Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Rektor om ændring af Herlev Gymnasium & HF: “Jeg tror på, at det kommer til at lykkes”

Flere elever og en bedre elevsammensætning på Herlev Gymnasium & HF er formålet med regeringens nye fordelingsaftale, der gælder fra skoleåret 2023/2024. Rektor Jan Vistisen tror på, at det kommer til at lykkes.

Jan Vistisen, der er rektor på Herlev Gymnasium & HF, mener, at regeringens nye fordelings aftale, er det, der skal til for at ændre sammensætningen af elever på gymnasiet og samtidig være med til at lokke flere elever til.

»Vi skal have lavet et turn around, sådan så vi igen kan nå op på en elevbestand på 26 klasser og ca. 700 elever. Det er så det, vi arbejder benhårdt på,« siger han og tilføjer: 

»Jeg tror på, det kommer til at lykkes,« siger han. 

Med fordelingsaftalen, der træder i kraft i skoleåret 2023/2024, bliver elverne fordelt på gymnasierne efter forældrenes indkomst og aftand til skolen alt efter, hvilken zone i landet gymnasiet ligger i. 

Formålet med den politiske aftale er, at løse to store udfodringer. 

På den ene side skal aftalen sikre en bedre sammen sætning af elever på de gymnasier, der har haft en udfordring med en skæv fordeling af elever. Og på den anden side, skal den hjælpe de gymnasier, der har haft problemer med et faldende antal af elever.

LÆS OGSÅ: Herlev Kommune lancere energispareplan på fem områder

En underlig tendens

På Herlev Gymnasium & HF har de både udfordringer med en skæv elevsammensætning og et faldende elevantal. Ifølge Jan Vistisen hænger de to ting sammen. 

»Der er en underlig tendens til, at man fordeler sig efter, om der er nogen, der ligner en selv. Og det er bare ikke smart at have en hel klasse, hvor alle sammen er piger. Eller en hel klasse med etniske danske elever. Eller en hel klasse, hvor alle har forskellige kulturelle baggrunde. Det bliver bedre, hvis vi blander folk i klasserne,« siger han. 

Det skal jo helst være sådan, at der er nogle af alle typer i alle klasser. Det tror jeg bliver det optimale, og det er jo det, der er meningen med fordelingsaftalen

Jan Vistisen fortæller, at Herlev Gymnasium & HF længe haft mange elever med anden etnisk baggrund end dansk, og det har ifølge rektoren betydet, at mange af de etnisk danske elever har søgt andre steder hen end. Den udvikling skal fordelingsaftalen være med til at bremse. 

»Det skal jo helst være sådan, at der er nogle af alle typer i alle klasser. Det tror jeg bliver det optimale, og det er jo det, der er meningen med fordelingsaftalen,« siger han.

LÆS OGSÅ: Byudvikling: Politikere enige i at der mangler en rød tråd

Klar til at optage elever

Derudover håber Jan Vistisen  på, at de på Herlev Gymnasium & HF får flere førsteprioritetsansøgere, når fordelingsaftalen træder i kraft fra næste skoleår. 

»Vi er jo klar til at optage elever i sommeren 2023. Så vi vil jo rigtig gerne have en hel masse førsteprioritetsansøgere,« siger han. 

Selvom fordelingsaftalen gælder, når de nye elever skal søge ind på gymnasierne inden 1. marts 2023, så er det stadig sådan, at langt de fleste elever får deres førsteprioritet. 

Hvis der ikke er plads på ansøgernes førsteprioritet, bliver eleverne fordelt efter forældrenes indkomst, hvis skolen ligger indenfor en fordelingszone, og efter transporttid til gymnasiet, hvis skolen ligger indenfor en afstandszone. 

Det er jo ikke så sjovt, at have en skole, hvor der ikke er så mange elever. Det bliver lidt sjovere, hvis der er lidt flere

Herlev Gymnasium & HF ligger inden for en fordelingszone, og derfor vil eleverne blive fordelt efter indkomst fra næste skoleår. 

Jan Vistisen håber på, at Herlev Gymnasium & HF får lov til at have en kapicitet, hvor de kan oprette seks STX-klasser og fire HF-klasser i skoleåret 2023/2024. 

»Vi har sagt til dem (ministeriet, red.), at vi bliver nødt til at få en vis flyvehøjde, hvis vi skal få det til at fungere. Det er jo ikke så sjovt, at have en skole, hvor der ikke er så mange elever. Det bliver lidt sjovere, hvis der er lidt flere,« siger han og tilføjer: 

»Jeg synes jo, at den rigtige størrelse skole er, hvis der er omkring 700-750 elever. Det synes jeg giver en fornuftig gymnasie-størrelse,« siger han.

Tilbage på fuld kapacitet

Rektoren håber på, at de på Herlev Gymnasium & HF kan få lov til at optage 280 nye elever næste år. Det er også en del af gymnasiets udviklingsplan for de næste par år. 

»Vi statser på, at vi får en masse nye elever til sommer. Det skulle gerne være sådan, at der kommer 280  elever, og så er der måske 70 3.g’ere. Så er vi 350 elever i alt. Og så året efter igen skulle vi gerne have 280 nye elever mere. Og så går det jo stærkt,« fortæller rektoren. 

Vi satser på, at vi får en masse nye elever til sommer

Det langsigtede mål for Herlev Gymnasium & HF er, at når skoleåret 2025/2026 går i gang, så skal gymnasiet være oppe på fuld kapacitet igen med omkring 700 elever i alt.

Jan Vistisen er spændt på at se, hvad der kommer til at ske, når de igen må optage elever på Herlev Gymnasium & HF i sommeren 2023. 

»Det skal nok blive rigtig godt,« siger han. 

LÆS OGSÅ: Hvad tænker gymnasieelverne om, at der mangler en hel årgang?

___________________________________________________________________________________________________________

Om fordelingsaftalen

  • De nye regler for fordeling af gymnasielever træder i kraft fra og med skoleåret 2023/2024. 
  • Formålet med aftalen er at løse to store udfordringer: faldende elevantal og en skæv elevsammensætning. 
  • Landet bliver inddelt i afstandszoner og i fordelingszoner. Der er ét sæt regler for hver zone. 
  • På de gymnasier, der ligger i en fordelingszone fordeles pladserne på hvert gymnasium på baggrund af forældrenes indkomst inden for tre kategorier: højindkomst, mellemindkomst og lavindkomst. 
  • På de gymnasier, der ligger i en afstandszone, fordeles ansøgerne på baggrund af transportid. 
  • Herlev Gymnasium & HF ligger i en fordelingszone, og eleverne vil derfor blive fordelt på baggrund af forældrenes indkomst fra sommeren 2023. 

Kilde: uvm.dk

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!