Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Kroppedal graver i Kagsåparken

Før anlægsarbejdet af den nye regnvejrspark i Kagsåparken går i gang, skal arkæologer de næste to uger grave i historien.

Efter en del venten på grund af letbanearbejdet kan det store ‘Kagsåparkens Regnvandsprojekt’, som Herlev og Gladsaxe kommuner laver sammen, snart gå i gang. Men inden kommunerne sætter de store gravemaskiner på græs, vil Kroppedal Museum fra mandag og primært de næste to uger grave med nogle mindre af slagsen og med et helt andet formål for øje.

LÆS OGSÅ: Herlevborger gjorde nyt fund

Selvom man endnu ikke er stødt på oldtidsfund i Kagsåparken, er der nemlig en vis sandsynlighed for, at de grønne områder i parken kan gemme på historiske levn. Derfor vil arkæologerne især kigge efter spor fra jæger-­ og bondestenalderen fra perioden 12.500­ til 1.700 f. Kr., fordi stenalderens bopladser ofte ligger nær søer, moser og vandløb, lyder det i en pressemeddelelse fra Novafos, som blandt andet er vand- og spildevandsselskab for Gladsaxe Kommune.

Heri fremgår også, at det ikke er utænkeligt, at graveriet i Kagsåparken kan give pote.

Der er nemlig gjort mange fund fra både jæger­- og bondestenalder i de vådområder, der ligger omkring Kagsåen herunder Smør­- og Fedtmosen og Kags­mosen. Det drejer sig blandt andet om stammebåde, økser, lerkar og flintredskaber og knogler fra både menne­sker og dyr. Arkæologerne er også på udkig efter bo-­ og gravplad­ser fra bronze-­ og jernalderen og har ved tidligere udgravninger ved gravhøjen Sneg­lehøj – lige på den anden side af Motorring 3 – fundet fem langhuse og en grav fra perioden ældre romersk jernalder til yngre germansk jernalder år 750 e.Kr., fremgår det af Novafos’ skriv.

Artiklen fortsætter under billedet.

Tv. med rødt stien gennem Kagsåparken fra Klausdalsbrovej i nord til Klintekongevej i syd. Kort: Google Maps. Th. illustration fra HOFOR med blå søer og lavninger (lavt terræn til opsamling af regnvand).

 

Parken lukkes i fire år

Graveriet inkluderer blandt andet to meter brede søgerender med 15 meter mellem hver, og mens det står på, lukkes parkens grønne områder af for offentligheden. Kun stien, der går hele vejen igennem, kan stadig benyttes. Når arkæologerne er færdige, lægges jorden tilbage i render og huller, men der sås ikke nyt græs, da anlægsarbejdet, altså etableringen af det store regnvandsanlæg, går i gang i starten af 2024.

Udover de historiske undersøgelser bliver der samtidig taget jordprøver for at se, om jorden kan genbruges i parken eller skal køres væk. Det forventes, at undersøgelser og prøver er færdige, og at parken igen kan benyttes til juli. Men kun for en kort periode, for allerede til oktober går man i gang med at etablere de adgangsveje, som lastbiler og andre maskiner skal bruge, når anlægsarbejdet starter.

Det nye store regnvandsanlæg, som med plads til 100.000 m3 regnvand skal sikre renere vand og færre oversvømmelser, forventes færdigt i slutningen af 2027. I hele perioden fra 2024 til 2027 bliver parken lukket for offentligheden.

 Læs meget mere om det her.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!