Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Det støjer for meget i Herlev – men kommunen har en plan

Ifølge Herlev Bladets mini-undersøgelse synes et overvejende flertal, at det støjer for meget i Herlev. Kommunen er enig i, at der skal og kan gøres noget, men hvad? Det kom frem på et borgermøde forleden.

Travle trafikkøer, larmende lastbiler og knurrende kraner. Det støjer for meget i Herlev. Det synes over 80 procent af de 78 medvirkende, der på en uges tid har deltaget i Herlev Bladets ikke-repræsentative mini-undersøgelse. 88 procent mener, at det især er trafikstøj, der er problemet.
Resultatet bakkes op af Herlev Kommunes nye støjhandlingsplan, der blev præsenteret på et borgermøde i sidste uge.
I planen fremgår, at over 10.000 Herlevborgere i 2017 har måtte lægge ører til støj, der overskrider Miljøstyrelsens vejlendede grænse på 58 decibel. Det er en stor stigning sammenlignet med tidligere og svarer til cirka 35 procent af alle borgere i Herlev.
Det er især veje som Herlev Ringvej, Herlev Hovedgade og Klausdalsbrovej, der støjer, men også motorvejene omkring kommunen.
Statsveje udfordrer
»Der er kommet mere støj i Herlev, fordi trafikken er steget, og det er i høj grad pendlertrafikken og statsvejene, der udfordrer os«, lød det fra borgmester Thomas Gyldal Petersen (A) på førnævnte borgermøde, hvor de omkring 80 Herlevborgere sagtens kunne nikke genkendende til støjproblemet.
Borgmesterens budskab var derfor, at der kan og skal gøres noget. Støjhandlingsplanen, som er vejledende, er første step. Andet step var borgermødet og tredje et borgerpanel, hvis 13 medlemmer blev valgt på mødet.
Meningen er, at det skal bruges til at indsamle erfaringer, komme med løsningsforslag og lægge pres på Folketinget og Christiansborg, oplyste han.
Ifølge støjhandlingsplanen kan det nemlig koste helt op mod et to- til trecifret millionbeløb at støjreducere de steder, hvor problemerne er størst. Blandt andet de statsejede veje. Og så store beløb opererer Herlev ikke med.

Trafikingeniør fra Herlev Kommune, Morten Lasse Møller, fortæller om støjhandlingsplanen: Foto: Kenneth Kjæp

 
Vil sætte farten ned
I stedet har kommunalbestyrelsen afsat 400.000 kroner fra 2020 til 2022. Derudover har man også tidligere gennemført en række tiltag som for eksempel at opstille interaktive farttavler, lægge støjreducerende asfalt og sænke farten på udvalgte steder. Noget man gerne vil gøre mere ud af. Blandt andet på Herlev Ringvej, hvor det er planen at sætte hastigheden ned fra 70 til 50 kilometer på strækningen ringvejskrydset til Hjortespringvej. Ligeledes arbejdes der på at sætte hastigheden ned fra 60 til 50 kilometer i timen på Herlev Hovedgade. I begge tilfælde ved at indsnævre kørebanerne.
LÆS OGSÅ: Fokus på støj i Herlev Bladet denne uge
Det er ellers ønsket, både fra kommunen og flere boligforeninger, at farten på hele Herlev Ringvej bliver sat ned. Men det kan ikke umiddelbart lade sig gøre, fortalte trafikingeniør Morten Lasse Møller. Det er nemlig politiet, der er øverste myndighed i det forhold, og her mener man, at en hastighedsnedsættelse ikke stemmer overens med det, som ringvejen er ‘normeret’ til, og at det vil ødelægge det trafikflow, der er på strækningen.
Støjværn blev også nævnt på mødet som en effektiv løsning, men det er umiddelbart for dyrt. Dog ikke på den del af Herlev Ringvej, hvor letbanen skal gå, for her er det Hovedstadens Letbane, der skal stå for at opsætte værn de steder, hvor det er påkrævet. Det samme gælder i forbindelse med nybyggeri. Her er det bygherre, der skal sørge for, at støjgrænserne overholdes.
LÆS OGSÅ: To tredjedele flere Herlevborgere udsættes for sundhedsfarlig støj
Få mere at vide om mini-undersøgelsens resultater og læs om Herlevhuses kamp mod støj i næste uges Herlev Bladet.
 
Det er klart trafikstøj, der larmer mest i Herlev, ses det i mini-undersøgelsen. Kilde: SurveyMonkey

 
 
 
 
 
 
 

Du er måske også interesseret i

Kommenarer er lukket, undtagen trackbacks samt pingbacks

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!