Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Ny serviceafdeling i grønt område: Naboer er frustrerede over politisk nødløsning

I villakvartererne, kolonihaverne og nyttehaverne omkring Stokholtbuen er folk mildest talt frustrerede over, at kommunens serviceafdeling kan ende med at blive deres nabo. Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets formand, Marianne Dithmer (EL), forstår frustrationerne og lover, at kommunen også kigger efter andre og bedre løsninger.

Grønne områder, natur, dyreliv, fred og ro. Det er lige nu virkeligheden for de mange mennesker, der bor og færdes i området omkring byens villakvarterer, kolonihaver og nyttehaver ved Stokholtbuen.

Men den virkelighed kan blive en anden, hvis det ender med, at Herlev Kommune placerer sin serviceafdeling, der blandt andet står for at fjerne sne og sikre fremkommelighed på veje og stier, på Stokholtbuen nummer 51.

Det er nemlig netop det sted, som forvaltningen og politikere kigger på nu. Og det vækker langt fra begejstring blandt naboerne til adressen. Det fortæller nabo og formand for Grundejerforeningen Stokholt, Signe Marstrand, til Herlev Bladet.

»Folk er oprørte, og folk er utrygge, og det fylder generelt rigtig meget for os, der bor og færdes her,« siger hun.

Naboerne frygter nemlig, at Serviceafdelingen vil betyde, at området generelt ikke vil være lige så attraktivt som nu. De er særligt bekymrede for miljøet, naturen, dyrelivet, støjgener og øget trafik, der alt sammen vil forringe området.

»Det vil for eksempel gøre mig meget utryg, hvis trafikken bliver tungere, og store lastbiler og servicemaskiner skal køre her. Jeg vil slet ikke være tryg ved at lade min søn cykle til Herlev Privatskole blandt dem,« lyder det fra formanden, som heller ikke oplever, at de trafikale forhold i området er egnede til den tunge trafik, som afdelingen vil tage med sig.

Skal flytte næste år

Lige nu er Herlev Kommunes Serviceafdelingen placeret i lejede lokaler på Turbinevej 12 i Gladsaxe, men fra september 2023 er kommunen blevet opsagt fra lokalerne, hvilket betyder, at man skal ud og finde nye. Og det er derfor, at Herlev Kommune nu undersøger muligheden for at bygge nye lokaler og placere afdelingen på Stokholtbuen.

Da en serviceafdeling i det område vil betyde væsentlige ændringer af det nuværende miljø, kræver det blandt andet en ny lokalplan, tillæg til kommuneplanen og en miljøvurdering, hvis det skal blive en realitet.

 

Illustration: Herlev Kommune


Forhastet beslutning?

Signe Marstrand står uforstående overfor, at kommunen overvejer at bruge området til en serviceafdeling med blandt andet lagerbygninger, garagefaciliter, værksteder og opbevaring af ting som fliser, affaldsbeholdere, busskure og skilte. Derfor har hun også igangsat en digital underskiftindsamling med indtil videre 861 underskrifter i håbet om at gøre opmærksom på problemet og vise kommunen, at der er rigtig mange mennesker, som er imod det.

»Kunne kommunen ikke finde et midlertidigt sted, hvor det er muligt at leje sig ind i stedet? Eventuel kunne det være midlertidig leje på flere grunde, indtil der er noget i Herlevs eget industrikvarter. Det er der, den slags hører til,« siger hun og fortsætter:

»Det virker som en forhastet beslutning – og en meget kortsigtet løsning. Det her er et rekreativt område, hvor det vil være til skade og gene for det omkringliggende miljø.«

Udvalgsformand: Det er ikke det bedste sted, men mulighederne er begrænset

Politisk er der stor forståelse for Signe Marstrand og hendes naboers situation og frustration, og man vil gerne høre beboernes mulige løsninger. Det forsikrer formand for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget Marianne Dithmer (EL), som til Herlev Bladet fortæller, at der ikke er nogen, der synes, at Stokholtbuen er et optimalt sted at placere en serviceafdeling, men at det har været nødvendigt at begynde planlægningen, da man indtil videre ikke har fundet et andet og bedre sted.

»Vi skal gøre alt for at finde et andet sted. Jeg kan godt forstå det (at borgerne er frustrerede, red.). Det er ikke det bedste sted. Men når det er sagt, så er det begrænset, hvad vi har af muligheder. Hvis ikke vi kan finde noget at leje i nærheden, så har vi ikke meget jord selv. Derudover er det svært at finde noget et andet sted, der har tiltrækkelig med kvadratmeter,« siger hun og og påpeger, at kommunen er meget udfordret i denne sag.

Derfor er det nødvendigt at se på flere muligheder for at være sikker på, at Serviceafdelingen har et sted at være.

»Der bliver afsøgt i omegnen, men vi er nødt til at køre to parallelle spor, da det tager lang tid at lave en anden lokalplan (som det vil kræve, hvis Serviceafdelingen skal til Stokholtbuen, red.).«

Marianne Dithmer fortæller desuden, at kommunen og politikerne er meget opmærksomme på mulige miljø- og trafikkonsekvenser, og derfor opfodrer hun alle folk til at komme med deres inputs til, hvordan den bedste løsning kunne være.

Det forventes, at Herlev Kommunalbestyrelse skal behandle ændringen af lokalplanen med en miljøvurdering for området den 7. september 2022.

Du kan læse kommunens debatoplæg i sagen på kommunens hjemmeside 

Fakta om Herlev Kommune Serviceafdelingen: 

Serviceafdelingen varetager den kommunale vintertjeneste, sikrer fremkommelighed og infrastruktur ved ren- og vedligeholdelse af kommunens vej- og stinet samt pleje og vedligeholdelse af de grønne områder.

Serviceafdelingen skal indeholde følgende funktioner:

  • Administrationsbygning med mandskabsrum, kontorer, toilet, køkken, kantine, mødelokale.
  • Lagerbygning.
  • Garagefaciliteter.
  • Værksted.
  • Befæstet areal til containere, parkeringspladser, vaskehal, saltpåfyldning og manøvreplads.
  • Opbevaringsarealer til byggepladshegn, fliser, affaldsbeholdere, busskure og skilte.

Kilde: Herlev Kommune

Herlev Bladet har været i kontakt med flere beboere i området, fået tilsendt flere læserbreve om emnet, ligesom vi har fået indsigt i indsigelser fra både Grundejerforeningen Stokholt og Rytterhaven, der alle har et håb om, at kommunen finder en anden løsning end at placere Herlev Kommunes Serviceafdeling på Stokholtbuen. 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!