Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Nu melder kommunen ud om Serviceafdelingens flytning

Fredag er salgs- og lejeaftaler faldet på plads, så Herlev Kommune kan nu endeligt fortælle, hvor Serviceafdelingen flytter hen.

Selvom de ikke kunne sige det offentligt, fremgår det af en pressemeddelelse fra kommunen, at samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer til kommunalbestyrelsesmødet 14. september blev enige om, at man skulle arbejde for at flytte Serviceafdelingen fra Turbinevej til  Vesterlundvej 3 og Smedeholm 1 i Erhvervskvarteret. En form for hensigtserklæring, der nu er faldet endeligt på plads, da der er lavet aftaler med de berørte grundejere, som er HOFOR og virksomheden Flightcases International A/S.

LÆS OGSÅ: Stadig uvist om Serviceafdelingen flytter

»På et lukket punkt traf vi en beslutning om, at vi gerne ville have, at Serviceafdelingen skulle flytte til de nævnte adresser, men vi kunne ikke være 100 procent sikre og melde noget ud, før aftalerne med grundejerne var på plads, og det er de i dag. Indtil da arbejdede vi som hidtil videre i andre spor,« forklarer Marianne Dithmer (EL), formand for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget.

Hun tilføjer, at alle er super glade for, at flytningen nu endeligt er faldet på plads. Det vides dog endnu ikke, hvornår afdelingen flytter. Dog ved man, at Gladsaxe Kommune har opsagt afdelingens lejemål på Turbinevej til september 2023.

Nedlæggelse af offentlig vej

Inden da er der også en lang række praktiske og formelle ting, der skal falde på plads. Det fremgår af kommunens pressemeddelelse.

Som led i etableringen i Erhvervskvarteret skal et tillæg til kommuneplan og en ny lokalplan udarbejdes og godkendes – dels for at de to grunde kan tages i brug, dels så at en vej kan nedlægges til privat brug. Her er der tale om dele af det offentlige vejareal på Smedeholm.

Det påhviler nu Herlev Kommune i henhold til blandt andet regler for høring og indsigelse, at tilvejebringe de nødvendige plangrundlag og ansøgning om byggeri af ny bygning på Smedeholm 1 – samt at indgå grundlejekontrakt, mageskifteaftale og driftsaftale med HOFOR. Disse vil sammen med en sag om nedlæggelse af dele af vejen Smedeholm blive fremlagt for kommunalbestyrelsen til godkendelse i december 2022, oplyser kommunen.

De to grunde på Vesterlundvej 3 og Smedeholm 1 giver et samlet grundareal på cirka 4.300 kvadratmeter. I alt er der afsat 38 millioner kroner til i perioden 2022-2024 at etablere en ny serviceafdeling, som skal være klar til brug pr. september 2023.


Fakta om serviceafdelingen

Serviceafdelingen har som primære opgaver:

  • At varetage den kommunale vintertjeneste
  • At sikre fremkommelighed og infrastruktur ved ren-og vedligeholdelse af kommunens vej-og stinet
  • At pleje og vedligeholde de grønne områder samt naturarealer

Serviceafdelingen råder bl.a. over:

  • Kassevogne
  • Ladbiler
  • Små og store traktorer
  • Læssemaskine og gaffeltruck

Serviceafdelingen består af:

  • I alt 20 medarbejdere

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!