Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Politiet beklager: Kommunal TV-overvågning på Bangs Torv var ulovlig i knap to år

Sidste år blev TV-overvågningen på Bangs Torv stoppet af politiet, og nu har Herlev Kommune solgt sin del af udstyret til den nye ejer.

Kommunalbestyrelsen, Herlev Kommune og Københavns Vestegns Politi. De fleste var enige om, at der var gode grunde til et opsætte TV-overvågning på parkeringspladsen ved Bangs Torv i august 2020. Et område, som i foråret samme år var plaget af åbenlys narkohandel, omfattende hærværk på støjværn, brande, hærværk mod lokalpolitiets mobile politistation og udadreagerende unge, som kom med tilråb og skabte uro blandt kunder og butikker, som mistede omsætning.

Nu har det imidlertid vist sig, at samme TV-overvågning er uden lovhjemmel, altså ulovlig, og det beklager politiet, som er den myndighed, der skal give grønt lys til en eventuel overvågning.

LÆS MERE om reglerne på politiets hjemmeside her.

»I første omgang var det vores opfattelse, at TV-overvågning godt kunne anvendes i indsatsen om at genoprette trygheden på Bangs Torv. Da vi sidenhen genbesøgte spørgsmålet, kom vi frem til, at betingelserne alligevel ikke er opfyldte og gav kommunen besked. Det er beklageligt, at vores første vurdering desværre ikke var korrekt, og at vi gav kommunen indtryk af, at betingelserne for opsætning af TV-overvågning var i orden,« lyder det fra chef for lokalpolitiet, politiinspektør Allan Nyring, i et skriftligt svar til Herlev Bladet.

Ikke filmet siden 2022

Politiet fandt ud af den manglende lovhjemmel i TV-overvågningsloven i forbindelse med en anden henvendelse om opsætning af TV-overvågning i Herlev, og efter en fornyet gennemgang af loven vurderede Københavns Vestegns Politi, at betingelserne ikke var opfyldte i forhold til Bangs Torv. Overvågningen blev herefter stoppet i juni 2022 og har været inaktiv lige siden.

Det er beklageligt, at vores første vurdering desværre ikke var korrekt, og at vi gav kommunen indtryk af, at betingelserne for opsætning af TV-overvågning var i orden

I et referat fra det seneste kommunalbestyrelsesmøde fremgår, at politiet kontaktede kommunen i januar i år og bad om, at man snarest fjernede overvågningsudstyret. Kommunen valgte i februar i stedet at sælge sin andel 47,66 procent af udstyret for 40.000 kroner eksklusiv moms til Bangs Torvs nye ejer Obel-LFI Ejendomme A/S. Den resterende andel stod ejeren af PFA-bygningen for, og da denne bygning nu også er overtaget af den nye ejer, så er andelen fulgt med. Det er i øvrigt værd at bemærke, at der gælder andre og mere lempeligere regler for private, der ønsker at tv-overvåge.

Situationen i dag er, at der sidder overvågningsudstyr på bygningen med rulletrappen ind mod Bangs Torv, på restaurant Risico og på PFA-bygningen. Og netop placeringen af udstyret, var årsagen til, at politiet revurderede juraen på området i 2022.

Opfyldte ikke betingelserne

TV-overvågningsloven blev nemlig revideret 1. juli 2020, altså lige inden Herlev Kommune med flere opsatte TV-overvågning på Bangs Torv, og ændringerne betød, at offentlige myndigheder nu kunne få udvidet adgang til at overvåge i det offentlige rum (paragraf 2a-d, red.).

I dag betyder det, at for eksempel en kommune nu må overvåge ‘gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, og som ligger i umiddelbar tilknytning til en restaurationsvirksomhed’. Med umiddelbar tilknytning menes inden for 30 meter.

Det betyder også, at en kommune må overvåge ‘offentlig gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, og som ligger i nær tilknytning til et område, der i forvejen tv-overvåges’. Med nær tilknytning menes inden for 500 meter.

Og endelig at en kommune må overvåge ‘arealer, som ligger i umiddelbar tilknytning til egne bygningers indgange og facader’. Igen betyder umiddelbar tilknytning 30 meter.

for at undgå lignende tilfælde i fremtiden har Københavns Vestegns Politi ændret sagsgange i forbindelse med anmodninger om opsætning af TV-overvågning

Alle tilfælde gælder som hovedregel KUN, hvis det kan dokumenteres, at det er for at fremme tryghed og bekæmpe kriminalitet. Og KUN hvis det er godkendt af politidirektøren og kommunalbestyrelsen.

I tilfældet Bangs Torv fandt politiet ud af, at en del af TV-overvågningsudstyret ikke opfyldte betingelserne i TV-overvågningsloven som for eksempel, at det skulle placeres inden for 30 meter af restaurant Risico. Desuden var der ingen boligforening i nærheden, som havde overvågning.

»Det er godt, det nu er bragt i orden, men vi er selvfølgelig ærgerlige over hændelsesforløbet,« konkluderer chefen for lokalpolitiet, politiinspektør Allan Nyring.

Politiet understreger også i sit svar til Herlev Bladet, at:

‘Der er tale om en teknisk tung lovgivning, hvor en række forhold, betingelser og juridiske teknikaliteter skal være opfyldt, og for at undgå lignende tilfælde i fremtiden har Københavns Vestegns Politi ændret sagsgange i forbindelse med anmodninger om opsætning af TV-overvågning’.

Artiklen fortsætter under billedet.

Bemærk kamera til højre. Foto: Kenneth Hougaard.

Hvad med konsekvenserne?

Spørgsmålet er så, hvad det får af konsekvenser, at de offentlige myndigheder har overvåget et offentligt rum i næsten år uden lovhjemmel?

Spørger man Herlev Kommune lyder det skriftlige svar:

‘Herlev Kommune har hurtigt og villigt fulgt Københavns Vestegns Politis krav og forventer ikke at det vil få yderligere konsekvenser. Herlev Kommune har på intet tidspunkt haft adgang til overvågningen. Det har alene Københavns Vestegns Politi.’

På spørgsmålet om, hvordan det kan gå til, at der blev opsat ulovlig overvågning herunder, hvorvidt Herlev Kommune på nogen måde har haft et ansvar for den ulovlige overvågning, lyder det:

Det er vigtigt at understrege, at det alene er Københavns Vestegns Politi, der har haft adgang til kameraovervågningens optagelser

‘Kameraovervågningen ved Bangs Torv blev opsat i samarbejde med Københavns Vestegns Politi og ejerne af bygningerne ved Bangs Torv.  Den 21/7 2020 modtog Herlev Kommune en bekræftelse på, at Københavns Vestegns Politi havde imødegået Herlev Kommunes ansøgning om opsætning af tv-overvågning på torvet. Det er vigtigt at understrege, at det alene er Københavns Vestegns Politi, der har haft adgang til kameraovervågningens optagelser.’

Desuden sagde borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) på det seneste kommunalbestyrelsesmøde:

»Den overvågning, vi satte vi op, var på baggrund af vejledning og rådgivning fra politiet, som rådgav os til at købe blandt andet det udstyr ,som de kan kigge med på, og det samarbejde har jo ført til, at blandt andet Bangs Torv er blevet fredeliggjort, og det er godt. I dag er der rolige forhold det meste af tiden,« lød det blandt andet fra borgmesteren.

Må godt tv-overvåge andre offentlige institutioner

Herlev Bladet har også spurgt Københavns Vestegns Politi, hvilke konsekvenser den ulovlige overvågning i givet fald vil få. For eksempel ved optagelser af ulovlige forhold brugt i straffesager, men det har ikke været muligt at få svar på det for nuværende.

Dog fremgår det af loven, at optagelser skal slettes senest 30 dage efter, at de er foretaget.

Herlev Bladet har også spurgt politiet, om man kender til andre lignende tilfælde i politikredsen, men heller ikke det har været muligt at få svar på.

I forbindelse med Bangs Torv-sagen fra 2020 besluttede kommunalbestyrelsen også at sætte penge af til overvågning af andre kommunens institutioner, hvilket man også godt må, så længe det sker ud fra et hensyn om forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet. Det fremgår for eksempel af TV-overvågningsloven, at politiet for fem år ad gangen kan give tilladelse til overvågning af idrætsanlægs ‘indgange, facader, indhegninger m.v. og af arealer, som ligger i direkte tilknytning hertil. Og som tidligere nævnt, at kommuner godt må overvåge arealer, som ligger i umiddelbar tilknytning til egne bygningers indgange og facader (paragraf 2d, red.).

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!