Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Ingen tjekker om foreninger indhenter børneattester

Ifølge børne- og socialminister Mai Mercado (C) forventer hun, at de frivillige sociale foreninger indhenter børneattester. Derudover at kommunerne holder et vågent øje med foreningerne. Det gør man gerne i Herlev Kommune, hvis der vel at mærke følger midler med.

Der er bøde til de frivillige sociale foreninger, som arbejder med børn under 15 år og ikke indhenter børneattester for deres medlemmer. Hvis altså det bliver opdaget, for som det ser ud nu, er der ingen kontrol med, om de nævnte foreninger nu også sørger for, at attesterne kommer i hus. Og spørger man anklagemyndigheden på Vestegnen, kender man ikke umiddelbart til sager, hvor der er givet bøde til foreninger, der ikke har indhentet attester.

Alligevel mener børne- og socialminister Mai Mercado (C) ikke, der er brug for at tjekke op på foreningerne.

»Reglerne er meget klare, og der er ingen grund til, at foreningerne skulle lade være med at indhente børneattester. Det handler jo om at undgå overgreb på børn. Reglerne fremgår tydeligt af de breve, som bliver udsendt i forbindelse med udbetaling af midlerne. Jeg har naturligvis en klar forventning om, at alle myndigheder, institutioner, foreninger og organisationer overholder reglerne, og jeg vil opfordre alle, der skulle være i tvivl, om at tjekke deres egen forening«, lyder det i et skriftligt svar til Herlev Bladet fra ministeren.

Derudover understreger hun, at det både er i foreningernes egen interesse, men også i de pågældende kommuners, som huser foreningerne, at sørge for, at børneattesterne bliver indhentet.

»Seksuelt misbrug af børn hører til de mest afskyelige overgreb, der kan tænkes, og jeg har derfor naturligvis en klar forventning om, at foreningerne lever op til deres ansvar. Jeg har meget svært ved at forstå, hvis der skulle være kommuner, som måtte ønske at støtte foreninger i lokalmiljøet, som ikke tager deres ansvar alvorligt«, lyder det.

Læs også: Natteravne indhenter børneattester fra alle

Attesterne er vigtige

Efter flere artikler i Herlev Bladet sidste år om frivillige sociale foreninger, der ifølge loven ikke behøvede at indhente børneattester, blev reglerne strammet. Og nu skal alle de pågældende foreninger have attester på deres medlemmer. Noget ministeren også sendte en skrivelse ud til kommunerne om.

Af den fremgår:

’Det er vigtigt, at myndigheder, selvejende institutioner, private tilbud, foreninger m.v. inden for servicelovens anvendelsesområde samt frivillige organisationer og foreninger er opmærksomme på, at der bliver indhentet børneattester i det omfang, reglerne i bekendtgørelsen kræver det’.

Ikke op til kommunen

I Herlev Kommune har man ifølge konstitueret stabschef for By og Udvikling, Jakob Ludvigsen, endnu ikke modtaget skrivelsen.

»Men det er klart, at vi ved eventuel modtagelse af midler fra Børne- og Socialministeriet er opmærksomme på det ny krav om indhentning af attester. Herlev Kommune modtager i dag ikke midler eller anden projektfinansiering fra Børne- og Socialministeriet«, oplyser han.

Derfor vurderer han, at det på nuværende tidspunkt ikke er kommunens ansvar at sørge for, at børneattesterne bliver indhentet, men foreningernes eget.

Dog understreger han, at de foreninger, der årligt modtager folkeoplysende midler, i samme forbindelse skal tilkendegive, om de indhenter de lovpligtige børneattester.

»Derudover oplyser vi naturligvis foreninger om, hvordan man indhenter børneattester, hvad loven siger og fortæller om, hvorfor det er vigtigt«, siger Jakob Ludvigsen.

I Kommunernes Landsforening (KL) mener man heller ikke, at det er kommunens ansvar at kontrollere de frivillige sociale foreninger. På samme måde som kommunen henviser man derimod til, at de folkeoplysende foreninger ifølge Folkeoplysningsloven skal afgive en erklæring til kommunen, om at der indhentes børneattester for sine medlemmer. Det skal ske i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler.

Hos Red Barnet understreger psykolog Kuno Sørensen, at det er vigtigt, at det bliver kontrolleret, om der bliver indhentet børneattester. Han mener, det burde være en kommunal opgave at tjekke op på de foreninger, der er i kommunen. Både de frivillige sociale og de folkeoplysende.

»Jeg tænker at man på det kommunale område burde sætte resssoucer af til at lave stikprøver i forhold til alle de foreninger, der er forpligtet til at indhente børneattester«, vurderer han, der mener, det burde være i den enkelte kommunes egen interesse.

Ifølge Rigspolitiet blev der i 2017 indhentet godt 336.000 børneattester i Danmark. 112 af dem var plettet.

Læs mere i Herlev Bladet, der er på gaden i dag. 

Du er måske også interesseret i

Kommenarer er lukket, undtagen trackbacks samt pingbacks

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!