Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Naboer frustrerede over hospitalsstøj – myndigheder arbejder på sagen

Ventilationsanlæggene på taget af det nye akuthus larmer i sådan en grad, at flere naboer har svært ved at opholde sig i eget hjem. Kommunen er i dialog med regionen om problemet, som arbejder med forskellige løsninger. Men man kan ikke love, at støjen forsvinder fra den ene dag til den anden.

»Det lyder som en helikopter helt tæt på, hvor propellerne kører konstant,« forklarer Maj Richter Petersen.

Hun bor på Hyldemorsvej, der fører op til Herlev Hospital og ringvejen. Siden midten af sidste uge har hun nærmest ikke kunne være i sig selv derhjemme, fordi det støjer og larmer fra den nye hospitalsbygning Akuthuset på et niveau, der er værre end trafikstøjen fra ringvejen.

»Lørdag holdt vi fødselsdag, og vi måtte sige hva’ og hvad til hinanden, for vi kunne ikke høre noget. Når vi skulle sove, måtte vi lukke vinduet på trods af varmen, og vi har ikke kunnet se tv i havestuen,« fortæller hun, der søndag opgav totalt og trak indendøre på trods af det gode vejr.

I en Facebooktråd, som hun har oprettet, har andre, der også bor i nærheden af hospitalet kommenteret støjen.

Er netop hjemvendt fra ferie, og det konstante støjniveau vi kommer hjem til fra det nye hospitalsbyggeri, er vi mildt sagt chokerede over.

Eller:

Vi bor i kædehuse jo det er meget slemt med støj, døgnet rundt.

Af tråden fremgår, at støjen kan høres i områder som Herlevhuse, Snedronningvej og Herlev Nord.

Én oplyser sågar, at han fra sin have har målt niveauet til at ligge på 59 decibel. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for virksomheder i forhold til beboelseskvarterer ligger på mellem 45 og 55 decibel.

Efterlyser information

Maj Richter Petersen, der har boet på sin nuværende adresse i 25 år, har aldrig oplevet noget lignende. Heller ikke selvom der tidligere har været støjklager fra andre borgere over det ‘gamle hospital’. Her gik kommunen ind i sagen, selvom det viste sig, at hospitalet ikke overskred de vejledende støjgrænser. 

Hun har nu kontaktet kommunen for at høre, om der er noget, man kan gøre.

»Det her er uacceptabelt, hvis det er noget der kommer tilbage, for eksempel når det bliver varmt, så er det uacceptabelt, så kan vi ikke bruge vores haver,« påpeger hun, der heller ikke tør tænke på, hvad det kan betyde for huspriserne.

Hun mener, at man i det mindste burde have informeret borgerne om det.

De nye hospitalsbygninger larmer, mener naboerne.


I dialog

I Herlev Kommune er man opmærksom på problemet. I et skriftligt svar til Herlev Bladet lyder det fra projekt- og driftsteamet:

Herlev Kommune er opmærksomme på de støjgener, som stammer fra ventilationssystemet på de nye runde bygninger på Herlev Hospital. Vi registrerede det første gang fredag og har siden være i kontakt med borgere, som forstyrres af støjen. Vi er samtidig i dialog med Herlev Hospital, så vi sikrer, at der hurtigt findes en løsning.

Herlev Hospital har orienteret os om, at de sammen med entreprenøren er i gang med flere løsningsmuligheder. Hospitalet oplyser også, at de regner med at blive mere præcise på forskellige initiativer i løbet af et par dage. Alle parter har fokus på at få problemet løst hurtigst muligt, og Herlev Kommune følger arbejdet tæt.

Balancering kan tage flere måneder

I Region Hovedstadens Center for Ejendomme (CEJ) arbejder man også på højtryk på at gøre noget ved det. Ifølge Michael Langgaard Nielsen, vicedirektør i CEJ skyldes støjen tre ventilationsanlæg på toppen af Akuthuset. De er placeret på den sydlige del, hvor solen meget af dagen står lige på, og da det var varmest kørte de på fulde omdrejninger for at køle bygningen ned.

»Når vi har så voldsomme temperaturer som i sidste uge, forsøger vi at skubbe så meget luft ind til patienter og personale som muligt, så de får gode arbejdsforhold,« forklarer han.

Derudover er den nye hospitalsbygning næsten lige taget i brug, så der vil gå noget tid med at få systemer og anlæg kørt ordentligt ind.

»Der går gerne tre til seks måneder før, vi får balanceret bygningen ind i forhold til temperatur. Den almindelige måde at styre det på i sådan en bygning er, at man laver en delvis indregulering, før man flytter ind, men så rammer virkeligheden bare,« fortæller han.

Også støj fra Kvinde-Barn-Center

Han understreger dog, at man i lyset af de nye borgerhenvendelser arbejder intensivt på at minimere støjen ved at nedbringe hastigheden på anlæggene.

»Der kan godt komme støj igen, men vi forsøger at minimere det, så det bliver i korte tidsrum i dagtimerne og ikke om natten. Vi kan ikke 100 procent garantere, at der ikke kommer støj, og jeg håber ikke, at der går seks måneder, men måske en til to måneder, før temperaturen er balanceret på plads,« lyder det fra vicedirektøren, der nævner, at man på samme måde som med sengetårnet også vil lave støjmålinger på de nye bygninger for at kontrollere, om de overholder grænseværdierne.

Og apropos de nye bygninger vil han ikke afvise, at der også vil komme støj fra Kvinde-Barn-Center, når det for alvor tages i brug i september.

»Det er ikke til at sige, om der vil komme mere lyd med Kvinde-Barn Centeret, men meget handler også om at få balanceret bygningerne ind,« siger han.

I dialog med borgerne

Når det er sagt, er der også faktorer, som han ikke kan gøre så meget ved som for eksempel vindforholdene, der også har betydning for hvor og hvem, der kan høre støjen.

»Men vi kommer til løbende at kigge på, hvad vi kan gøre for at forbedre støjsituationen. Måske der bliver mulighed for at udbygge med flere anlæg og støjdæmpende tiltag, så den konstante støj kan blive nedbragt,« vurderer han.

Han vil også overveje at gøre mere ud af oplysningen til borgerne, når sådan noget hænder. For eksempel via de lokaler medier.

Indtil da opfordrer han de berørte borgere til at sende ham en mail, hvis de skulle have spørgsmål eller vil gøre opmærksom på noget – til:

Michael.langgaard.nielsen@region.dk

 

Læs mere:

LÆS også Herlev Kommunes støjhandlingsplan 2018-2023, som skal udarbejdes hvert femte år. Her tager man mest udgangspunkt i støj fra vejtrafik.

SE også Lokalplan 92 for det nye hospitalsområde. Her henviser man til et skitseret ‘støjkonsekvensområde’ omkring hospitalet, hvor der ikke må bygges eller indrettes boliger eller andre støjfølsomme anvendelser, med mindre der træffes særlige forholdsregler imod støjen. Det skyldes, at støjniveauerne her kan være højere end de vejledende værdier.

Af kortet fremgår det, at det især er området omkring Rubinvej og Herlev Huse, som bliver udsat for højere støj.

 

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!