Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Udmattelseskrig mod Herlev Kommune

I 15 år har pårørende til en hjerneskadet slægtning kæmpet for at give hende den hjælp, som de mener, hun har ret til. Mens kommunen gradvist har skåret i hjælpen. Nu har Ankestyrelsen bedt kommunen genvurdere sin afgørelse.

Det var en glad Lone Maisøe, der i denne uge fik at vide, at Ankestyrelsen har bedt Herlev Kommune om at genvurdere spørgsmålet om, hvor meget hjælp hendes hjerneskadede slægtning har krav på. En hjælp, som kommunen ellers ifølge Maisøe har reduceret kraftigt i de forgangne år.

»På 15 år er hun gået fra 24 timers socialpædagogisk støtte til én time om dagen. Det er jo dybt kritisabelt,« lyder det fra Lone Maisøe, som understreger, at så mange år i systemet også har haft omkostninger for den nære families privat- og familieliv.

»Hvad med de borgere, som ikke har nogen til at kæmpe for sig. De giver op. Nogle er bange for at klage af frygt for at miste noget af den hjælp, som de allerede får,« fortæller Lone Maisøe, som kender til andre sager end sin egen med samme problemstilling.

»Det er tydeligt, at kommunen prøver at køre de handicappede og deres pårørende trætte,« mener hun.

En typisk historie

Hendes sag taler ind i sidste uges landsdækkende debat i medierne, hvor bevægelsen ‘#enmillionstemmer – Bak op om pårørende til handicap og psykisk sårbarhed‘ blandt andet fik markeret sig.

Det er en Facebookgruppe, som blev stiftet i februar 2019 og nu har over 23.700 følgere. Mange af dem med deres helt egen personlige historie om, hvordan kommuner landet over uberettiget har skåret i deres hjælp. Tal fra rapporten Retssikkerhed for Udsatte borgere viser, at kommunerne har truffet ulovlige afgørelser i 42 procent af klagesagerne fra 2019. Desuden viser Ankestyrelsens stikprøver, at der er alvorlige fejl i 25 til 50 procent af de sager, som borgerne ikke har klaget over. Altså et stort mørketal.

LÆS OGSÅ: Politi og ammunitionsryddere på Herlev Gymnasium

Monica Lylloff, som er talsperson for bevægelsen, kan også følge mange af de ting, som Lone Maisøe fortæller til Herlev Bladet.

»Det er desværre en ret typisk historie. Jeg ikke har dokumentation for, at der i den sag er tale om det, der bliver sagt, men når man hører den samme historie blive gentaget af mange familier i  mange kommuner, så kunne det godt være, at der var noget om det, at det ikke bare er en historie, men at folk efterlades tilbage med en følelse af, at armen bliver vredet så voldsomt om på ryggen, at de til sidst er nødt til at give efter, og at de til sidst er nødt til at placere deres kære på plejehjem eller i et botilbud,« siger hun.

Monica Lylloff kæmper for handicappedes og deres pårørendes retssikkerhed. Pressefoto

 

 

 

 

 

 

 

Vil ikke spare på området

Tilbage i Herlev er Lone Maisøes historie ikke den eneste. Tal fra Social- og Indenrigsministeriets Danmarkskort fra 2020 viser, at Ankestyrelsen valgte at hjemsende 44 procent (fire ud af ni) af de klagesager på voksenhandicapområdet, som Herlevborgerne sendte ind i 2019, til kommunen med krav om, at kommunens afgørelse blev ændret eller genovervejet.

Formand for sundheds- og voksenudvalget i Herlev Kommune, Gitte Friberg Bomholdt (S), påpeger dog i den forbindelse, at antallet af klagersager fra 2017 til 2019 er faldet fra 17 til ni. Dog er antallet af omgørelser eller hjemsendelser steget fra 2018, hvor der var 27 procent, til de nævnte 44 procent i 2019.

Når det er sagt, understreger udvalgsformanden:

»Der er ikke noget ønske fra politisk side om at spare på voksenhandicapområdet. Der er ikke nogen skjult dagsorden,« siger hun.

Borgerforslag

På landsplan blev 46 procent af sagerne på voksenhandicapområdet fra 2019 sendt tilbage til kommunerne.

De mange omgørelser og fejl har fået en gruppe borgere med Monica Lylloff i spidsen til at stille et borgerforslag til Folketinget, som går ud på at få handicapområdet væk fra kommunerne og over i regionerne eller staten.

Borgerforslaget har indtil videre fået over 17.500 støtter og udløber 6. februar 2021. Det skal have mindst 50.000 støtter for at blive fremsat som et beslutningsforslag i Folketinget.

Læs hele historien i denne uges Herlev Bladet.

 

 

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!