Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Hvor den tidligere børnehave lå: Her skal der bygges boliger

Der planlægges nye boliger mellem de eksisterende byggeri på Sønderlundvej.

Der bliver bygget mange nye boliger i Herlev i disse år, og nu er et nyt byggefelt på vej.

På Sønderlundsvej, hvor børnehuset Enggården har ligget siden 1960, men nu er blevet afløst af Det Grønne Børnehus ved Herlev Byskole, Afdeling Eng. lige om hjørnet, er der planer om at bygge cirka 28 nye etageboliger i 3 etager på højst 15 meter, og den gamle institutionsbygning skal rives ned.

Ældre og børnefamilier

I forvejen er der almene boliger på Sønderlundvej, som ejes 3B v/KAB. Boligorganisationen vil sælge stykket med den tidligere børneinstitution fra, og her vil en privat aktør oprette nye boliger.

Målet er, at den nye bebyggelse skal bidrage til Toftegårdens mangfoldighed og beboersammensætning

Bebyggelsen ønskes opført med en bolig i stueplan og en bolig i to etager på første og anden sal, målrettet ældre i stuen og børnefamilier i de to-etagers lejligheder.

I to blokke

Boligerne skal anlægges i to blokke, en som indpasses mellem to eksisterende nabobygninger langs med S-banen mod syd og en som er forskudt diagonalt langs med Sønderlundvej. Mellem boligerne skal der være grønt område både med private arealer og fællesområde, hvor der også skal være legeplads.

De nye boliger skal visuelt passe ind i det eksisterende byggeri i området, lyder det i forslaget til lokalplan. Målet er, at den nye bebyggelse skal bidrage til Toftegårdens mangfoldighed og beboersammensætning, hedder det også.

Plaget af skimmelsvamp

Bygningerne, som nu tænkes at blive revet ned, har i øvrigt budt på mange trængsler for børn, forældre og personale. Der blev konstateret skimmelsvamp, og Enghuset var lukket i mere end to og et halvt år, hvor midlertidige pavilloner var i brug.

Forslag til Lokalplan 132 for Enghuset sendes i offentlig høring i fem uger fra 24. januar til 28. februar. Det er foreløbigt vedtaget af miljø-, klima- og teknikudvalget, hvilket kommunalbestyrelsen skal konfirmere i denne måned.  

LÆS OGSÅ: Børnehusets nye lokaler er indviet 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!