Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

‘Danmarks modigste danskere’ indviede nyt diabeteshospital

Steno Diabetes Center Copenhagen blev officielt indviet onsdag, et topmoderne hjem for regionens diabetespatienter, hvor borgerne er i centrum og derfor også har fået mulighed for at sætte deres præg på huset. Det var også borgerne, eller fem af dem, der fik æren af at klippe snoren foran omkring 200 indbudte.

Et mantra for hele processen omkring det nye Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), der ligger klods opad Herlev Hospital, har været, at borgeren er i centrum – ikke sygdommen. Derfor har et udvalg af borgere med diabetes også fået mulighed for at påvirke indretningen af det, som i daglig tale kaldes diabeteshospitalet, og derfor var det også fem borgere, der onsdag fik æren af at klippe snoren til den officielle indvielse.

Det var medarbejderen gennem 27 år, Maja Lis, 82-årige Erik Hagemann, der har haft diabetes i knap 80 år, Liselotte, der har haft type 2 diabetes i to år og Teddy på syv og hans mor, der begge lever med diabetes.

»For de af os, der ser Vild med dans hver fredag ved vi, at det hedder ‘Danmarks modigste dansere’, men hos os byder vi velkommen til ‘Danmarks modigste danskere’,« lød det fra centerdirektør Allan Flyvbjerg før indvielsen.

Mange brikker

Han indledte også talerrækken ved at fortælle lidt om diabeteshospitalets historie og insulinen, som i år har 100-års-jubilæum, mens hospitalet har fejret sin 89 års fødselsdag. En interessant ting i den forbindelse er, at man støbte artefakter fra historien ned i grundstenen til det nye hospital, deriblandt nobelprismodtager August Kroghs tale ved indvielsen af Niels Steensens Hospital i 1932, forgængeren til SDCC.

Læs mere om historien her.

Derudover beklagede han til de naboer, der siden 2017 har måtte lægge ører til byggeriet, men nu er det færdigt, og han er ikke i tvivl om, at det er banebrydende, som det kunne forstås:

»Er det lykkes? Det synes vi selv, det er,« lød det fra centerdirektøren, der i samme ombæring understregede, at det også har været noget af et kompliceret puslespil på hele 24.000 brikker – lige så mange kvadratmeter, der breder sig over.

Også en landsholdsspiller

Næste taler var formand for Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj (S), der kaldte det ‘en ægte festdag – måske for hele verden’, fordi diabeteshospitalet vision om at hospitalet skal indrette sig efter borgeren og ikke omvendt nu bliver realiseret. Derudover fordi flere danskere får diabetes – lige fra den fiktive borger Hanne, som han nævnte, til landsspilleren i fodbold, Kasper Dolberg, der i sidste uge annoncerede, at han havde fået type 1 diabetes. Tilbage til ‘Hanne’, for med det nye hospital skal hun ifølge regionsrådsformanden fremover ikke både bestille tid hos sin praktiserende læge, en øjenlæge og fodterapeut, men kan ordne det hele på én gang på SDCC. Og det er der brug for, for ifølge ham får kun 25 procent af borgere i den almene praksis med diabetes foretaget de nødvendige undersøgelser.

»Nu kan hun nøjes med en enkelt dag, og det vil forbedre hendes livskvalitet,« påpegede han.

 

Bestyrelsesformand Lars Rebien Sørensen for Novo Nordisk Fonden, der har støttet opførelsen af diabeteshospitalet økonomisk.

 

Borgeren i centrum

Derefter tog en anden Lars over, nemlig Lars Rebien Sørensen, tidligere direktør for Novo Nordisk A/S og nuværende bestyrelsesformand for Novo Nordisk Fonden.

»Jeg håber, at vi kan realisere vores ambitioner om, at nu bliver der skrevet historie i Danmark igen med verdens bedste diabetesbehandling,« lød det ikke mindre fra bestyrelsesformanden, der har fulgt diabeteshospitalet på tæt hold i mange år og været med til at sætte visionen for at få borgeren i centrum.

»Man skal ikke have fornemmelsen af, at nu har man været på hospitalet, man har bare været forbi for at få forbedret sine livsmuligheder,« slog han fast.

Netop dem, det hele handler om, var selvfølgelig også tilstede i kraft af formand for Diabetesforeningen, Jørgen Andersen. Ifølge ham var der ingen tvivl om, at de nye rammer vil forbedre vilkårene for behandling af borgere med diabetes.

Et godt råd

»Det minder ikke om et almindeligt hospital. De hvide hospitalsgange er væk, og det er dejligt ikke at føle sig som en patient,« sagde han, der ikke er i tvivl om, at SDCC bliver et sted, han og andre med diabetes kommer til at føle sig hjemme.

Og så kom han med et godt råd til behandlingen på stedet:

»Fjern blikket fra journaler og Excel-ark og tal med os. Lyt til os, som I lytter til en god ven. De beslutninger vi træffer i fællesskab virker bedst for os,« sagde han blandt andet og glæder sig til, at SDCC med patienten i centrum vil sætte sit aftryk på diabetesbehandlingen.

SDCC er finansieret af Novo Nordisk Fonden i samarbejde med Region Hovedstaden (1,3 mia. kr.). I 2016 donerede fonden tre mia. kr. til diabetesområdet i regionen og overgav samtidig det private diabeteshospital til regionen. En del af donationen, 700 mio. kr., blev brugt til opførelsen af det nye hospital, som servicerer cirka 11.000 borgere og har omkring 450 ansatte. Udover det har fonden også doneret store summer med lignende formål til resten af landet, hvorfor der i alt bliver fem tilsvarende centre.

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!