Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Forslag version 2.0 uden besparelser skal finansiere merforbrug på 12 millioner

I juni forkastede politikerne et finansieringsforslag til et merforbrug på det specialiserede børne- og ungeområde, fordi det lignende et sparekatalog, men nu er forvaltningen i Herlev Kommune klar med et nyt.

De politiske gruppeformænd vendte i juni tommelfingeren nedad til et sparekatalog, som forvaltningen i Herlev Kommune havde lavet i maj for at finansiere et merforbrug i 2022 på 12 millioner kroner på det specialiserede børne- og ungeområde. Derfor har forvaltningen været ude med tættekammen og lavet et nyt forslag – og denne gang øjensynligt uden besparelser/forringelser.

LÆS OGSÅ: Ingen grund til akut bekymring over Chromebooks

Af indstillingen, som kan ses på Økonomi- og Planlægningsudvalgets dagsorden, fremgår, at der kan findes 3,8 millioner kroner på dagtilbudsområdet, hvor der er færre indskrevne børn end forudsat i budget 2022 svarende til 25 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. Herunder en mindreindtægt på forældrebetaling og mindreudgift på søskenderabat og fripladser.

Mindreforbrug på løn

Dernæst et forventet mindreforbrug som følge af lavere aktivitet og ubesatte stillinger på centrale lønpuljer under Stab for IT, Personale og Økonomi på to millioner kroner.

På samme måde et mindreforbrug på løn på én million kroner fra Center for Børn, Unge og Familier. Det skyldes ubesatte stillinger i Familierådgivningen og i Børne-, Unge- og Familierådgivningen.

Og endelig kan der findes 5,2 millioner kroner fra Center for Dagtilbud og Skoler på lønkonti centralt og decentralt, fordi lønforbruget i 1. halvår af 2022 ligger under det budgetterede niveau, hvorfor der kan tilvejebringes et mindreforbrug på løn.

Usikkerhed om antal af børn med særlige behov

Merforbruget på de 12 millioner skyldes ifølge sagsfremstillingen en stigning i antallet af børn og unge i 2022, der har brug for specialiserede skoletilbud og indgribende behandlingstilbud. Da 2022 ikke er slut endnu, er forbruget behæftet med usikkerhed og kan godt blive endnu større.

På samme måde er forbruget gældende for næste år også usikkert, hvorfor forvaltningen anbefaler, at man også udarbejder et forslag til håndtering af dét samt at forslagene fremlægges til politisk drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne til 2023.

Det er kommunalbestyrelsen, der skal træffe beslutning om forslaget, der som nævnt i sit første udkast ikke blev modtaget med kyshånd.

Det skyldtes blandt andet, at forvaltningen havde foreslået at tage pengene andre steder fra. Blandt andet ville man skære Familiehusets forebyggende aktiviteter med én million kroner. Reducere en pulje afsat til tidlig indsats og flere uddannelsesparate elever fra 2022 og frem med tre millioner. Og barbere trivselspakken på skolerne væk, hvilket gav en besparelse på udgifterne på to millioner kroner.

Se hele sparekataloget her.

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!