Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Skolebestyrelse vil også arbejde for forældrene

Før sommeren 2021 valgte skolebestyrelsen på Kildegårdskolen pludselig at trække sig. Efterfølgende blev en ny ’suppleringsbestyrelse’ valgt, som blandt andet har fokuseret på forældreinddragelse og synlighed. Nu er der snart valg igen.

Det kan godt være, at den nuværende skolebestyrelse på Kildegårdskolen kun er blevet valgt for et år, men man har ikke siddet på hænderne i perioden efter valget i 2021.

Det fortæller formanden Marie Topp.

»Den samlede bestyrelse er især optaget af at skabe mere synlighed og forældreinddragelse plus en tæt forbindelse til kontaktforældrene og den brede forældregruppe,« lyder det fra den 41-årige mor til to elever på skolen, en i 1. og en i 4. klasse.

De nævnte fokuspunkter kan realiseres på flere måder. Skolebestyrelser arbejder via såkaldte principper, og ifølge formanden har man udarbejdet et udkast til et princip for, hvad kontaktforældrenes rolle skal være.

»Vi vil gerne have rollen som kontaktforælder gjort mere tydelig, da det er en god mulighed for at få endnu mere forældreopbakning,« forklarer hun og tilføjer, at man nu vil sende udkastet i høring hos netop kontaktforældrene.

»Det gør vi, så vi ikke bare beslutter det uden at inddrage dem,« påpeger hun.

Fokus på kontaktforældre

Netop inddragelsen kom også til udtryk sidste år, hvor den nye skolebestyrelse inviterede alle kontaktforældre til et intromøde, hvor 45 deltog og bidrog med viden om, hvordan det går rundt omkring i klasserne og på skolen.

»Der var en rigtig god opbakning, og det gav os et godt fundament af viden til vores videre arbejde,« fortæller Marie Topp, der regner med at holde et lignende møde i nær fremtid.

Men hvorfor er det vigtigt med kontaktforældre?

Det kan 50-årige Knud Frederiksen, der både er kontaktforælder og skolebestyrelsesmedlem, fortælle mere om.

»Vi ser et potentiale i, ​at kontaktforældrene skaber kontakten mellem forældrene og bestyrelsen,« siger han, der uddyber, hvad man som kontaktforælder blandt andet står for.

»Kontaktforældre gør det på forskellige måder. I min datters (5., red.) klasse står vi for eksempel meget for at lave arrangementer, ​som samler klassens børn, forældre og søskende,« fortæller han, der ser kontaktforældrene som et vigtigt bindeled mellem elever, forældre, lærere og skoleledelse.

Når ud til flere

Det er nemlig vigtigt, at alle ved, hvad der foregår.

Derfor har den nye skolebestyrelse også valgt at droppe de såkaldte beslutningsreferater fra møderne, altså hvor der kun står, hvad man har besluttet, og erstattet dem med mere tekst.

LÆS OGSÅ: Dinosaurer, mammutter og aber

»Referaterne er blevet mere forklarende og viser i højere grad, hvad der er blevet snakket om,« påpeger Knud Frederiksen og tilføjer, at man efter flere møder også lagt en lille video på skolens Facebook, hvor skolebestyrelsen beretter om det vigtigste fra mødet.

»På kort tid blev den set af flere hundrede forældre, så vi tror, at vi på den måde når ud til flere, som ellers ikke ville have læst referatet,« tilføjer Marie Topp.

Snart valg

Både hun og Knud Frederiksen stiller op til forårets ordinære skolebestyrelsesvalg, da de sammen med den øvrige skolebestyrelse nu har arbejdet i knap et år på en række initiativer, som de gerne vil gå videre med.

Men set i lyset af den tidligere skolebestyrelses skæbne, hvorfor så bruge sin fritid på noget, som potentielt kan koste ’blod, sved og tårer’?

»Fordi det er vigtigt, og vi har den grundholdning, at vi gerne vil gøre en forskel og et godt stykke arbejde til glæde for vores børn og skolens ansatte,« svarer Marie Topp.

Begge skolebestyrelsesmedlemmer understreger, at hele bestyrelsen fra start tog et valg om ikke at kigge tilbage og forholde sig til det, der skete før dem. Nu handler det om at kigge fremad, lyder det.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!