Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Det synes Herlev-borgerne om jobcentret

Flere interviews med borgere i Herlev viser, at relationen mellem sagsbehandler og borger har en stor betydning for, om borgerne har en positiv oplevelse af jobcentret.

Overordnet set er de fleste herlev-borgere tilfredse med selve kontakten med jobcentret, men utilfredse med den manglende udvikling i deres forløb.

Det fremgår af et referat fra seneste møde i Arbejdsmarkedsudvalget i Herlev. 

Forvaltningen har foråret 2023 gennemført en interviewundersøgelse med 11 borgere, som er i kontakt med jobcentret. Jobcentrenes primære opgave er at få ledige i job og uddannelse og samtidig hjælpe virksomhederne med at rekruttere arbejdskraft.

Og hos herlev-borgerne er det især det at blive lyttet til og mødt med respekt og forståelse for sin situation, der bidrager til en positiv oplevelse af jobcentret.

God kontakt og samarbejde

En større andel af borgerne siger, at den enkelte sagsbehandler har en stor betydning for udviklingen i deres forløb. Hvis de oplever, at deres sagsbehandler er imødekommende og lyttende, oplever de også fremdrift i deres forløb.

De siger også, at de tidligere har haft oplevelsen af, at deres forløb stod stille, men efter de har fået en ny sagsbehandler, har de oplevet fremdrift.

Herudover oplever flere af dem også, at der er sket en positiv udvikling i jobcentrets måde at arbejde helhedsorienteret på.

Manglende udvikling og inddragelse

En større andel siger, at de savner en hurtigere afklaring i forhold til et slut- og delmål, så både borger og sagsbehandler ved, hvad de arbejder hen imod. Derfor oplever flere af dem også, at der ikke er sket en udvikling i deres forløb.

De oplever også, at de ikke er nok informeret om, hvad formålet med eksempelvis praktikker er, og at de dermed ikke føler, at de har en fælles plan med sagsbehandleren. Derfor føler de sig ikke inddraget i formålet med møder, praktikker med videre.

LÆS OGSÅ: Ny trivselsmåling: Eleverne i Ballerups trivsel udvikler sig ikke

Har du en anden god historie, så skriv til camilla@herlevbladet.dk

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!