventuelle gener, som sådan en byggeplads kan give naboerne. Forslaget gælder også den konkrete sag, som pt. er blevet sparket til hjørne, og hvor der er tale om et areal på cirka 7.000 kvadratmeter.

Jacob Aagesen tilføjer, at forslaget egentlig også bør gælde generelt og ikke kun i forhold til fjernvarme.

I sagen om Herlevhuse er der jo tale om en privat grund, så hvorfor mener du, at politikerne skal blande sig?

»Det jeg advokerer mod er, at der har ikke været en ordentlig proces, hvor vi som politikere er inde over, og det skal vi, fordi de første, der bliver klaget til, når det for eksempel larmer, det er politikerne,« forklarer Jacob Aagesen.

Af forslaget fremgår også, at byggepladser så vidt muligt skal lægges på områder med let fremkommelighed for store køretøjer samt med mindst mulig ødelæggelse af grønne områder, og ved placering af en byggeplads på et grønt område skal det grønne område genetableres, som det var.

Borgmesteren giver status

Af onsdagens kommunalbestyrelsesmøde fremgik, at borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) er på linje med det budskab. I hvert fald kommenterede han på en henvendelse fra tre beboere på Meteorvej, der var mødt op i spørgetiden for at høre til, hvorfor kommunen ikke har været involveret i ‘byggeplads-sagen’.

Borgmesteren fortalte, at det er rigtigt, at boligorganisationen SAB, som Herlevhuse hører under, har skrevet, at man har været i dialog med Herlev Kommune og Vestforbrænding om en byggeplads til udrulning af fjernvarme, men efterfølgende beklaget, fordi det ikke er sandt. Til gengæld har Vestforbrænding ifølge borgmesteren haft en dialog med kommunen om at leje en kommunal grund i et område med mange borgere, som har været hårdt belastede af byggeri i en periode. Her har kommunen svaret, at det syntes man ikke var en god idé, men uden at få en tilbagemelding fra Vestforbrænding før henvendelsen fra borgerne på Meteorvej om, at nu ville Vestforbrænding indgå en aftale med SAB.

vil jeg indkalde kommunalbestyrelsens partier, så alle partier får lejlighed til at tage stilling til en placering

»Det er jo ikke en tilfredsstillende fremgangsmåde, og det har vi sagt til Vestforbrænding,« fortalte Thomas Gyldal Petersen, og understregede, at kommunen selvfølgelig skal med på råd, fordi det er kommunen, der skal godkende de trafikale afledte konsekvenser ved etablering af en byggeplads.

Derfor har der siden sidste uge været en intens dialog med fjernvarmeselskabet om at finde mulige placeringer til byggepladser med de mindst mulige konsekvenser for naboerne.

»Det skal gå hurtigt, og derfor vil det også være sådan, at så snart vi har et overblik over mulige grunde, så vil jeg indkalde kommunalbestyrelsens partier, så alle partier får lejlighed til at tage stilling til en placering, fordi selvfølgelig skal der placeres byggepladser, når vi skal have gravet fjernvarme ned, men det må jo gerne foregå på en måde, så vi sikrer os, at vi vælger den bedst egnede placering, og det er vi ikke sikre på, at de har gjort i den her sag,« påpegede borgmesteren.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!