Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Succes med at få specialskoleelever til at gå til idræt

Et samarbejde mellem Herlev Kommune, Parasport Danmark og to idrætsforeninger har bragt elever fra specialskolen Gl. Hjortespring tættere på foreningslivet.

Et halvt år har Herlev Kommunes Supersport-projekt på bagen, og det er allerede en succes, spørger man pædagog Kim Sander, der deltager i pilotprojektet på vegne af Gl. Hjortespringskolen.

Projektet, der er udviklet af Parasport Danmark, går ud på at få flere specialskoleelever til at deltage i fritidsaktiviteter, og i første omgang har man lavet et samarbejde med B1973 og Herlev Svømning. For fodbolddelens vedkommende er stort set alle eleverne mødt op til hver træning siden september, fortæller pædagogen.

»Tidligere har jeg måtte skubbe på dem for at få dem afsted, men nu kommer de selv, og der er et stort fremmøde hver gang«, forklarer Kim Sander, der i forbindelse med de normale skoletimer ofte får beskeden: ’Jeg orker ikke’.

Men altså ikke, når det foregår på boldbanen. Så er begejstringen og gejsten ikke til at tage fejl af. Faktisk har to ud af de 15 elever på holdet nu, hvor projektet er ved at være afsluttet, ytret ønske om at fortsætte i klubben uden om skolen. Og det er i sig selv en succes, mener han.

Lige som alle andre

Kendetegnende for eleverne på fodbolddelen er, at de er specielt udvalgt og tilhører forskellige klasser på A-afdelingen på Gl. Hjortespringskole, som er målrettet elever med indlæringsvanskeligheder. Derfor har de ifølge Kim Sander normalt svært ved at koncentrere sig i længere tid – ikke mindst i en social sammenhæng, og det gør, at de føler sig anderledes.

»Men hernede føler de sig ikke længere specielle. De er ligesom alle andre og skal lave det samme. Derudover er opvarmningen med mange gentagelser god for dem, og vi kan se i idrætstimerne for eksempel, at de er mere med nu, end de nogensinde har været«, fortæller pædagogen, der tydeligt har kunnet spore en forandring hos eleverne.

Foregangskommune

Hos Parasport Danmark roser man Herlev Kommune, og det der indtil videre er kommet ud af projektet.

»Man man sige, at kommunen har været proaktiv. Normalt er det os, der finder en specialskole og kontakter den, men her er det kommunen, der siger til skolen, at vi skal gøre noget, og det er den form for opbakning, der skal til«, siger idrætskonsulent i handicaporganisationen, Jens Winther.

Det er planen, at projektet, såfremt der kan findes finansiering, fortsætter efter nytår.

Du er måske også interesseret i

Kommenarer er lukket, undtagen trackbacks samt pingbacks

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!