Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Movia valgte at afvikle køreplaner på trods af massiv modstand

Der har langt fra været bred opbakning til den beslutning om at fjerne de trykte køreplaner ved busstoppestederne, som Movia igangsatte i december sidste år. Faktisk viser det sig, at de selv samme interesseorganisationer, som Movia i januar fortalte Herlev Bladet, at man var i dialog med, er imod beslutningen – og hele tiden har været det.

Flere af de organisationer, som Movia henviser til at have været i dialog med forud for beslutningen om at afvikle de trykte køreplaner ved busstoppestederne, er imod afviklingen.
»Vi har holdt møde Movia i efteråret og henvendt os til dem flere gange, og vi har hele tiden gjort det meget klart, at vi mener, at der er brug for information direkte på stoppesteder, og at man ikke kan overføre al information til mobiltelefonerne«, lyder det fra Rasmus Markussen, der er politisk medarbejder ved Passagerpulsen – en del af Forbrugerrådet Tænk.
Han henviser også til en undersøgelse, som Passagerpulsen lavede i juli sidste år, som viser, at elektroniske tavler og fysiske opslag med information om afgangstider og forsinkelser bliver prioriteret af 57,5 til 79,3 procent af de ældre passagerer.

vi har hele tiden gjort det meget klart, at vi mener, at der er brug for information direkte på stoppesteder

Movias kommunikationsdirektør, Camilla Struckmann, forklarede 15. januar i en mail til Herlev Bladet:
’Movia har løbende dialog med Passagerpulsen, pendlerklubber og ældreorganisationer (LO Faglige Seniorer), ligesom vi har et tilgængelighedsforum (handicaporganisationer og LO Faglige seniorer). I disse fora har vi gennem årene ofte drøftet og orienteret om vores generelle strategi for at digitalisere vores trafikinformation – på linje med den generelle offentlige digitaliseringsstrategi’, lyder det.
For lidt hensyn
Faglige Seniorer, der er en selvstændig organisation for fagbevægelsens seniormedlemmer med mere end 230.000 medlemmer, er også en af de interessenter, som Movia nævner at have været i dialog med. Også her er man imod beslutningen.
LÆS OGSÅ: Herlevborgere vil ikke af med de trykte køreplaner
»På godt og ondt synes jeg man tager for lidt hensyn til den ældre del af befolkningen. Selvom der er mange ældre, som er meget på nettet og er dygtige, så er der også mange som ikke er det. Og de bliver skoldet i det her. Man kan ikke sige, at det er god servie og jeg kan ikke forestille mig, at det har været en voldsom stor post på movias budget«, lyder det fra landsformand Ole Ibsen.
Aldrig blevet hørt
Derudover fremgår det af Faglige Seniorers nyhedsbrev, at Movias eget tilgængelighedsforum, som tæller en række forskellige interessenter, aldrig er blevet hørt om, hvorvidt man skulle fjerne køreplanerne.
’Fjernelsen af køreplanerne fra busstoppestederne har aldrig været forelagt for os i forummet, og vi har ikke godkendt, at det er sket. Vi er lodret imod beslutningen, og det har vi gjort kraftigt opmærksom på ved det seneste møde i forummet 14. Februar’, siger Knud Erik Rasmussen til Faglige Seniorers nyhedsbrev.
Herlev Bladet har spurgt Movia, hvorfor man valgte at gennemføre afviklingen af de trykte køreplaner ved busstoppestederne, selvom man vidste, at flere af de interesseorganisationer, man var i dialog med, var imod. Til det svarer bestyrelsesformand Kirsten Jensen i en mail:
Ingen kommentarer
‘Beslutningen om at udfase de trykte køreplaner er taget af en enig bestyrelse, som har lagt vægt på, at der stadig er adgang til trykt information for de borgere, der ønsker det. Vi har også lagt vægt på, at man kan få adgang til liveopdateret information uden brug af en smartphone. Derfor har vi sms 1250-servicen, som kan bruges af alle mobiltelefoner. Når vi beslutter sådanne større ændringer i den kollektive transport, følger vi selvfølgelig op på reaktionerne på kommende bestyrelsesmøder. Det vil vi også gøre i denne sag. Indtil da har jeg eller Movia ikke flere kommentarer til beslutningen’.
Der er bestyrelsesmøde i  Movia 27. februar, hvor man på baggrund af den seneste tids store bevåbenhed fra medier og borgere vil tage sagen op igen.

Du er måske også interesseret i

Kommenarer er lukket, undtagen trackbacks samt pingbacks

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!