Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Opdateret: Beboere på Meteorvej frygter at blive naboer til en byggeplads

Onsdag denne uge skal afdelingen Herlevhuse stemme om, hvorvidt man vil benytte et stort grønt græsareal til byggeplads i de kommende år. Det frustrerer naboerne på Meteorvej, der bliver direkte påvirket, hvis det bliver et ja. Herlevs borgmester er ikke bekendt med sagen, men vil nu undersøge nærmere.

Artiklen er onsdag 12. juni blevet opdateret med oplysninger om, at Herlevhuses afstemning er blevet aflyst. Se nederst.

Det har fået flere beboere på Meteorvej op af stolene, at de har fundet ud af, at der måske skal etableres byggeplads på det store grønne græsareal mellem Meteorvej, Stordyssen og Offerlunden med indkørsel via Meteorvej.

I en skrivelse rundsendt af en beboer på Meteorvej dateret 30. maj fremgår, at beboerne i afdelingen Herlevhuse på onsdag 12. juni skal stemme om at udleje nævnte område til byggeplads frem til og med 2027 i forbindelse med etablering af fjernvarme i første omgang til Eventyrkvarteret og senere til beboerne i området. Efter 2027 vil man lade arealet forblive byggeplads i forbindelse med en ny helhedsplan for Herlevhuse, hvis den bliver stemt igennem. Det er et forslag lavet af den almene boligorganisation SAB, som Herlevhuse er en del af, i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, og forslaget er blevet til på baggrund af dialog med Vestforbrænding og Herlev Kommune forstås det. Men beboerne på Meteorvej er ikke blevet hørt, og det frustrerer.

LÆS OGSÅ: Herlevs nye have giver plads til fordybelse og fællesskaber

»Vi har intet fået at vide. Demokratisk er det helt galt, sådan en proces på en stille villavej skal behandles meget mere seriøst,« lyder det fra Mogens Jacobsen, der bor med Mie Storgaard skråt over for indgangen til det grønne areal, der om vinteren også fungerer som en af Herlevs populære kælkebakker.

De kan ikke forstå, hvorfor de tilfældigt skal få nys om sagen via en nabo, der bor i Herlevhuse, og hvorfor Herlev Kommune ikke har hørt de 90 husstande på Meteorvej forinden. Der er ifølge Mogens Jacobsen trods alt flere husstande på Meteorvej end de 20 til 25 huse i Herlevhuse, der bliver direkte berørt af byggepladsen.

Hurtigst muligt

»Det er en C-vej, den er kategoriseret som en lille vej, der ikke skal skrabes sne på, og så vil man bruge den til så stort et projekt, det er helt uforståeligt. Det kan vi ikke leve med, og vi mener ikke, vi har alderen og energien til det,« tilføjer Mie Storgaard, der frygter ikke at kunne sove om natten på grund af støj fra tunge køretøjer og kender til en nabo, der allerede har haft en ejendomsmægler ude for at vurdere huset i tilfælde af en eventuel flytning.

»Og hvor skal dem, der skal arbejde på pladsen, parkere henne,« spørger Mogens Jacobsen, der også nævner, at Meteorvej i forvejen er blevet gennemkørselsvej som følge af letbane-projektet, og at vejen ligger tæt på en skole og dermed har mange bløde trafikanter.

Herlevhuses beboere skal først stemme om forslaget på onsdag, og det vides endnu ikke, om det bliver et ja eller nej. Hvorfor går I ud allerede nu med jeres bekymringer?

»Hvis ikke vi går ud nu, så bliver vi kørt over, fordi så har de så mange aftaler på plads allerede,« siger Mogens Jacobsen og henviser til, at processen tydeligvis skal gå hurtigt, da der skal træffes beslutning om forslaget på et ekstraordinært afdelingsmøde.

Derudover tyder forslaget ifølge ham på, at man allerede har de meste på plads, idet der også er aftalt økonomien i det – afdelingen står til at få 420.000 kroner i leje årligt.

»Der har også allerede været landmålere ude og tegne op,« nævner han.

Artiklen fortsætter under billedet.

Bemærk den orange streg i græsset, som ifølge Mogens Jacobsen stammer fra en landmåler. Foto: Kenneth Hougaard.

Fem alternativer

Udover Mie Storgaard og Mogens Jacobsen har Herlev Bladet også modtaget skriftlige henvendelser fra fem andre beboere på Meteorvej, som alle understreger, at de har forståelse for fjernvarme-projektet, men ikke for placeringen af byggepladsen. For eksempel skriver Selcuk Kilic:

‘Meteorvej er en vej, som mange borgere bruger dagligt – til fods, på cykel og i bil. En byggeplads her vil skabe trafikforstyrrelser og potentielt farlige situationer, især for børn og ældre, som færdes i området. Desuden har området omkring Meteorvej flere grønne områder, som bruges til rekreation. En byggeplads vil sandsynligvis føre til støj- og luftforurening samt en generel forringelse af lokalmiljøet. Dette vil påvirke livskvaliteten og det lokale dyreliv negativt.’

Meteorvej er en vej, som mange borgere bruger dagligt – til fods, på cykel og i bil. En byggeplads her vil skabe trafikforstyrrelser og potentielt farlige situationer

Også Gitte Gade opfordrer til at finde en alternativ placering:

‘Det er helt tydeligt, at der er økonomisk vinding for SAB og entreprenøren ved at bruge netop denne placering, men uden omtanke for den gene samt påvirkning af ejendomsværdi vores boliger mister i den mellemliggende periode. Derudover står jeg uforstående overfor at man vil smadre et område som er til gavn og glæde for både beboere i Herlev samt de omkringliggende byer. Området er markeret på Google Maps som en Kælkebakke og folk kører hertil hele vinteren for at kælke.’

En byggesagkyndig på Meteorvej har sågar selv fundet og optegnet fem alternative placeringer til byggepladsen, som han har sendt til Herlevs borgmester. Det drejer sig om grusbanen ved Skinderskovhallen, grusbanen ved Lindehøjskolen, en plads ved Dildhaven, det grønne areal ved Kildegårdskolen Øst (hvor der skal bygges plejecenter, red.) og asfaltarealet bag banerne udlagt til amerikansk fodbold ved Kildegårdshallen. Forslagene er lavet med tanke på at have flere små pladser i stedet for en stor.

Har ikke hørt om sagen

Herlev Bladet har talt med Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen (S), som bekræfter, at han har modtaget flere henvendelser fra beboere på Meteorvej deriblandt de nævnte forslag.

»Jeg har ikke hørt om sagen, før de her mails, hvoraf jeg modtog den første for 10 dage siden. Siden har forvaltningen arbejdet med at finde svar. Det er ikke kommunen, der har besluttet det her, det er vigtigt at sige, at kommunen har ikke været involveret i beslutningen. Det er Vestforbrænding,« understreger borgmesteren og tilføjer, at kommunen har været i dialog med Vestforbrænding om nogle andre områder.

»Vi har været i dialog med Vestforbrænding om de kommunale arealer, de har lejet af os, og så har de selv været på jagt efter flere. Men jeg forstår til fulde beboernes frustration om manglende inddragelse og deres bekymringer. Derfor har jeg bedt forvaltningen om, at vi får et møde med Vestforbrænding, så vi kan finde ud af, om det her er den bedste løsning. Det virker for mig at se ikke tilfredsstillende, at man planlægger så indgribende foranstaltninger uden at være i dialog med kommunen, og man har ikke været i dialog med mig,« påpeger borgmesteren.

jeg forstår til fulde beboernes frustration om manglende inddragelse og deres bekymringer. Derfor har jeg bedt forvaltningen om, at vi får et møde med Vestforbrænding

Han tilføjer, at i forbindelse med de kommunale arealer, som kommunen har udvalgt til Vestforbrænding, har man netop gjort sig store anstrengelser i forhold til ikke at pålægge herlevborgerne unødige gener. Og sådan bør det for ham at se også være i forhold til andre arealer, som Vestforbrænding og måtte finde.

»Så nu vil jeg arbejde på, at vi får en dialog hurtigst muligt med Vestforbrænding om de behov, der er, så vi kan hjælpe med at få rullet fjernvarmen ud, og så må vi se, om den løsning, der er, virkelig er den bedste eller, der findes andre,« siger borgmesteren, der finder det oplagt at tage de nævnte fem forslag med også, som en borger på Meteorvej har sendt.

Artiklen fortsætter under billedet.

De fem alternative arealer til en byggeplads, som en borger på Meteorvej har lavet og sendt til borgmesteren.

Ingen aftale endnu

Herlev Bladet har både kontaktet Vestforbrænding og afdelingsbestyrelsen i Herlevhuse om et interview om sagen.

Hos Vestforbrænding har man sendt følgende kommentar i en mail:

‘Vestforbrænding er i dialog med Herlev Kommune i dette spørgsmål. Vi forventer at komme med en udmelding om resultatet af denne dialog i den kommende uge. Vestforbrænding har til dato afsøgt mulighederne for at etablere en byggeplads til brug for udrulning af fjernvarmen i kommunen, herunder i samarbejde med boligselskabet SAB/KAB drøftet mulighederne for byggeplads på det grønne område ved Meteorvej. Der er ikke indgået aftaler herom,’ lyder det.

Også afdelingsbestyrelsen for Herlevhuse har svaret tilbage, men henviser til SAB’s driftschef, Jan Holbæk. Ifølge ham var det Vestforbrænding, der kontaktede Herlevhuse for at høre, om man ville i gang med at etablere byggepladsen et halvt år før tid mod, at afdelingen som nævnt får 420.000 kroner årligt frem til og med 2027. Det er cirka halvanden million kroner i alt.

Byggeplads på området uanset hvad

»Der skal bruges cirka 6.000 til 7.000 kvadratmeter, så det vil ske uanset hvad. Der kan ikke være byggeplads andre steder,« vurderer driftschefen, der dog ikke umiddelbart har hørt entreprenøren M.J. Eriksson, om man kan dele byggepladsen op i mindre områder.

Men gør man det, vurderer han, vil fjernvarme-projektet helt sikkert blive dyrere, og det vil også gå ud over beboerne.

»Så det handler om, hvorvidt vi kan leve med den her gene et halvt år før tid mod en huslejenedsættelse. SAB er en almen boligorganisation og derfor nonprofit, så vi tjener ikke noget på det her, men hvis vi kan gøre projektet billigere, så betyder det, at beboerne vil stige mindre i husleje, og jeg vil tro, at det har en indvirkning på folks beslutning,« forklarer Jan Holbæk, der af erfaring godt tør garantere, at med udsigten til både fjernvarme og en ny helhedsplan er der formodentlig også udsigt til huslejestigninger.

Første gang areal er i spil

Har det før henvendelsen fra Vestforbrænding været på tale at bruge det grønne areal til byggeplads?

»Det har ikke været koblet sammen med fjernvarme før nu, fordi det er nu, at Vestforbrænding skal bruge arealet til i første omgang at etablere fjernvarme i Eventyrkvarteret,« fortæller han.

Arealet har heller ikke været koblet sammen med helhedsplanen før nu, fordi Vestforbrænding har kontaktet afdelingen, før man er blevet færdig med at udarbejde helhedsplanen, og før man har sendt den til afstemning hos beboerne.

Men skulle den blive vedtaget, ser SAB og afdelingsbestyrelsen Vestforbrændings henvendelse som en win-win, fordi så behøver man ikke selv at bekoste en byggeplads. Egentlig er der i fjernvarme-projektet slet ikke tale om en byggeplads, bemærker Jan Holbæk, men mere en plads til opmagasinering. Af samme grund vil der heller ikke være trafik af tunge køretøjer om natten, lyder det.

Vi har ikke noget at skjule. Det er en fuldstændig gennemsigtig demokratisk proces, hvor vi prøver at gøre det bedst mulig for så mange som muligt

»Det bliver en oplagsplads til materialer såsom fjernvarmerør og så videre. Det bliver ikke en byggeplads, hvor der skal arbejdes,« siger han og uddyber, at det først i forbindelse med en eventuelt helhedsplan vil blive en byggeplads.

»Vi har ikke noget at skjule. Det er en fuldstændig gennemsigtig demokratisk proces, hvor vi prøver at gøre det bedst mulig for så mange som muligt,« forklarer driftschefen og påpeger, at hele området vil blive genetableret, som det var, efter at helhedsplanen, skulle den blive vedtaget, er færdig omkring 2029-2030.

Der stemmes i Herlevhuse om forslaget til byggeplads onsdag 12. juni klokken 19, samme dag som der er kommunalbestyrelsesmøde. Et møde, hvor flere af borgerne fra Meteorvej har tænkt sig at dukke op.

Afstemningen er tirsdag 11. juni blevet aflyst, da Vestforbrænding har trukket sit forslag om at leje det grønne areal. Det oplyser SAB, Herlevhuses boligorganisation.

Græsarealet, som Herlevhuses beboere skal stemme om, hvorvidt man vil udleje noget af det til byggeplads til Vestforbrænding.
Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!