Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning: “Vi har mange børn, vi skal hjælpe”

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning får mange henvendelser fra skolerne i Herlev, hvor de bliver kaldt ind for at løse problemstillinger og skabe bedre trivsel. Og ifølge leder Bine Baadsgaard er der mange børn, som har brug for hjælp og ekstra støtte.

I øjeblikket har Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Herlev Kommune rigtig travlt, da de får mange henvendelser fra folkeskolerne, der har brug for hjælp til at skabe bedre trivsel blandt skoleeleverne.

Det fortæller Bine Baadgaard, der er leder for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Herlev Kommune.

»Vi får rigtig mange henvendelser fra skolerne, og vi har mange børn, vi skal hjælpe,« siger hun.

I en nyligt udgivet måling af trivsel i folkeskoler fremgår det også, at trivslen blandt skoleelever i Herlev er lavere end landsgennemsnittet. Noget tyder altså på, at der er plads til forbedring.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har et tæt samarbejde med skolerne i Herlev, hvor de bliver kaldt ind, hvis skolerne har brug for løse en given problemstilling i forhold til trivsel. I sjældne tilfælde får de også henvendelser direkte fra forældre, der er bekymrede for deres børn og har behov for hjælp.

I forbindelse med skolesamarbejdet blev der for to år siden oprettet såkaldte kompetencecentre på alle skoleafdelingerne med det formål at hjælpe og vejlede skolens personale med at skabe bedre trivsel blandt skoleeleverne.

»På alle skoleafdelinger i Herlev er der et kompetencecenter, hvor vi sidder forskellige fagligheder blandt andet PPR, socialrådgivere og sundhedsplejersker. Det er et forsøg på at give nogle handlemuligheder til skolerne, hvis der opleves trivselsproblematikker i nogle af klasserne,« uddyber Bine Baadgaard.

Tættere samarbejde med skolerne

Ifølge Bine Badsgaard kan de mange henvendelser fra skolerne ses som et udtryk for, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har fået et endnu tættere samarbejde med skolerne.

»Vi har gjort os endnu mere tilgængelige. Vi træder ikke længere alene ind i en ekspertrolle, men vi er en del af løsningen. Vi vil rigtig gerne med ind i klassen og arbejde med lærere, pædagoger og elever. Når man stiller sig til rådighed, så er er der også flere, som kalder på en,« siger hun, der er meget glad for samarbejdet med skolerne.

Ifølge Bine Baadsgaard har de i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning nogle andre kompetencer end lærerne og pædagogerne på skolerne har. Derfor bliver Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ofte indkaldt, når der kræves en ekstra indsats for at skabe bedre trivsel.

»Det kan eksempelvis være, hvis der i en klasse er brug for en tydeligere struktur, eller hvis der er behov for, at der bliver skabt en bedre ro i klassen. Det kan også være i forhold til klassedynamikker, eksempelvis hvis en pigegruppe eller drengegruppe skal understøttes i, hvordan de er gode ved hinanden,« siger hun og tilføjer:

»Vi ved godt, hvad der skal være til stede, for at der er en god trivsel. Det kræver blandt andet, at der er nogle relations kompetente voksne, som børnene kan være trygge ved, og  at der generelt er gode relationer børnene imellem.«

Bine Baadsgaard fortæller også, at de i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder på tre forskellige niveauer: I en skoleklasse/store læringsfællesskaber, i mindre grupper og med enkelte børn.

»Når vi drøfter enkelte børn, så er deres forældre altid med til en snak om, hvilke behov deres børn har,« siger hun.

Politisk opbakning

Marco Damgaard (S), der er børne- og uddannelsesformand i Herlev Kommune er også meget positiv omkring Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings samarbejde med skolerne i form af kompetencecentrene.

»Fra de professionelles side på skolerne har vi oplevet en stor efterspørgsel på den støtte og sparring, som vi kan komme med,« siger han og tilføjer:

»Det er min opfattelse, at kompetencecentrene har givet godt i det arbejde, skolerne har haft i at skabe klassefællesskaber. Der er brug for den understøttelse i arbejdet, som kompetencecentrene kan give.«

Ifølge børne- og uddannelsesformanden handler kompetencecentrene på skolerne i Herlev om, at styrke fællesskaberne blandt skoleeleverne.

»Som politiker og person tror jeg rigtig meget på stærke fællesskaber, der giver alle i de fællesskaber mulighed for at deltage. Det kræver naturligvis nogle robuste fællesskaber med dygtige medarbejdere, og det kan kompetencecentrene være med til at understøtte. Derfor kommer kompetencecentrene også fortsat til at være til stede på skolerne i Herlev,« siger han.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!