Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Årets nytårstale fra Herlevs borgmester: Godt Nytår til alle i Herlev

Skal det lykkedes at fremtidssikre Herlev, skal kommunalbestyrelsen kunne samarbejde om de svære løsninger, skriver borgmester Thomas Gyldal Petersen blandt andet i denne nytårstale.

’På bløde puder vindes ingen ære; og uden den er alt der bliver tilbage på jorden af det liv som man har levet som røg i vinden, eller skum på havet.’

Sådan skriver Dante Alighieri i sin Guddommelige Komedie fra begyndelsen af 1300-tallet. 

Med andre ord: Rejs dig, gør dig umage, sæt dig aftryk i livet og på verden. 

For mig en vigtig 700 år gammel påmindelse i en tid, hvor løsninger for nogle helst skal være lette og ikke for besværlige eller omkostningsfulde. Men modgang og vanskeligheder er jo en del af livet, både det private og det professionelle, og er nu engang mere lærerigt og tilfredsstillende at sejle dagens fangst sikkert hjem på oprørt hav, end at få den bragt af andre hvilende på bløde puder.

Vigtige løsninger ofte svære

Sådan er det også i politik. De resultater, vi har skabt på trods af omstændighederne, har større betydning end de resultater, der er kommet af sig selv. 

I de 10 år, jeg har haft privilegiet at være Herlevs borgmester, har omstændighederne blandt andet været en dyb økonomisk krise i de første år, og en skelsættende sundhedskrise de seneste år.

Vi valgte for 10 år siden selv at skabe fremgangen ved at tiltrække investeringer i nye boliger, i handelslivet i BIG og bymidten, forny erhvervsområdet og give plads til virksomheder med flere arbejdspladser. Vi har selv investeret stort i letbane og nye rådhuse i bymidte og Hjortespring for at stimulere byudviklingen, ligesom vi gav plads til udvidelse af Herlev Hospital og fik trukket Novo Nordisk Fondens nye Steno Diabetes Center til Herlev. Private og offentlige investeringer, der har skabt økonomisk vækst og beskæftigelse.

Det er også investeringer, der har skabt gener og besvær for os alle, når ringvejen og store dele af bymidten i årevis har været omdannet til byggeplads. Det har ikke været uden debat, og det havde måske været politisk lettere at lade være. Men det lette havde ikke været det rigtige, for så havde vi svigtet opgaven at fremtidssikre Herlevs økonomi og velfærd. 

Om få år er bymidten omdannet med nyt center, forskønnet gågade og en ny grøn plads i forlængelse af gågaden, og i 2025 kører letbanen og styrker fremkommeligheden, som man ser det i andre europæiske byer. 

Vi skal holde kursen

Herlevs økonomi er stærk, og vi har sikret et godt grundlag for fremtidens velfærd. Herlev er udviklet gennem 112 år af hårdtarbejdende, visionære mennesker, der troede på fremskridt og kendte værdien af fællesskab. 

Det skal vi leve op til i de kommende år, hvor vores stærke økonomi skal bruges til at bygge nyt plejecenter, nye daginstitutioner, en ny skoleafdeling og prioritere den borgernære velfærd højt.

Skal vi lykkes, skal vi i kommunalbestyrelsen lægge vores kræfter sammen. Samarbejde om de svære og langtidsholdbare løsninger. Sikre vækst til finansiering af fremtidens velfærd. Fortsat fokus på prioritering og budgetstyring, så den ansvarlige kurs og solide økonomi fastholdes. Sikre kommunale tilbud, borgerne har tillid til, og som medarbejderne er stolte af at arbejde i. 

Der ligger et stort arbejde forude, og ansvaret for det gode samarbejde påhviler hvert enkelt parti i kommunalbestyrelsen.

Ældre, skoler og foreninger

Tre områder vil i de kommende år have særlig opmærksomhed. For det første ældreområdet, der med et nyt plejecenter, større faglig frihed til medarbejderne og større selvbestemmelse til borgerne kommer til at tage vigtige skridt mod en fremtid, hvor borgernes berettigede forventninger, demografiens udfordringer og den svære rekruttering af dygtige medarbejdere skal løses. 

Vi har i dag dygtige medarbejdere, og de er nøglen til at kunne gøre det endnu bedre. Det fortjener de mennesker, der i et langt liv har skabt Herlev.

Det samme gør sig gældende på skolerne, hvor elevernes trivsel og faglighed, forældrenes tilfredshed og medarbejdernes stolthed skal løftes. 

Vi har stolte traditioner at bygge på, men skal vi lykkes, skal vi lytte endnu mere til elev- og forældreoplevelser og til medarbejdernes erfaringer. 

 

Vi har stolte traditioner at bygge på, men skal vi lykkes, skal vi lytte endnu mere til elev- og forældreoplevelser og til medarbejdernes erfaringer

Mange vil Herlevs skoler det godt, og vores mange dygtige lærere, pædagoger og ledere knokler hver dag for at give vores børn det bedste afsæt i livet. 

Det bliver en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen at sætte skolens rammer og medarbejdernes faglighed endnu stærkere i spil, når vi skal have løftet både resultater og tilfredshed.

Det tredje opmærksomhedspunkt er de mange fællesskaber i de frivillige foreninger. Vi bruger hvert år mange penge på faciliteter og aktivitetsstøtte, og foreningslivet giver Herlev endnu mere tilbage. 

Vi skal i de kommende år finde svar på tre vigtige spørgsmål. Hvordan kan vi få fremtidssikret vores store idrætshaller og -anlæg?

Hvordan prioriterer vi vedligeholdelsesmidlerne, så de kommer flest aktiviteter og borgere til gavn? 

Hvordan sikrer vi, at alle borgere får flere muligheder og lettere adgang til at være foreningsaktive? Det er i stærke foreninger, at fællesskab og lokal identitet skabes, og det skal vi understøtte.

Vi har i 50 år skabt et stærkt fundament for Herlevs fremtid, og i mine 24 år i kommunalbestyrelsen har Herlevs økonomi ikke været stærkere. Det er et godt afsæt for fremtiden, vi kan være stolte af, men den stolthed er ikke meget værd, hvis resultaterne sættes over styr. 

Heller ikke de kommende fire år i kommunalbestyrelsen bliver på bløde puder.

LÆS ALLE DE LOKALE NYTÅRSTALER I UGENS AVIS 

Vejen ud af sundhedskrisen

Vi står fortsat midt i en sundhedskrise, og udsigterne er netop nu usikre. Smittetrykket er foruroligende højt og stigende, alle herlevborgere har et ansvar for at passe på hinanden, lade sig vaccinere og teste. Lad os hver især gøre, hvad vi kan. Følge myndighedernes anbefalinger og bruge vores sunde fornuft.

I kommunen har vi et ansvar for at sikre pleje til vores ældste og mest sårbare, samt omsorg og undervisning til Herlevs børn. 

Det er ikke nemt, når smitten er udbredt, og mange kolleger er sygemeldte, men alle medarbejdere og ledere gør en enorm indsats. 

Tak til hver eneste medarbejder i Herlev kommune, som i snart to år har ydet en indsats udover det sædvanlige. At vi som samfund er kommet godt igennem, skyldes ikke mindst den umage, kreativitet og høje faglighed medarbejdernes har taget med på arbejde hver dag. I har ikke hvilet på bløde puder, men løst opgaverne derude i stormen. Tak!

Tak for valget

Med opbakningen følger forventninger, som jeg vil gøre mig umage for at leve op til hver eneste dag, jeg går på arbejde for Herlev. Det skal være udfordrende, for på bløde puder vindes som bekendt ingen ære.

Tak for en valgperiode, der er gået godt. Tak til borgere, foreninger og virksomheder for dialog og bidrag til Herlevs udvikling. Tak til kommunalbestyrelsen for samarbejdet, og en særlig tak til de medlemmer, som ikke længere har sæde i kommunalbestyrelsen efter nytår. I har stillet jer til rådighed og knoklet for vores by. Det fortjener stor respekt.

Til den nyvalgte kommunalbestyrelse ønsker jeg alle et stort tillykke med valget. Det er et privilegium at kunne tage ansvar for sin by, og det ansvar, ser jeg frem til at løfte i samarbejde med jer alle.

Et valgår lakker mod enden, og jeg er taknemmelig over genvalget og den store opbakning. 46 procent af vælgerne satte kryds ved liste A, og knapt hver fjerde af jer stemte personligt på mig. Med opbakningen følger forventninger, som jeg vil gøre mig umage for at leve op til hver eneste dag, jeg går på arbejde for Herlev. Det skal være udfordrende, for på bløde puder vindes som bekendt ingen ære.

Alle herlevborgere ønskes et godt og lykkebringende nytår!

Af: Thomas Gyldal Petersen

‘Tak til hver eneste medarbejder i Herlev kommune, som i snart to år har ydet en indsats udover det sædvanlige,’ skriver Thomas Gyldal Petersen. Arkivfoto: Henrik Lüthcke

 

LÆS OGSÅ: Her kan du blive vaccineret 

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!