Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Medarbejdere udsættes for massivt arbejdspres og vold på Herlev Hospital

Arbejdstilsynet har det seneste halve år givet Herlev Hospital 13 påbud, og det har resulteret i en glødende rød smiley. Hospitalsdirektør på Herlev og Gentofte Hospital fortæller, at hun generelt mener, at arbejdsmiljøet er godt, men at der er nogle steder, hvor det kan blive bedre.

‘Arbejdet med patienter og pårørende i Akutmodtagelsen på Herlev Hospital er ikke planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.’

Sådan lyder det kort og kontant fra Arbejdstilsynet i ét af i alt 13 påbud, der er givet til flere forskellige afdelinger på Herlev Hospital det seneste halve år, og som Herlev Bladet har fået aktindsigt i.

Det sker jævnligt, at ansatte går hjem og er kede af det, og at kolleger ringer til hinanden og græder

De mange påbud fra Arbejdstilsynet maler side efter side et samlet billede af en arbejdsplads, hvor medarbejderne har for travlt. Hvor nogle er underlagt et massivt arbejdspres og føler sig stressede. Hvor en gruppe medarbejdere er i risiko for at blive udsat for vold. Hvor nogle bliver udsat for krænkende handlinger og andre er i risiko for at opleve traumatiske hændelser. Hvor temperaturen på et sygeplejekontor er så høj, at ingen kan arbejde der, uden at få det fysisk dårligt. Hvor nogle medarbejdere er i risiko for at falde over ledninger eller på glatte gulve iført forkerte sko.

Hvor arbejdsmiljøet har så stor en betydning for medarbejdernes psyke, at de ringer til hinanden og græder.

‘Ansatte oplyste om personlige konsekvenser af det store arbejdspres i form af angst for at møde ind på vagt, fordi man bl.a. ikke ved, om man kommer til at være alene eller skal tage imod klager,’ står der blandt andet i et påbud givet til Akutmodtagelsen på Herlev Hospital 18. juli.

Ifølge Arbejdstilsynet har Herlev Hospital indtil videre efterkommet otte af de 13 påbud, der er blevet givet det seneste halve år.

Medarbejdere bliver sparket, slået og truet

Det er særligt det psykiske arbejdsmiljø på Herlev Hospital, som går igen i de mange påbud fra Arbejdstilsynet.

Både Akutmodtagelsen, Afdeling for Nyresygdomme samt Service- og Logistikafdelingen har fået påbud, der retter sig mod medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø.

På Akutmodtagelsen beskrives det blandt andet af Arbejdstilsynet, at risikoen for vold ikke er tilstrækkeligt forebygget.

‘De ansatte oplyste, at de flere gange ugentligt oplever, at patienter kan blive udadreagerende. Der har inden for det seneste halve år været flere eksempler, som Arbejdstilsynet har fået oplysninger om, hvor ansatte har oplevet at blive slået, sparket eller truet,’ står der i ét af Arbejdstilsynets påbud.

LÆS OGSÅ: Borgere kunne ikke komme til aktiviteter, hvis de boede et sted med trapper

På Akutmodtagelsen beskrives det også af Arbejdstilsynet, at sygeplejerskerne ansat på afdelingen er udsat for så stor arbejdsmængde og tidspres, at det kan forringe de ansattes fysiske og psykiske sundhed på kort eller lang sigt.

‘Det sker jævnligt, at ansatte går hjem og er kede af det, og at kolleger ringer til hinanden og græder,’ skriver Arbejdstilsynet.

På afdeling for Nyrersygdomme ses det i Arbejdstilsynets rapport, at de ansatte ugentligt oplever krænkende handlinger udført af en ansat i afdelingen i form af nedladende bemærkninger, skæld-ud foran andre samt en hård tone og et afvisende kropssprog.

‘Ansatte oplever personlige konsekvenser bl.a. i form af at være i alarmberedskab og frygte for skæld ud, at opleve utryghed og at frygte at skulle henvende sig (…), samt at flere ansatte er brudt grædende sammen som følge heraf,’ står der blandt andet i påbuddet, der blev givet 31. maj 2022.

I Service- og Logistikafdelingen beskrives det, at portørerne på Herlev Hospital er i særlig risiko for at komme ud for traumatiske hændelser, og at de i denne forbindelse ikke er bekendt med foranstaltningerne vedrørende psykisk førstehjælp.

Det er altså med andre ord Arbejdstilsynets vurdering, at der er ansatte på Herlev Hospital, der efter voldsomme episoder som for eksempel et hjertestop eller episoder med udadreagerende patienter eller pårørende risikerer aldrig at tale om de episoder.

I alt 11 lovovertrædelser

Og de mange påbud, der retter sig mod arbejdsmiljøet på hospitalet, har resulteret i, at Herlev Hospital senest har modtaget et såkaldt kompetencepåbud fra Arbejdstilsynet 19. juli 2022.

Kompetencepåbuddet er givet, da det vurderes af Arbejdstilsynet, at Herlev Hospital har mange arbejdsmiljøproblemer. Den type kompetencepåbud gives, når en virksomhed har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen i fem eller flere afgørelser. I dette tilfælde ligger i alt 11 lovovertrædelser til grund for kompetencepåbuddet.

I forbindelse med denne artikel kontaktede Herlev Bladet Herlev Hospital med henblik på at få et interview med hospitalsdirektør Anne Jastrup Okkels omkring de mange arbejdsmiljøproblemer, som Arbejdstilsynet har konstateret er at finde på hospitalet. Det var i første omgang ikke muligt.

Hospitalsdirektøren har dog efterfølgende sendt sine skriftlige kommentarer til Herlev Bladet, som du kan læse herunder.

»Man kan betragte arbejdsmiljø generelt og konkret. Generelt er det jo ikke en hemmelighed, at hospitalernes og Herlev og Gentofte Hospitals arbejdsmiljø er udfordret af manglen på medarbejdere. Det fylder mere på nogle afdelinger en andre og kommer også ovenpå tre Covid-bølger. Arbejdsmiljø har aldrig været vigtigere ar have på dagsordenen på hospitalerne end nu. I mine øjne er arbejdsmiljøet på Herlev og Gentofte Hospital generelt godt, men det kan nogle steder blive bedre, så her adskiller vi os nok ikke fra mange andre hospitaler og arbejdspladser.«

»Vi ser arbejdstilsynet som en vigtig samarbejdspartner og værdsætter, at de går i dybden nogle steder, for vi deler en fælles ambition om et godt og trygt arbejdsmiljø for alle vores 6.400 ansatte.«

»Vi arbejder hele tiden på at forbedre arbejdsmiljøet på hele hospitalet, altså ikke kun før, under og efter Arbejdstilsynets regelmæssige besøg. Vores indsats på arbejdsmiljøområdet er systematiseret på alle niveauer gennem hospitalets arbejdsmiljøorganisation, som består af ca. 280 medarbejder- og lederrepræsentanter, samt i vores trivsels- og arbejdsmiljøudvalg, der arbejder med de tværgående indsatser og bl.a. følger op på APV-målingerne hvert 3. år og på trivselsmålingerne to gange om året. Desuden er der i hospitalets HR-afdeling ansat fem medarbejdere, der bl.a. arbejder med at styrke arbejdsmiljøet generelt og understøtte arbejdsmiljøarbejdet på hele hospitalet.«


Fakta om påbuddene fra Arbejdstilsynet

I april og maj måned var Arbejdstilsynet på rutinebesøg på Herlev og Gentofte Hospital.

I forbindelse med besøgene fik Herlev og Gentofte Hospital i alt 30 såkaldte reaktioner, som det kaldes af Arbejdstilsynet.

Reaktioner kan både være forbud, strakspåbud, påbud, aftaleforløb, afgørelser, administrative bøder, politianmeldelser og vejledninger. I tilfældet med Herlev og Gentofte Hospital var der tale om strakspåbud, påbud, aftaleforløb og vejledninger.

Hospitalsdirektøren fortæller, at langt størstedelen af de 30 såkaldte reaktioner var af fysisk eller bygningsmæssig karakter. Hospitalsdirektøren fortæller, at man er ærgerlig over de mange reaktioner, men påpeger samtidig, at det ikke er realistisk at undgå reaktioner på så stor en arbejdsplads. Mindst 12 af de 30 reaktioner er allerede løst.

Hospitalsdirektøren oplyser desuden, at der i 2022 er afsat ca. 1,1 million kroner til forskellige arbejdsmiljøindsatser. I 2023 er der afsat yderligere 1 million kroner.

»Et godt arbejdsmiljø gavner både ansatte og patienter, så overalt på hospitalet gør vi, hvad vi kan for at sætte fokus på arbejdsmiljøet både økonomisk og med konkrete handlinger og arbejdsmiljøindsatser,« lyder det fra hospitalsdirektøren.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!