Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Underskud på 68,5 millioner kroner: Herlevborgerne må tage skraldet

Herlev Kommune har betalt mindre til renovationsområdet, end der er blevet brugt. Det har skabt en underskud, som foreslås skal dækkes af Herlevborgerne.

Opdateret d. 12. april med oplysningen om, at den nye takst pr. husstand foreslås forhøjet med 234 kroner pr. husstand, der i kombination med den nuværende afviklingsplan på 139 kroner ekstra pr. husstand giver en afvikling af mellemværendet på otte år.

Der er blevet brugt langt flere penge, end der reelt har været til rådighed, på at tømme skraldespande, købe en ny genbrugsstation og afsætte genanvendeligt affald i Herlev.

Og det har skabt et såkaldt ‘mellemværende’ mellem Herlev Kommune og renovationsområdet.

Det fremgår af dagsordenen for det kommende møde i Økonomi- og Planlægningsudvalget, som skal afholdes 12. april.

‘Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er opkrævet mindre hos borgerne i renovationsgebyr, end kommunen har afholdt af udgifter på området, hvilket er mundet ud i et underskud på mellemværendet på 68,5 mio. kr.’

LÆS OGSÅ: Virksomheder bløder efter afspærring

Borgerne skal betale

De 68,5 millioner kroner skal naturligvis betales tilbage til renovationsområdet, og det tyder på, at det bliver borgerne i Herlev, der kommer til at ende med den regning. Det foreslår forvaltningen i hvert fald.

Oprindeligt var det ellers tanken, at mellemværendet skulle betales gennem et årligt budgetteret overskud på 1,9 millioner kroner, der genereres af den almindelige takst, som husstandende i Herlev allerede betaler til renovationsområdet.

Men nu foreslås det i stedet, at taksten forhøjes med 234 kroner mere om året pr. husstand. Kombineret med den nuværende afviklingsplan på 139 kroner om året pr. husstand betyder det nemlig, at mellemværendet kan betales tilbage på otte år.

Som villaejer vil det dermed betyde en ny takst på 3.867,75 kroner, frem for taksten på 3.633,75 kroner, som den ifølge Herlev Kommunes hjemmeside ser ud i dag.

LÆS OGSÅ: Hilleberg i kraftig modstand mod planer, der endnu ikke er lagt: “Jeg er bekymret over udviklingen”

Takstforhøjelsen er foreslået, fordi renovationsområdet i Herlev Kommune fra 2023 og frem er underlagt det, man kalder et øget tilsyn fra Forsyningstilsynet. Og forvaltningen forventer derfor, at Forsyningstilsynet vil kræve, at der skal ligge en afviklingsplans for mellemværendet, der ikke overstiger otte år.

Salg af grund dækker også en del

Det kommer dog ikke til alene at være borgerne, der skal afvikle underskuddet på 68,5 millioner kroner.

For selvom lovgivningen på renovationsområdet foreskriver, at underskud som disse skal dækkes gennem taksterne indbetalt af borgerne, så er der to ting, der er med til at nedbringe mellemværendet.

For det første forventer forvaltningen, at den gamle genbrugsstationsgrund bliver solgt for 19,8 millioner kroner. Desuden regner forvaltningen med et estimeret beløb på yderligere 13 millioner kroner, der stammer fra momsrefusioner på renovationsområdet.

Det er så de resterende 35,7 millioner kroner, som borgerne kommer til at betale gennem en forkortet afviklingsperiode, der altså giver en takstforhøjelse i den periode.

Der er i Herlev Kommune i alt 13.608 husstande, der betaler til renovationsområdet.


Årsager til underskud på renovationsområdet:

I dagsordenen fremgår det, at underskuddet på 68,5 millioner kroner blandt andet skyldes:

  • Køb af grund til ny genbrugsstation
  • Anlæg af ny genbrugsstation.
  • Stigende priser på indsamling af affald.
  • Flere annulerede udbud på indsamling af affald, som har gjort det svært at budgettere og takstfastsætte korrekt.
  • Faldende afsætningspriser på genanvendeligt affald.
Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!