Herlev Bladet

En sort dag for børnene

Af: Jacob Aagesen, Meteorvej 75

Som lyn fra en klar himmel blev forældre informeret om strukturændring af Kildegårdskolen Øst og Vest. En beslutning ledelse og bestyrelse har arbejdet på i hemmelighed og beslutningen kan ikke ændres. Var idéen blevet luftet lang tid inden, kunne der måske have været kigget på andre muligheder ud fra input fra forældre og politikere. Jeg vil i første omgang stille spørgsmål ved beregninger og forudsætninger, men har ikke fået udleveret materiale.

Informationsniveauet for beslutningen er lavt, men hovedårsagen er åbenbart, at der fremover i snit skal være 21 elever per klasse for, at det skal kunne løbe rundt, og her ligger Øst pt lidt under.

Men hvordan ser fremskrivningen af børn ud for området? Der er bygget nye boliger, som tiltrækker småbørnsfamilier, hvoraf mange har valgt boligen ud fra nærhed til skolen.

Men hvorfor er der ikke gennemsnitligt 21 elever per klasse? Har man fat i alle de børn, der bor i området? Nej: Vi kender for eksempel 11 børn i skolens område, som ikke går på skolen. Hvis bare de gik på skolen, var gennemsnittet 1 højere. Og hvorfor går de ikke på skolen? I mange år har det været en offentlig hemmelighed, at Øst har et dårligt ry.

Vi har selv fået bekræftet ryet, for da vi vendte tilbage fra tre år i Spanien, kom vores søn ind i sin gamle klasse. Efter et skoleår måtte han konstatere, at han i løbet af året intet havde lært. Der var konstant kaos i klassen, klasselærer, der spiste morgenmad i timerne, eller gik efter kaffe midt timerne, elever der konsekvent kom for sent uden påtale, elever der spiste midt i timerne, elever der så YouTube i timerne, og en indlæringsteknik, hvor de var overladt til selv at finde ud af tingene.

Dertil en masse hygge og snik-snak timer. Vi klagede, men uden reaktion fra ledelsen, og valgte derfor at flytte vores søn til en privatskole. Vores datter går fortsat på skolen (mellemtrin), og har været heldigere med lærerne, men oplever i nogle timer desværre det samme omkring hyggetimer

Der er desværre en ledelse på skolen, som på trods af fuld viden ikke retter op på disciplin og faglighed. Det manglende elevtal er derfor delvist selvforskyldt. Bemærk, det er ikke alle lærere, der er dårlige, men de gode overskygges af de dårlige.

En forbedring af økonomien kunne bl.a. opnås ved lavere sygefravær. Det er utrolig ofte, der er syge lærere, og hver gang med øgede vikarudgifter til følge. Med det sygefravær, må der være et arbejdsmiljø, der kan forbedres og dermed nedbringe sygedage og vikarudgifter.

Et andet argument for sammenlægningen er, at den faglige ekspertise bliver samlet et sted til fordel for elever og lærere. Det lyder ærlig talt som en tynd forklaring. På Øst er der to klasser på hver årgang og på Vest er der tre på mange af årgangene. Flertallet af skoler i Danmark har ingen problemer med den faglige ekspertise på skoler med to spor, så hvorfor er det lige, at det ikke fungerer på Kildegårdskolen?

Ved at samle alle børnene på Vest for indskoling og mellemtrin, kommer der fremover fem spor. Det bliver kaotisk. Desværre har der indsneget sig den fejlagtige opfattelse i det offentlige, at jo større, jo bedre.

Bare se på de integrerede børnehaver og vuggestuer, som er blevet børnefabrikker, hvor mange af de ansatte ikke kender navnene på alle børn og ser helt blanke ud, hvis man spørger hvor ens barn er ved afhentning. Man burde måske skele lidt til, hvorfor Ønskeøen er en af de absolut bedste institutioner i Herlev og den ville man have nedlagt for nogle år siden.

Mange børn på Øst får længere skolevej, og ikke alle vil på en mørk vinterdag være glade for at tage tunnelen under Hjortespringvej. Har man derfor taget højde for investering i større parkeringsområde ved Vest, da markant flere vil komme i bil? Og hvordan med hjemkundskabslokaler, skal der bygges på Øst, eller skal de store køre til Vest?

Beslutningen virker forhastet og ikke gennemarbejdet. Flere bør involveres og tal skal lægges frem, så alternative cases kan beregnes. De virksomheder, jeg har været i, har aldrig fremlagt en så stor plan efter så kort tids analyse og beregninger.

Du er måske også interesseret i
Kommentarer
Henter kommentarer.....