Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Danske Medier vil have minister til at lovgive i sag om videodækning

Kun 32 kommuner tillader videooptagelse af kommunalbestyrelsesmøder, viser rundspørge fra Danske Medier, der vil have ministeren til at lovliggøre optagelser.

I starten af 2018 vil Danske Medier, brancheforening for cirka 300 medievirksomheder i Danmark, rette henvendelse til økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) for at overbevise ham om, at det er en god idé at lovliggøre journalisters ret til at filme kommunalbestyrelsesmøder.

Både for at kunne give journalister den bedst mulige forudsætning for at kunne afdække, hvad der sker i lokalsamfundet, men også for at kunne synliggøre lokaldemokratiet over for borgerne og lette adgangen til det.

’Synliggørelsen sker ikke ved, at borgerne på en kommunal hjemmeside kan læse referater af møder – eller en række steder se video af møderne. Det kan ske ved, at de lokale medier – dagblade, ugeaviser, lokalradioer – på deres website eller deres sider på sociale medier kan lave reportager med videoklip fra debatterne i kommunalbestyrelserne’, fremgår det af en leder på Danske Mediers hjemmeside.

Ifølge den  vil en tilladelse til at filme kommunalbestyrelser ligefrem kunne skabe større interesse for nærdemokratiet og de beslutninger, der bliver truffet, og det er der brug for, mener Danske Medier og nævner den lave stemmeprocent ved det seneste kommunalvalg som eksempel.

30 siger nej tak

Efter en artikel i Herlev Bladet om Herlev Kommunes nej til videodækning af kommunalbestyrelsesmøder, iværksætte Nyhedsbrevet Danske Medier en rundspørge blandt landets 98 kommuner med udgangspunkt i samme emne.

Ud af de 78 kommuner, der svarede tilbage, siger 30 kommuner nej til, at medier kan filme. 32 kommuner giver hel eller delvis tilladelse, men på forskellige vilkår. De fleste steder skal medierne give besked på forhånd, ligesom det mange steder i forretningsordenen for kommunalbestyrelsen står, at optagelse med lyd og film skal ske uden at forstyrre møderne, fremgår det af rundspørgen.

LÆS OGSÅ: Borgmester åbner for dialog om KB-møder på film

30 af de ja-sigende kommuner har lavet en aftale med virksomheden Kommune-TV, som står for udstyr, der tillader streaming af møderne via den enkelte kommunes hjemmeside. Altså hvor det er kommunen og ikke journalisten, der står for videodækningen.

Derudover tillader nogle kommuner kun fotografering ved mødestart, mens  resten af kommunerne svarer, at de ikke har taget stilling til spørgsmålet, da de aldrig har fået anmodning om at filme fra møderne.

Som det er nu, er det op til kommunerne selv at bestemme, om der må filmes eller ej. Det skyldes en Højesteretsdom fra 1972. Ifølge Danske Medier en utidssvarende dom, der ikke tager højde for, samfundsudviklingen og alt, hvad der er sket siden dengang.

Du er måske også interesseret i

Kommenarer er lukket, undtagen trackbacks samt pingbacks

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!