Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Borgere kunne ikke komme til aktiviteter, hvis de boede et sted med trapper

En aktindsigt viser, at borgere i Herlev i tre måneder ikke kunne blive kørt til aktivitetscentret, hvis de havde brug for en trappelift.

Siden maj og frem til slutningen af juli har Herlevborgere, der bor i lejlighed med trapper og uden elevator, ikke haft mulighed for at blive transporteret fra deres hjem og til aktivitetscentret i Herlev.

For virksomheden Harbirk, der står for kørslen af borgere til og fra aktivitetscentret i kommunen, har simpelthen ikke haft en trappelift, der virker.

Det fremgår af en mailkorrespondance mellem netop Harbirk og Herlev Kommune, som Herlev Bladet har fået aktindsigt i.

Det betyder helt lavpraktisk, at hvis du som borger har haft brug for at komme til genoptræning, eller hvis du som ældre plejer at gå til sociale aktiviteter i aktivitetscenteret, så har du skulle leve uden den eller de aktiviteter i tre måneder.

Tre måneder uden trappelift

Herlev Kommune oplyser i den forbindelse til Herlev Bladet, at problemerne opstod i foråret, og at de blev løst inden sommerferien. Der er derfor i dag ikke nogle aktuelle problemer med kørslen, der involverer brugen af en trappelift.

Af mailkorrespondancen fremgår det, at Harbirk siden maj 2022 har afvist kørsler, hvor der har været behov for trappelift. Dette til trods for at det fremgår af kontrakten mellem kommunen og Harbirk, at kørsler med trappelift skal kunne foretages. Kørslen med trappelift blev ifølge oplysningerne i mailkorrespondancen genoptaget i slutningen af juli, nærmere bestemt i uge 30.

Herlev Kommune oplyser, at der er tale om to borgere, der i den omtalte periode fik behov for hjælp med trappelift, men som ikke kunne få den hjælp.

Herlev Bladet har kontaktet Harbirk med henblik på at få opklaret, hvorfor de i tre måneder ikke havde en trappelift, der virkede, når det står som en kontraktuel betingelse for at må varetage kørslen i kommunen.

Harbirks direktør Steffen Harbirk ønsker dog ikke at kommentere på sagen. Årsagen er, at den visiterede kørsel i Herlev Kommune i øjeblikket er i udbud. Det er ifølge ham almindelig kutyme i virksomheden, at man ikke udtaler sig op til et udbud, man muligvis vil byde ind på af fare for at blive udelukket fra udbuddet.

Steffen Harbirk siger dog generelt om Harbirks kørsel i kommunen:

»Jeg synes, at vi leverer et godt stykke arbejde, Vi er stolte af det, vi leverer, og vi ville ikke være her, hvis ikke vi leverede en god vare.«

Udbuddet er blevet ændret

Ved udgangen af året udløber Herlev Kommunes aftale med Harbirk. Derfor er den visiterede kørsel i kommunen som nævnt i øjeblikket i udbud.

Ved forrige kommunalbestyrelsesmøde blev det i den forbindelse besluttet, at udbuddet denne gang skulle ændres, så kørslen ikke længere gives til den, der kan give den bedste pris.

Også faktorerne ‘service’ og ‘miljø’ skal i det kommende udbud indgå som tildelingskriterier.

I det tidligere udbud, som Harbirk altså endte med at vinde, var det eneste tildelingskriterie laveste pris.

‘Service’ kommer i det nye udbud til veje 30 procent, ‘miljø’ 20 procent og prisen 50 procent.

Herlev Bladet har i forbindelse med ændringen af udbuddet spurgt kommunen, om denne ændring bygger på negative erfaringer med Harbirk. Til dette svarer Tine Larting, der er centerchef i Center for Sundhed og Voksne, i et skriftligt svar:

»Når vi tilrettelægger nye udbud, medtager vi naturligvis altid erfaringer fra den nuværende leverance. De er en væsentlig faktor ved fastlæggelse af nye kriterier. Dette er almindelig praksis og dermed ikke særligt for dette udbud. Når service indgår som tildelingskriterie, er det for at kvalitetssikre, at kørslen tilpasses de borgere, der skal benytte den, og at en kommende leverandør er opmærksom på, at det er et konkurrencevilkår. På den måde er der tale om en skærpelse fra forrige udbud.«

Herlev Bladet forsøgte i forbindelse med denne artikel at få et mundtligt interview med centerchef Tine Larting, der dog bad om få tilsendt spørgsmålene skriftligt.


Hvad betyder ‘service’ og ‘miljø’ som tildelingskriterier?

I udbuddet af den visiterede kørsel i kommunen har to nye tildelingskriterier fundet vej til udbuddet, nemlig ‘service’ og ‘miljø’.

Af referatet fra kommunalbestyrelsesmødet afholdt 17. august 2022 fremgår det, at ‘service’ dækker over først og fremmest de ressourcer, som tilbudsgiver vil anvende, for at sikre en stabil transport. Tilbudsgiveren skal også beskrive, hvordan den med udgangspunkt i ordentlighed formår at samarbejde positivt og konstruktivt med kommunen. Der lægges desuden vægt på, at tilbudsgiveren kan sikre stabilitet og præcision, ligesom den skal være smidig og fleksibel i samarbejde med kommunen.

Kriteriet ‘service’ dækker desuden over transporttiden, der maksimalt må ligge på 60 minutter, ligesom et krav til service også bliver at drage omsorg om de borgere, der køres med.

Tildelingskriteriet ‘miljø’ dækker over, at tilbudsgiverne skal beskrive en plan for nedbringelse af fossile brændstoffer anvendt til transport.

 

Kilde: Udbudsbetingelser, Herlev Kommune

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!