Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Budgetaftalen: Herlev holder serviceniveauet

På trods af flere nabokommuners udmelding om omfattende spareøvelser har man i Herlev fundet midler til at holde udgifter - og skatten i ro.

Det var en tilfreds Herlev-borgmester, der i forbindelse med førstebehandlingen af næste budget på det seneste kommunalbestyrelsesmøde gjorde det klart, at der i hvert fald ikke bliver sparet på servicen i 2019. Tværtimod har man ifølge ham aldrig før afsat så mange penge til borgernær service eller velfærd, som det også kan kaldes.

På trods af andre kommuners store spareøvelser har man blandt andet  fundet midler til at bevare et uændret serviceniveau på ældreområdet, selvom udgifterne stiger år for år.  Det skyldes blandt andet, at partierne er blevet enige om at lægge 10 millioner kroner ekstra ind i budgettet udover forvaltningens forslag.

Derudover vil man øge normeringen på daginstitutionsområdet for de 0-2-årige samt styrke motorikindsatsen i dagplejen.

Man har også tænkt sig at styrke den forebyggende indsats for udsatte unge og familier. Sørge for fortsat bedre rammer i folkeskolerne herunder til bedre undervisning, trivsel og bygninger. Og sat penge af til sammen med borgerne at arbejde på en grøn strategi for kommunen.

Det skal ske via et særligt opgaveudvalg, hvor borgere, eksperter, erhvervs- og foreningslivet samt politikere skal komme med bud, hvordan man omstiller Herlev i en bæredygtig retning.

Holder skatten i ro

Finansieringen skal ifølge borgmesteren blandt andet komme fra ’mindre besparelsesforslag som ikke påvirker den borgernære service’, fra genbeplantning af træer i forbindelse med letbanen, som udskydes fra 2019 til 2020. Og ligeledes fra en udskydelse af  investeringer i forbindelse med udvikling af bymidten.

LÆS OGSÅ: Næste års budget i hus – V og DF står udenfor

»Det er et ansvarligt budget, som bygger videre på den tradition, vi har i Herlev for altid at sørge for, at kassen stemmer. At sørge for at vi holder høj service, lav skat, penge i kassen og en lav gæld«, lød det fra borgmesteren, der takkede aftaleparterne: SF, Enhedslisten og konservative, men også Venstre, der ikke var med, for en god forhandlingsproces.

Ville sænke grundskylden
Det var første gang i cirka 20 år, at det liberale parti ikke var en del af budgetaftalen, og det ærgrede Venstres kommunalbestyrelsesmedlem Gert Biilmann, der dog ikke har fortrudt, at han gik fra forhandlingsbordet.
»Hvis vi skal være med, så vil vi også have noget, der er Venstre, og vi havde intet bedt udover en sænkelse af ejendomsskatten. Så vi traf en beslutning: Kan man ikke tilgodeses med noget som helst, så skal man ikke være med«, fortæller han og tilføjer, at det nu bliver borgerne, der betaler for gildet.
Med det mener han, at hans parti gerne havde set, at et råderum på cirka 15 millioner kroner skulle blive i kommunekassen til dårlige tider, mens de andre partier ønskede at bruge det nu.
DF mødte ikke op til forhandlingerne.

10. oktober er der formel andenbehandling af budgettet og endelig vedtagelse.

Du er måske også interesseret i

Kommenarer er lukket, undtagen trackbacks samt pingbacks

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!