Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

'Udsigten': Foreningsdrevet café og restauranten forpagtes ud

Kultur- og fritidsudvalget i Herlev Kommune har vedtaget, at den nu lukkede Restaurant Udsigten fremover skal være foreningsdrevet café, mens restaurantdelen bliver forpagtet ud.

Efter en dialog mellem Herlev Kommune og foreningerne omkring Herlev Hallerne ser det ud som om, der er opnået enighed i forhold til, hvad der skal afløse den nu lukkede Udsigten.

Nemlig en foreningsdrevet café og en restaurant, der skal forpagtes ud på ny under forudsætning af, at forpagteren understøtter de aktiviteter og arrangementer, der er i hallerne. Forpagteren skal også kunne byde på dem og have mulighed for at lave selskaber og drive cateringvirksomhed.

Det fremgår af seneste Kultur- og Fritidsudvalgsmøde, hvor der var fuld enighed om forslaget udarbejdet af forvaltningen.

Foreninger driver cafeen

»Det er en rigtig god løsning, hvor forpagteren skal arbejde tæt sammen med foreningerne, som i højere grad får mulighed for at bruge stedet. Det kommer til at give et meget bedre samarbejde«, vurderer udvalgsformand Kim Wacker (A) og påpeger, at det er noget som foreningerne har råbt og skreget på i årevis.

»Nu får de mulighed for det, og så må vi se, om de kan løfte opgaven«, tilføjer han.

Skal man dømme efter udvalgsreferatet, vil nogle af foreningerne i al fald gøre forsøget.

Herlev/Hjorten Håndbold har for eksempel oplyst, at man er klar til at organisere en gruppe, der kan drive cafeen tirsdage, torsdage og søndage, mens BMS Herlev (basket, red.) og Herlev Floorball Club støtter op, selvom de i første omgang ikke ser sig i stand til at drive cafeen på faste tidspunkter.

LÆS OGSÅ: Udsigten lukker på lørdag

Derudover er det meningen, at café-lokalerne kan bruges til andre aktiviteter på de tidspunkter, hvor cafeen ikke holder åben.

Hvordan det helt præcist kommer til at køre, vil forvaltningen drøfte videre med håndboldforeningen og Herlev Idrætsforening.

Ny forpagter skal findes

Efter Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning er det nu planen, at forvaltningen går i gang med at udarbejde et udbud til forpagtning af restauranten.

Forvaltningen forventer, at der kan laves en aftale med en ny forpagter inden udvalgsmødet 18. december i år.

Det oplyses i referatet, at en ny forpagtningsaftale eventuelt vil kunne laves med en lavere  forpagtningsafgift end i dag, hvilket skal finansieres af Herlev Idrætscenters budget.

Restaurant Udsigten lukkede i juli i år efter næsten 40 års virke. Årsagen var, at den daværende ejer, Johnny Larsen, opsagde sin forpagtningsaftale med kommunen, og at der efterfølgende kun blev lavet en midlertidig. Lukningen gik ikke stille for sig og skabte en del debat blandt andet i Herlev Bladet.

Du er måske også interesseret i

Kommenarer er lukket, undtagen trackbacks samt pingbacks

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!