Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Plan om rundkørsel på Hjortespringvej

Forvaltningen har udarbejdet et et forslag til en helhedsplan for Hjortespringvej.

Utrygge borgere, trafikulykker og slidte omgivelser – både vejbelægning, vejtræer med mere. Ifølge en sagsfremstilling til det næste Miljø-, Klima- og Teknikudvalgsmøde er der mange gode grunde til at handle på det udkast til en helhedsplan for Hjortespringvej, som nu er blevet fremlagt.

Planen er blevet lavet efter inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder langs vejen og med udgangspunkt i ønsket om forbedre trafiksikkerheden, klimaet og bæredygtigheden. Noget man foreslår at gøre på flere forskellige måder.

SE sagen her med bilag

Selvom målinger viser, at gennemsnitshastigheden faktisk ligger under de tilladte 50 kilometer i timen, vil man blandt andet på udvalgte strækninger sænke farten til 40 kilometer i timen. Det skal gøres ved at ændre vejens forløb ved hjælp af beplantning og etablering af side- og midterheller på noget af den 2,3 kilometer lange strækning. Desuden bliver der også lagt op til et lave en rundkørsel i krydset Sennepshaven-Gammel Klausdalsbrovej.

Derudover arbejder man også med en såkaldt LAR-løsning (Lokal Afledningen af Regnvand i en rodkassette til planterne, hvorfra regnvandet kan afledes) i forbindelse med beplantningen.

Og apropos det grønne, så har man allerede taget fat på at fælde en del af vejtræerne langs Hjortespringvej og foreslår at fælde yderligere 36 på den sydlige del af strækningen, fordi der blandt andet er problemer med ødelagte belægninger. Til gengæld vil man plante 107 nye træer, som ifølge planen skal stå mere hensigtsmæssigt. For eksempel i større bede, hvor der plads til rodsystemet, så belægningen ikke bliver ødelagt. En tredjedel af de nye vejtræer består af træer placeret i de før omtalte LAR-anlæg.

Længerevarende proces

Ifølge planen kan man dele arbejdet med at renovere Hjortespringvej op i fem etaper, som forvaltningen foreslår prioriteres efter, hvor borgerne føler sig mest utrygge:

  1. Krydset ved Borgerdiget.
  2. Krydset Vindebyvej/Herlevgårdsvej, inklusiv krydsning ved Turkisvej.
  3. Krydset ved Gammel Klausdalsbrovej/Sennepshaven, samt den nordlige del til Klausdalsbrovej.
  4. Strækningen mellem Gammel Klausdalsbrovej/Sennepshaven til og med Lidsøvej/Køllegårdsvej.
  5. Strækningen mellem Lidsøvej/Køllegårdsvej til Sjæltoftevej/Rubinvej.

Det skønnes, at alle etaper til sammen vil koste 56 millioner kroner. Der er i det vedtagne budget afsat 10,7 millioner kroner i 2024 og 8,7 i 2025 og 2026 til puljen Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse.

Der er ikke lavet nogen tidsplan for, hvornår man kan gå i gang med de enkelte etaper, men forvaltningen anbefaler, at der prioriteres midler fra den årlige pulje til Trafiksikkerhed og Støjbekæmpelse startende fra 2024.

Forvaltningen vurderer, at der for hver etape skal udarbejdes en foranalyse og politisk behandling, en projekteringsperiode med udbudsproces og en anlægsperiode.

Facts

· Strækningen er 2,3 kilometer lang

· Der blev i 2020 opsat ni fartmålere.

· De seneste fem år fra 2018-2022 er der sket 24 politiregistrerede færdselsuheld. Færdselsuheldene fordeler sig på 3 personskadeuheld, 14 materielskadeuheld og 7 ekstrauheld. I de 3 personskadeuheld er der 1 dræbt, 2 alvorligt tilskadekomne og ingen lettere tilskadekomne.

· Krydset Hjortespringvej/Persillehaven/Anishaven er udpeget som en sort plet med 5 ulykker.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!