Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Vågetjeneste i Lindehøj Sogns Menighedspleje:

Nogle gange er det nok bare at være der

Aflastning. Vågerne holder i hånd, hvis det fornemmes at være rigtigt. De kan bede en bøn eller synge en salme. Men ofte er bare selve tilstedeværelsen nok, når den terminale fase er indtruffet og man skal herfra.

De kommer ind, siger deres navn og fortæller, at de kommer fra Vågetjenesten i Lindehøj Sogn. Og så er resten op til en vurdering af situationen.

»Nogle gange er det nok bare at være der«, siger Anne-Grethe Kofoed Petersen.

Den 44-årige lægesekretær er medlem af Lindehøj Kirkes menighedsråd, og hun er en af de godt 10 vågere, som kan rykke ud til døende. Primært i Lindehøj Sogn, men pårørende må også godt ringe, hvis de bor uden for sognet, understreges det.

Ikke dø alene

Vågetjenesten skal grundlæggende være en støtte til et  døende menneske og dermed aflaste de pårørende i nogle timer. Det foregår primært i eget hjem. Men det kan også være på et plejehjem, ikke på Herlev Hospital dog, som har en aftale med Røde Kors Vågetjeneste.

Grundholdningen er, at der ydes medmenneskelig nærvær og omsorg på den døendes præmisser. Og at der primært er den antagelse, at ingen skal dø alene. Vågerne løser ikke plejemæssige opgaver.

Give nærvær

»Vi vil gerne give et nærvær og trygheden ved, at der er et andet menneske. Vi vil også gerne holde i hånd, hvis man ønsker det«, forklarer Anne-Grethe Kofoed Petersen og understreger, at det altid er meget forskelligt, hvordan den enkelte vågning kommer til at foregå.

»Det kan f. eks. være, at man spiller lav musik. Der kan også være det, at der ligger en bog fra den sidste store fødselsdag, som man kan bladre i sammen. Jeg hørte om en situation, hvor bare det, at vågeren sad og stikkede,  virkede beroligende. Man skal bare fornemme, hvad det rigtige er i situationen«, siger hun.

Bøn, salmer og nærvær

Vågetjenesten i Lindehøj Sogn adskiller sig fra f. eks. det tilsvarende tilbud fra Røde Kors ved, at bøn og samler er ’tilladt’, hvis det altså ønskes. Tjenesten er dermed ikke religionsneutral. Det er muligt at synge en salme eller læse en bøn.

Livets sidste timer

Mange har ikke taget stilling til, hvordan livets sidste timer skal foregå. Den erfaring har Anne-Grethe Kofoed Petersen personligt. Og har i øvrigt taget højde for i eget liv.

»Men jeg vil godt opfordre til, at man taler med sine pårørende. Vi skyldes hinanden at tale om det«, siger hun.

Behov så ringer man

Tilbuddet om vågetjeneste er gratis. Vågerne er frivillige og kan være til stede i fire timer pr. gang. Alle vågere har været på et indledende kursus. Det er Erik Würtz Nielsen, der leder vågetjenesten.  Ham kan man ringe til på 40 92 01 15. Eller man kan maile til vaagetjenesten@lindehojkirke.dk 

Du er måske også interesseret i

Kommenarer er lukket, undtagen trackbacks samt pingbacks

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!