Herlev Bladet

Vi skal passe godt på dem der har skabt Herlev

Læserbrev fra: Gitte Friberg Bomholdt (S), formand for Sundhed og Voksenudvalget

Ældre. Som beskrevet i Herlev Bladet for få uger siden, har vi besluttet en række tiltag for at sikre borgere, pårørende og medarbejdere mulighed for at fortælle om deres oplevelser og historier (på godt og ondt) med Herlevs ældrepleje. 

Fra september får jeg en ugentlig træffetid på Rådhuset og jeg vil også over de næste måneder komme rundt og opleve hverdagen helt tæt på, ude på vores institutioner.

Målet er at have en god og åben dialog og sikre at det vi siger vi gør,  også er det der sker. 

At der er kvalitet, livskvalitet og godt arbejdsmiljø indenfor ældreområdet. 

 Vi har i mange år haft observatører fra ældrerådet med på de kommunale tilsyn på plejehjem og i hjemmeplejen. Det har vi valgt fordi vi ønsker en åben og ærlig proces omkring tilsynene og fordi vi på den måde får et ekstra lag i tilsynet som er uafhængigt og har et andet blik ind i ældreområdet. Det mener vi giver god kvalitet og sikkerhed for borgerene. 

Målet er at have en god og åben dialog.

Vi har høje ambitioner for ældreområdet i Herlev. Det er også derfor vi sammen med Pension Danmark bygger et nyt, moderne og attraktivt plejehjem. I processen med byggeriet vil der i høj grad være inddragelse af brugere, pårørende, medarbejdere og lokalsamfund.

 Ældreområdet er under pres på grund af stigende udgifter på flere områder. For at sikre at det også fremover er muligt at levere den samme kvalitet til de ældre der bliver syge og har brug for hjælp, er der foreslået en bevilling på 6,5 mio. til at håndtere det stigende udgiftspres

 Vi ønsker et ældreområde hvor man har rige muligheder for at leve et godt liv lige som man selv ønsker det.

Vi ønsker gode rammer, sund og værdig kultur og et ordentligt arbejdsmiljø i Herlev kommunes ældrepleje.

 

Du er måske også interesseret i
Kommentarer
Henter kommentarer.....