Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Opdateret: Kommunalbestyrelsen vedtager løsning på trafikkaos ved Herlev Byskole afd. Eng

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal onsdag aften tage stilling til et trafikforsøg, der skal dæmme op for den øgede trafik på Engløbet/Sønderlundvej.

Opdateret klokken 9 torsdag 9. marts. 

Kommunalbestyrelsen vedtog onsdag aften, at godkende forvaltningens anbefaling om et tre måneder langt trafikforsøg, som skal igangsættes hurtigst muligt. Det går ud på at lukke vejen vest for Stumpedal. Læs mere i nedenstående.

Herlev Bladet har i godt et år gentagne gange beskrevet de trafikale udfordringer på Engløbet ved Herlev Byskole afdeling Eng. Først forårsaget af forældre i bil, der forsøger at sætte deres børn af, dernæst som følge af tung trafik, fordi der bygges i området og for nylig som en afledt konsekvens af den ovale rundkørsel, som Hovedstadens Letbane har lavet på Herlev Ringvej. Alle gange har forældre og skolebestyrelse råbt på mere trafiksikkerhed for skolebørnene, senest har man sågar fjernet skolepatruljerne, men NU ser det ud til, at der sker noget.

LÆS OGSÅ: Politikere reagerer på afstemningsresultat

I sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften anbefaler forvaltningen i Herlev Kommune, at man som et tre måneders trafikforsøg fra uge 12 (20.-24. marts) til 27 (3.-7. juli) lukker Sønderlundvej vest for Stumpedal, da det er den løsning, der ifølge forvaltningens beregninger vil give mindst trafik ved Herlev Byskole afdeling Eng.

Det skyldes blandt andet, at en vejlukning betyder, at man ikke længere ville kunne køre via Sønderlundvej for at komme undgå den ovale rundkørsel.

Skolepatruljen er blevet fjernet ved Herlev Byskole afd. Eng, da det er blevet for risikabelt for voksne og børn at færdes på Engløbet og Sønderlundvej.
Foto: Camilla Bidstrup Møller

Politiet er positivt

Ifølge sagsfremstillingen har der også været en anden løsning på bordet i form af vejbump, men det er langt fra sikkert, at den løsning vil reducere trafikmængden, da der i forvejen er mange bump i området, lyder det. Derfor er valget faldet på en vejlukning vest for Stumpedal. Den placering skyldes ifølge forvaltningen, at det vil tilgodese de forældre, som har behov for at aflevere deres børn i bil i Enghuset på Sønderlundvej og på skolen på Engløbet.

Ulempen er så bare, at der særligt i starten af forsøgsperioden vil være bakkende biler på Sønderlundvej vest for vejlukningen, da der ikke kan anlægges vendepladser til en forsøgsperiode. Det kan skabe utryghed for fodgængere og cyklister, skitseres det. Dernæst anfører man også, at det vil medføre, at nogle af de cirka 2.800 personer over 18 år og de 215 registrerede virksomheder i området skal køre en omvej.

LÆS tidligere artikler om trafikkaos på Engløbet her

Derfor kalkulerer man også med, at de første uger inde i forsøget sandsynligvis vil medføre nye og potentielt farlige trafiksituationer. Af samme grund er Herlev Kommune i dialog med politiet, som er positiv over for at godkende trafikforsøget, og så håber man på, at politiet også vil være der til at få det skudt ordentligt i gang. Selv vil kommunen i opstarten af forsøget have medarbejdere tilstede i morgentimerne.

Trafikforsøget forventes at koste cirka 250.000 kroner. Det vil efterfølgende blive bredt evalueret og forelagt på kommunalbestyrelsesmødet 13. september blandt andet i forhold til en drøftelse af, om det skal gøres permanent eller ej.

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!