Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Tank lavede særlige regler for unge udlændinge

Forpagter på Tank Kai Dige Bach på Klausdalsbrovej beklager, at ansatte fik en instruks om ikke at åbne for unge udlændinge.

’Så skal vi være helt oppe på dupperne i forhold til smuttere, Der må ikke åbnes for unge udlændinge hvis I ikke kender dem. De skal bruge stander 1 og 2.’

Sådan står der i et opslag i en Facebook-gruppe for medarbejdere på Kai Dige Bach tanken. Afsender er forpagter af tanken Gitte Hansen, og beskeden blev lagt ud i gruppen den 21. juli. Ifølge en medarbejder på tanken, som Herlev Bladet har talt med, har medarbejderne i kølvandet på beskeden på Facebook fået besked på at sige til unge udlændinge at standerne ikke virker, hvis de kommer ind i butikken og spørger. Ifølge medarbejderen skal de henvise dem til de to standere, hvor der er selvbetjening, og hvor man altså ikke kan køre fra regningen. Medarbejderen ønsker at være anonym, men navnet er Herlev Bladet bekendt.

Alle skal betjenes ens 

Ifølge juridisk rådgiver ved Institut for Menneskerettigheder, Anah Maskell, er lovgivningen klar. 

»Generelt må man ikke behandle visse kunder dårligere på grund af deres etnicitet, og man må ikke nægte at betjene nogen på grund af deres hudfarve eller etnicitet,« forklarer hun og henviser blandt andet til racediskriminationsloven § 1, stk. 1, hvor der står: 

’Den, som inden for erhvervsmæssig eller almennyttig virksomhed på grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering nægter at betjene den pågældende på samme vilkår som andre, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.’

LÆS HELE HISTORIEN I DENNE UGES UDGAVE AF HERLEV BLADET

Enhedslisten i Herlev er blevet gjort bekendt med opslaget af en af tankens ansatte, og medlem af kommunalbestyrelsen Marianne Dithmer mener, at det er under al kritik. 

»Det er ikke udtryk for et værdigt menneskesyn. Vi har  som samfund taget en beslutning om, at det gør vi ikke. Man må ikke dømme en gruppe på den her måde,  det er stigmatisering,« siger hun, og udtrykker håb om, at opslaget er en fejl.

Jeg kan kun beklage formuleringen, som ligger langt fra det,

vi står for hos Tank Kai Dige Bach

Ikke hvad vi står for

Forpagtere af Kai Dige Bach Tanken Gitte og Morten Hansen ønsker ikke at stille op til interview om sagen. Morten Hansen skriver i et skrifteligt svar:

‘Beskeden er skrevet af en af mine medarbejdere, i frustration over den voldsomme stigning, vi har haft i tyveri af brændstof. Den stammer fra vores interne facebook gruppe som bruges til at dele informationer om vagtplaner, nye produkter mm. Jeg kan kun beklage formuleringen, som ligger langt fra det, vi står for hos Tank kai dige bach, og beskeden er naturligvis er slettet. Ligeledes har jeg kommunikeret ud til vores medarbejdere, at det var de personer, som vi har billeder af i vores interne mappe og som tidligere har stjålet brændstof fra os. Vi har som en af de sidste tankstationer, vist alle vores kunder den tillid det er, at man kan tanke inden der bliver betalt. Men har desværre inden for den seneste tid konstateret et stigende misbrug og i år har vi allerede haft tyveri for mere end 30.000 kr. Derfor har vi også taget konsekvensen og er i gang med at få alle vores brændstof standere automatiseret. Selvom vi helst ville have fortsat på den gammeldags måde

LÆS OGSÅ: Ung svensker fængslet for dobbeltdrabet i Herlev. 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!