Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Styrelses vurdering af forholdene på Lindehøjskolen afsluttet: Levede ikke op til loven

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurderer, at Herlev Kommune på to områder ikke har levet op til Folkeskoleloven. Forholdene er siden blevet bragt i orden, og styrelsen kommer derfor ikke til at foretage sig yderligere.

Herlev Kommune og herunder Lindehøjskolen har ikke levet op til Folkeskoleloven.

Det konkluderer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i deres vurdering af forholdene på Lindehøjskolen, som Herlev Bladet har fået aktindsigt i.

I styrelsens vurdering fremgår det dog, at der siden styrelsens henvendelse til kommunen i starten af året er kommet styr på forholdene på Lindehøjskolen, hvorfor styrelsen ikke kommer til at foretage sig mere.

Sagen betragtes derfor som afsluttet. For at forstå vejen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitets konklusion, må vi over fem måneder tilbage i tiden.

ANDRE HISTORIER: Foreningsformand: Fællesskab blandt etniske grupper forebygger integrationsproblemer

Brud på lov er bragt i orden

For i starten året – nærmere bestemt den 19. januar – bad Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Herlev Kommune redegøre for i alt ni spørgsmål, der alle drejede sig om, hvordan Herlev Kommune sikrer at leve op til flere punkter i Folkeskoleloven på Lindehøjskolen. Det gjorde styrelsen på baggrund af en henvendelse fra en bekymret forælder, der ikke mente, at forholdene på skolen var i orden.

I starten af februar sendte Herlev Kommune så sine svar til styrelsen, og siden er over fem måneder gået, hvor styrelsen har vurderet kommunens svar for at afgøre, om der bliver levet op til Folkeskoleloven på Lindehøjskolen eller ej.

Konklusionen var klar 30. juni, og her kunne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet altså som skrevet konkludere, at Herlev Kommune og herunder Lindehøjskolen på to punkter ikke levede op til Folkeskoleloven.

Først og fremmest er det styrelsens vurdering, at Lindehøjskolens ansættelse af en vikar uden en læreruddannelse eller særlige kvalifikationer, der skulle varetage undervisning i billedkunst og idræt, ikke har været i overensstemmelse med folkeskolelovens paragraf 30 C. Styrelsen vurderer i den forbindelse, at man ikke har forsøgt at skaffe uddannet eller særligt kvalificeret personale til at varetage undervisningen løbende, som det ellers foreskrives i loven.

Den 1. februar 2023 er der dog blevet ansat en uddannet lærer med de rette kvalifikationer til at varetage de pågældende fag.

Derudover vurderes det af styrelsen, at skolen ikke har levet op til sin tilsynpligt i tre moduler i uge 32 sidste år. Dette erkendte Herlev Kommune dog allerede i sine svar til styrelsen i februar, hvor det blev forklaret, at der var tale om en fejl. Styrelsen skriver derfor, at man forudsætter, at skolen fremadrettet fører et fornødent tilsyn med eleverne i hele undervisningstiden. Styrelsen betragter derfor sagen som afsluttet.

Har du en kommentar til historien? Så skriv til amanda@herlevbladet.dk.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!