Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

100-årige Elses søn undrer sig: Hvorfor fik min mor ikke en akutplads?

Svend Rykærs mor fik efter sit hospitalsophold en 'vurderingsplads' i Herlev Kommune, hvor hun selv skulle betale for kosten. Havde det været en akutplads, skulle kommunen betale. Men i Herlev har man ikke akutpladser, forklarer centerchef.

»Der er jo ingen forskel på en akutplads og en ‘vurderingsplads’«, lyder det fra Svend Rykær.
Han er frustreret over, at hans mor på 100 år skulle betale mellem 112 og 118 kroner om dagen for kost, mens hun var bosiddende på en ‘vurderingsplads’ på Lille Birkholm Center, som hun blev henvist til efter et hospitalsophold i Herlev.
Havde det været en akutplads, skulle hun nemlig ikke betale, da det ifølge Sundhedsloven fremgår, at den slags pladser er vederlagsfrie.
Der er bare det ved det, at i Herlev Kommune har man ingen akutpladser.
En udkørende funktion
Det oplyser centerchef for Omsorg og Sundhed i kommunen, Christian Bartholdy,

»Vi har i stedet valgt et udkørende team, fordi vi mener, det er bedst, hvis den specialiserede sygepleje kan foregå i borgerens eget hjem. Vi tror på, at borgeren har bedst af det«, forklarer han og uddyber, at kommunerne selv kan bestemme, om man vil have en akutfunktion, der er udkørende eller en decideret akutplads.

I 2015 valgte Herlev derfor at blive del af et udkørende team, SHS-Teamet, sammen med Ballerup og Furesø kommuner.
30 vurderingspladser

Udover akutfunktionen har Herlev Kommune også et tilbud til de borgere, som ikke kræver behandling, men stadig har brug for pleje, omsorg og rehabilitering, men bare ikke kan være i eget hjem.

Det er de midlertidige døgnpladser, som hører under Serviceloven, og som kommunen derfor gerne må tage penge for. I Herlev bliver de også kaldt for ’vurderingspladser’, oplyser Christian Bartholdy.

»Man kan komme på en vurderingsplads, når det skal  vurderes, hvad borgeren skal have af hjælpemidler for at klare sig selv«, forklarer han.

Man kan dog godt være på en vurderingsplads og samtidig modtage hjælp fra akutfunktionen.

I Herlev Kommune er der 30 vurderings- og aflastningspladser, som kommunen opkræver penge for i døgnet. De går til betaling af mad.

Ingen spekulation
Ifølge professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen, er der ikke tale om, at kommunerne spekulerer i at henvise borgere til aflastningspladser i stedet for akutpladser for at spare penge.

»118 kroner om dagen er ikke noget, der dræner kommunekassen. Det er dybest set småpenge«, lyder det fra professoren om prisen for en vurderings- eller aflastningsplads.

LÆS OGSÅ: Vågetjeneste i Lindehøj Sogns Menighedspleje
En pris, han vurderer, næsten vil forsvinde i administrationsomkostninger, hvorfor kommunerne ifølge ham ikke har noget incitament til at tjene på det.
Uklar lovgivning
Ældre Sagen er mere kritisk. Mirjana Saabye, som er Ældre Sagens ekspert på sundhedsområdet, synes, der er meget forvirring på området, og det er noget, som tildels skyldes kommunerne, der i flere tilfælde har opkrævet penge for akutpladser.

»Det skal altså stå klart for personalet og borgeren, om der bliver henvist efter Sundhedsloven og dermed ikke kan opkræves brugerbetaling«, understreger hun.

Derudover bør det ifølge hende også stå klart, hvornår der kan henvises til en akutplads.

»Så kommunen ikke kan omgå en henvisning og derfor i stedet tilbyde en aflastningsplads, som koster penge«, siger hun.

Fornylig blev en høring afsluttet igangsat af netop Sundheds- og Ældreministeriet for at præcisere i lovgivningen, hvornår man kan henvises til en akutplads, og hvornår man kan henvises til aflastning.
Læs mere i Herlev Bladet denne uge.

Du er måske også interesseret i

Kommenarer er lukket, undtagen trackbacks samt pingbacks

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!