Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Styrelse har bedt Herlev Kommune redegøre for forholdene i folkeskole: “Det er ikke unormalt”

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har på baggrund af en henvendelse fra en forælder bedt Herlev Kommune redegøre for, hvordan man sikrer at leve op til flere punkter i folkeskoleloven. En ekspert vurderer, at Herlev Kommune svarer på de væsentlige forhold.

Opdateret mandag med et nyt foto. I første omgang bragte Herlev Bladet et billede af Kildegårdskolen, men da artiklen drejer sig om Lindehøjskolen, var det en fejl. Vi beklager.red

Hvordan sikrer Herlev Kommune, at folkeskoleeleverne i Herlev får det antal undervisningstimer, de skal have, og at de bliver undervist af personale med de rette kvalifikationer?

Det er to af i alt ni spørgsmål, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har bedt Herlev Kommune svare på, efter styrelsen i oktober blev kontaktet af en forælder i Herlev, der var bekymret for, om folkeskoleloven blev overholdt på Lindehøjskolen i Herlev.

Det fremgår af styrelsens henvendelse til Herlev Kommune, som Herlev Bladet har fået aktindsigt i.

Situationer som disse kan være vanskelige helt at undgå i en situation med generel lærermangel i Danmark

I kommunens svar, som centerchef for dagtilbud og skoler Camilla Ottsen står som afsender på, står der blandt andet, at man hvert skoleår planlægger undervisningen, så den lever op til minimumskravene, der står beskrevet i folkeskoleloven, og at det efterfølgende er skolelederne på de enkelte skoler, der følger op på, om den planlagte undervisning bliver afholdt.

Desuden skriver kommunen i sit svar, at man altid i sine stillingsopslag søger uddannet personale, der er i stand til at varetage undervisningen, men at der kan opstå situationer, hvor man på skolerne er nødt til at benytte sig af vikarer, der ikke har de rette kvalifikationer. Skolen vil i disse situationer altid først forsøge at dække personalefravær med lærere fra det øvrige lærerteam, før der sættes ind med en vikar, der ikke opfylder kvalifikationskravene.

De samme spørgsmål har Herlev Bladet også har stillet kommunen ad flere omgange og fået svar på af centerchef Camilla Ottsen – det kan du læse mere om i denne artikel om undervisningstimer og i denne artikel om en forælders bekymring for undervisningens kvalitet.

Lærermangel er en udfordring

Herlev Bladet har i forbindelse med styrelsens henvendelse til Herlev Kommune bedt Andreas Rasch-Christensen, der er forskningschef på VIA University College, give et bud på, hvad der er op og ned i sagen.

LÆS OGSÅ: »Jeg er rasende over letbanens håndtering af det her projekt«

Først og fremmest fortæller folkeskoleeksperten, at det ikke er unormalt, at en styrelse på baggrund af en forældrehenvendelse beder en kommune om at give en redegørelse. Og når det kommer til kommunens redegørelse, så mener Andreas Rasch-Christensen også, at Herlev Kommune svarer på de væsentlige forhold i sagen.

»Det er selvfølgelig uheldigt og uhensigtsmæssigt for de berørte klasser, at de får aflyst timer, men min vurdering er, at kommunen redegør for de væsentlige forhold i den henseende,« siger Andreas Rasch-Christensen og uddyber:

»Det er desværre også generelt således, at situationer som disse kan være vanskelige helt at undgå i en situation med generel lærermangel i Danmark.«

Styrelsen er ved at vurdere kommunens svar

Ud over at spørge ind til antallet af undervisningstimer og brugen af vikarer, spørger styrelsen også ind til, hvordan Herlev Kommune sikrer, at skolerne holder øje med sine elever, selv i de timer, hvor der ikke er blevet gennemført undervisning – noget skolerne er forpligtet til at gøre ifølge folkeskoleloven.

Her lyder kommunens svar, at tilsynet med eleverne som hovedregel varetages af det undervisende personale. I de akutte tilfælde, hvor undervisningen ikke kan dækkes, så vil en lærer fra en naboklasse tjekke op på klassen uden en lærer. Dette sker dog kun i tilfælde, hvor der er mangel på vikarer.

Herlev Kommune skriver desuden i sin redegørelse, at forvaltningen har besluttet, at brugen af vikarer og arbejdet med at sikre den faglige kvalitet ved de faste læreres fravær skal drøftes i kommunens udviklingssamtaler med Lindehøjskolen.

LÆS OGSÅ: Sådan vil ung forsker revolutionere kampen mod hudkræft

Andreas Rasch-Christensen fortæller, at en styrelse bør reagere, når en forældre retter henvendelse til den. Hans vurdering ud fra henvendelsen er, at kommunen udfordringer isoleres til en enkelt skole, og at den altså svarer på de væsentlige forhold i henvendelsen fra Styrelsen.

»Det interessante er i virkeligheden, hvordan Styrelsen så vurderer kommunens svar,« afslutter han.

Herlev Bladet har derfor kontaktet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for at høre, om vurderingen af kommunens svar er afsluttet. Styrelsen oplyser i den forbindelse, at vurderingen ikke er afsluttet, men at den forventes at være det i slutningen af marts.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!