Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Hvad kan regionerne – få svaret her

Demokrati. I dag skal vi bruge vores demokratiske ret til at bestemme, hvem der skal repræsentere os i Regionsrådet. Men hvad er det nu lige, de bestemmer over?

Når vi skal til stemmeurnerne i dag glemmer mange, at der faktisk skal tages to valg den dag. To valg, hvor du har indflydelse på de beslutninger, der betyder noget for din hverdag.

Hvert fjerde år er der nemlig både valg til de kommunale bestyrelser og til regionsrådene.

Og nu er tiden altså kommet, hvor vi skal hylde demokratiet og bruge vores stemme til at få lige præcis de politikere ind, som vi ønsker.

Men hvad er det nu lige, din region bestemmer over?

Hvem er de?

Vi har fem regioner i Danmark. Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland – og Region Hovedstaden, som Herlev kommune er en del af.

Hver region ledes af et regionsråd med 41 folkevalgte medlemmer – og det er dem, vi skal vælge til regionsrådsvalget den 21. november.

Hvad gør de så?

Danmarks fem regioner har ansvaret for den velfærd, du møder i hverdagen, og de bruger hvert år cirka 110 milliarder kroner.

Knap 100 milliarder bruges på hospitaler og sundhedsvæsen, som altså er regionernes klart største opgave.

Resten af regionernes penge går til socialt udsatte og handicappede, regional trafik og at skabe vækst og flere arbejdspladser i regionen.

Af de 110 milliarder forvalter Region Hovestaden hvert år knap 40 milliarder skattekroner, og sammen med kommunerne råder regionerne over 64 procent af de samlede offentlige udgifter i Danmark.

Herlevs repræsentant

Abbas Razvi har siddet som repræsentant for Radikale Venstre og Herlev i Regionsrådet i Region Hovedstaden siden begyndelsen i 2006.

I sin tid i regionsrådet har han blandt meget andet været med til at sørge for, at der er uddannelsesmuligheder i nærheden af de unge, der har lidt sværere ved at komme i gang, på Vestegnen og i Herlev. Og at der er transportmuligheder i nærheden, så de nemt kan komme til og fra uddannelsen.

Derudover har han haft fokus på miljø og brugt sine 10 år i rådet på at få renset så mange forurenede grunde som muligt, så danskerne fortsat kan nyde rent drikkevand. Han mener nemlig, miljøet er et vigtigt område i regionen.

»Regionerne er dem, der sørger for, at vi har rent drikkevand, og at vi passer på miljøet med dieseldrevne biler, busser og lastbiler,« siger Abbas Razvi.

Modgang

Men regionerne har kæmpet med både politisk modstand og manglende interesse fra befolkningen.

Efter at have været faldende 35 år, ramte stemmeprocenten sit laveste i 2009 med 62,2 % i Danmark og 63,2 % i Herlev.

Abbas Razvi mener, at en del af det negative lys omkring regionernes eksistens kan skyldes, at alle de gode ting er blevet overskygget af et 1813, der ikke har fungeret optimalt, og at regionsrådets politikere har været for anonyme.

»Vi har været for dårlige til at gøre os synlige for vælgerne. Vi har været nogle diffuse størrelser, som folk ikke kender til, og de ved ikke, hvilke områder vi arbejder med,« siger Abbas Razvi.

Medgang

Men ved sidste valg i 2013 steg stemmeprocenten igen. Her kom den op på 68,38 % på landsplan og hele 69,51 % i Herlev.

Abbas Razvi tror, at folk er ved at have vænnet sig til, at der både skal stemmes til kommunal- og regionsvalget, og at regionerne ikke bare er et forbigående fænomen.

»Folk kan se, at det er effektivt og forbedret, og det har vækket en større interesse blandt befolkningen,« udtrykker han.

Dog er der stadig et stykke vej til de 85,8 %, vi så ved sidste folketingsvalg.

Udvikling

Derfor håber Abbas Razvi, at stemmeprocenten vil blive ved med at stige.

I takt med, at sygdommene og problemerne udvikler sig, skal det danske sygehusvæsen nemlig ifølge ham også udvikle sig.

Derfor mener han, at politikerne i regionsrådet skal være kompetente nok til at træffe de rigtige beslutninger for den danske befolkning.

»Helbredet er noget, vi alle ejer – om vi passer på os selv eller ej, kan vi risikere at blive syge, og så skal vi have de rigtige politikere til at tage de rigtige beslutninger, så vi kan have et optimalt sundhedsvæsen,« siger Abbas Razvi.

Du er måske også interesseret i
Send et svar

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!