Herlev Bladet

Udskriv en tegnekonkurrence til rådhuset

Læserbrev fra: Brian H. Nordstrøm (C) kandidat til kommunalbestyrelsen

henblik på at gøre plads til nye boliger har længe været debatteret, og vi er mange Herlevborgere som synes, at det er en rigtig dårlig idé at sælge Herlev gode gamle Rådhus.
At borgmesteren så til med ønsker at flytte rådhuset sølle 400 meter gør kun salget mere grotesk.
På borgermødet d. 24. august fik borgmesteren og kommunal direktøren gjort det meget klart, at den eneste rigtige og ansvarlige løsning er at sælge rådhuset.
3 scenarier blev fint præsenteret for os fremmødte.
Det var dog meget tydeligt, at det klare formål med præsentationen var, at vi alle skulle synes et salg var bedre end at renovere det gode gamle rådhus.
Efterfølgende er de tal nu trukket tilbage, og der kommer ikke nye tal før efter kommunalvalget..!
Det virker alt sammen meget mystisk, og desværre understøtter det blot den ubehagelig tanke, at salget af Herlevs gode gamle rådhus ske på et meget tvivlsomt grundlag.
Jeg vil derfor foreslå borgmesteren, at der udskrives en arkitektkonkurrence for renovering og bevarelse af Herlevs gode gamle Rådhus.
En sådan konkurrence er gratis for Herlev Kommune at udskrive, og fordelen ved at udskrive en arkitekt konkurrence er, at de reelle tal kommer på bordet for hvad en renovering af rådhuset vil koste.
I dag har vi blot nogle tilfældige tal som en erhvervspraktikant har opfundet og ved en fejl sendt ud…!
Det vil så også betyde, at vi borgere ikke endnu en gang skal holdes for nar med nogle meget tvivlsomme beregninger, som så senere trækkes tilbage, alt imens sagen forsøges mørklagt til efter valget.
Derfor min opfordring til borgmesteren om tage os borgere og det gode gamle rådhus seriøst ved at udskrive en arkitekt konkurrence.

Kommentarer
Henter kommentarer.....