Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Bekymret borgmester efter letbane-udmelding

Herlevs borgmester har møde med Hovedstadens Letbane tirsdag aften, hvor han vil sikre sig, at en fordyrelse af letbane-projektet ikke rammer herlevborgerne mere end højst nødvendigt.

Tirsdagens nyhed fra Hovedstadens Letbane om, at projektet højst sandsynligt bliver dyrere end forventet, bekymrer Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen (S), der som repræsentant for en af de 11 ejerkommuner er inviteret til møde i aften om samme.

»Det er et vigtigt projekt for Herlev og omegnskommunerne, og det er klart, at jeg har en forventning om, at dem vi har hyret ind også driver selskabet på en effektiv måde,« siger han og understreger, at han har brug for at blive klogere på, hvad der er på spil, og hvad der er op og ned efter dagens nyhed om, at letbane-selskabet ikke kommer til at kunne overholde anlægsbudgettet.

Noget han blev briefet om i dag, efter at selskabets bestyrelse holdt møde mandag aften.

LÆS OGSÅ: Letbanen kan ikke færdiggøres med det nuværende budget

»Min interessse er at sikre, at letbanen blive til noget og inden for en økonomi, som lægger sig tættere på det, som er besluttet, fordi herlevborgerne skal ikke betale mere end højst nødvendigt. Det er vigtigt, at letbanen bliver til noget,« gentager han med tanke på, at den dels vil det gøre det nemmere for herlevborgerne at komme rundt, men også at den er vigtig for den vision, som han har været med til at lægge for udviklingen af Herlev.

Ikke et merforbrug pt. men…

Hvad tænker du om, at direktøren erkender, at opgaven har vist sig mere kompleks end forventet?

»Hvis der er noget, som man i selskabet burde have gjort anderledes, så er det min forventning, at de også har et budskab om at sikre sig, at det ikke bliver tilfældet fremover,« påpeger Herlevs borgmester.

Han bemærker dog, at han læser dagens udmelding som om, at der er tale om en øget risiko for, at budgettet skal forøges. Dog uden at vide med hvor meget.

»Der er altså ikke et merforbrug nu, men det kan komme, så hvordan har selskabet sikret sig, at risikoen minimeres. Det har jeg brug for at blive klogere på, og i forhold til hele projektstyringen vil jeg insistere på, at man betrygger os i, at det er man meget opmærksom på,« lyder det.

Skal finansiere merforbrug

Letbanen skal være færdig i 2025: Hvad tænker du om timingen i dagens udmelding? Burde man ikke have forudset det her tidligere?

»Det er også noget af det, som jeg vil forsøge at finde svar på. Hvad er muligheden for løbende at justere de her risikovurderinger. Som jeg har forstået det, er man nu i et faseskift, som betyder, at man går fra at klargøre letbanen til, at man kan lave letbane,« vurderer borgmesteren om, hvorfor udmeldingen kommer lige nu.

Han uddyber, at skulle resultatet af aftenens møde vise sig at blive en stigning i udgifter, så er det rigtig nok kommunerne og regionen, der skal holde for.

Finansieringen af letbanen er nemlig delt mellem staten, Region Hovedstaden og kommunerne, og staten har lagt sine penge.

»Så det er kommunerne og regionen, der vil skulle finansiere et eventuelt merforbrug. Hvis det sker, så vil man skulle finansiere det ved, at kommunerne låneoptager og afdrager over årene, og så vil det årlige afdrag blive lidt større end planlagt,« forklarer han, men understreger, at det kan påvirke kommunens likviditet, men at det ikke er noget, der vil ramme Herlev Kommunes anlægs- og serviceramme.

Fakta

  • Anlægsbudgettet er på 8,2 mia. kr.
  • Letbanens ejere betaler årligt et fast beløb til Hovedstadens Letbane med henblik på, at selskabets samlede gæld for betaling af anlægget skal være tilbagebetalt i 2059.

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!