Herlev Bladet

Nedlæggelse af parkeringspladser – hvorfor?

Læserbrev fra:

Bent Andrup, 

Formand for Banevænget

Baneløkken 32

Som svar på det af Centerchef for Teknik og Miljø givne svar i Herlev Bladet den 24. januar 2018 har jeg følgende bemærkninger:

Det er korrekt at jeg har fået besvaret nogle spørgsmål som jeg havde stillet til forvaltningen, men svarene var ligesom centerchefens ret vage og så syntes jeg at borgerne også skulle kunne læse svarene.

Der skal ikke herske nogen tvivl om at jeg også synes sikkerhed skal være højt prioriteret og hastighedsnedsættelsen fra 50 km/t til 40 km/t er ganske fornuftig.

Der står som anført i sikkerhedsplanen at 90% af skolebørn skal føle sig sikre samt at 25 skoleelever der færdes på Sønderlundvej har udpeget området som usikkert. Hvis der er 2 spor på skolen så svarer de 25 elever til ca. 5% og så var målet på 90% jo allerede opnået. Det skal i den forbindelse anføres at den anviste elendige skolevej fra Glødelampens 300 boliger op over Ringvejsbroen må have haft negativ indvirkning på børnenes besvarelser, men tallet bliver nok bedre når tunnelen fra Sønderlundvej til Glødelampen anlægges i forbindelse med Banedanmarks renovering af sporene.

Jeg har set et billede fra 24/8 1957 hvor Sønderlundvej og Engskolen er med. På dette billede er der ingen skilte med parkering forbudt på Sønderlundvej, så det kan ikke være rigtigt at det aldrig har været muligt at parkere i begge sider.

Jeg har i nogen dage observeret de nedlagte parkeringspladser i Toggangen ved kollegiet. Der holder ikke en eneste cykel.

Jeg fik ikke svar på hvorfor der skal være standsning forbudt døgnet rundt selvom der ikke kører nogen skolebørn mellem kl. 17 og 7 og i weekenderne, men det er man vel ikke i stand til at give et svar på. Vores selskabslokale har indgang fra Sønderlundvej og her holdt der ofte mange gæsters biler i weekenderne.

Jeg har også bemærket at erhvervslivet i Herlev endnu en gang står til at miste parkeringspladser hvis/når planerne om anlæg af busbaner langs Herlev Hovedgade gennemføres.

 

 

 

Kommentarer
Henter kommentarer.....