Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Arkæologer efter forundersøgelse: Få fund

Kroppedal Museum besøgte i foråret Kagsåparken i forbindelse med det store regnvandsprojekt.

De mange fund fra både jæger­- og bondestenalder i de vådområder, der ligger omkring Kagsåen herunder Smør­- og Fedtmosen og Kags­mosen for ikke at at tale om gravhøjen Sneg­lehøj, der ligger lige på den anden side af Motorring 3, gør det sandsynligt, at Kagsåparken også gemmer på spor fra fortiden. I hvert fald hvis man spurgte Kroppedal Museum, før museets arkæologer gik i jorden 14 dage i april-maj. Spoler vi frem til dag, er begejstringen til at tage og føle på.

LÆS OGSÅ: Kroppedal graver i Kagsåparken

»Vi fandt kun udkanten af et bopladsområde – muligvis fra bronzealderen,« fortæller Lotte Reedtz Sparrevohn, der var i ‘marken’ for at grave i fortiden i forbindelse med det store regnvandsprojekt i området. Til daglig er hun leder af den arkæologiske afdeling på Kroppedal Museum.

Nærmere bestemt uddyber hun, at de fandt et lille område med kogestensgruber, som formentlig er udkanten af et bopladsområde fra bronzealderen. Kogestensgruber er jordhuller med trækulsholdigt fyld og ildskørnede sten, som man formentlig har brugt til madlavning.

»Vi ved, at de her jordovne findes mange steder og typisk er fra bronzesalderen,« forklarer arkæologen og tilføjer, at man også fandt et knækket flintsegl brugt til høst i nærheden.

Håbede på en holm

I stedet for selv at skulle udrulle de store gravemaskiner havde museet valgt at overvåge de boreprøver, som projektholderne i forvejen skulle lave. Det vil sige kigge med og undersøge den jord, der kom op i forbindelse med boringerne. Derudover lavede man også søgegrøfter.

»Vi søgte i de lavtliggende områder af parken, hvor der er tykke gytjelag, det vil sige aflejringer fra ferskvand. Kagsåen har også været der i stenalderen, så det vi håbede på var, at der måske var en lille holm eller en forhøjning, hvor  man kunne have haft en stenalderboplads,« fortæller hun.

Hun tilføjer, at planen er at genoptage prøvegravningerne på et senere tidspunkt og et andet sted. Formentlig ved områder med træer, fordi det må formodes, at de står højere oppe.

På dybt vand

Årsagen til de sparsomme fund kan nemlig skyldes, vurderer hun, at de har gravet for dybt ude i åen til, at der i tidernes morgen har kunne bo nogle der.

»Hvis vi finder noget, vil det nok stamme fra bondestenalderen (4.000 – 1.700 f.Kr.), bronze- (1700 – 500 f.Kr) eller jern- (500 f.Kr. til år 800 e.Kr.),« skønner Lotte Reedtz Sparrevohn.

Arkæologiske udgravninger bliver som regel altid foretaget i forbindelse med byggerier og anlæg. At Kroppedal Museum har været forbi Kagsåparken skyldes det store tværkommunale regnvandsprojekt i parken. Her vil Herlev og Gladsaxe kommuner i samarbejde med forsyningsselskaberne Novafos og Hofor bygge et regnvandsanlæg, som med plads til 100.000 kubikmeter regnvand skal sikre renere vand og færre oversvømmelser. Det starter i oktober i år og forventes færdigt i slutningen af 2027. I hele perioden fra 2024 til 2027 bliver parken lukket for offentligheden.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!