Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Kommunen har tilsyneladende intet overblik over antallet af undervisningstimer i Herlevs folkeskoler

Det er ikke til at sige, om eleverne i Herlevs folkeskoler får det antal undervisningstimer, de skal. Herlev kommune kan nemlig ikke trække tal på antallet af undervisningstimer afholdt – noget som man ifølge en ekspert ellers bør føre kontrol med.

Trivslen blandt folkeskoleeleverne i Herlev er ikke ligefrem i top. Faktisk trives folkeskoleelever i Herlev dårligere end landsgennemsnittet.

Det kunne Herlev Bladet fortælle i slutningen af november.

I den forbindelse udtalte Marco Damgaard (S), der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Herlev Kommune, at man på baggrund af trivselsmålingerne ville arbejde på at skabe mere stabilitet i elevernes hverdag både i form af stabilitet omkring lærere og pædagoger ig dermed også mere stabilitet omkring undervisningen.

Men netop undervisningen er lidt af et mysterium at blive klogere på – i hvert fald når det kommer til antallet af afholdte undervisningstimer skolerne i Herlev. Herlev Kommune har nemlig ikke et overblik over antallet af undervisningstimer, som er blevet afholdt.

LÆS OGSÅ: Forældre i oprør over skolegård: “Det er fuldkommen uacceptabelt”

Ekspert: De bør have overblikket i et vist omfang.

Herlev Bladet søgte i midten af december aktindsigt i antallet af planlagte undervisningstimer og antallet af afholdte undervisningstimer i skoleårene 20/21, 21/22 og det igangværende skoleår 22/23 på folkeskolerne Kildegårdskolen, Lindehøjskolen og Herlev Byskole.

Herlev Kommune gav i aktindsigten svar på antallet af planlagte undervisningstimer for alle årgange på alle skoler, men kunne ikke give svar på, hvor mange af de planlagte undervisningstimer, der også blev afholdt.

Det vil altså sige, at kommunen ved, hvor mange undervisningstimer, der har været planlagt, men kommunen ved ikke, hvor mange af de planlagte undervisningstimer, der har været afholdt, og hvor mange der for eksempel er blevet aflyst.

I aktindsigten skriver Herlev Kommune:

»Herlev Kommune er ikke i besiddelse af eksisterende dokumenter, som indeholder de oplysninger, du har efterspurgt. (…) For at svare på dette spørgsmål vil vi manuelt skulle tjekke hver enkelt dag i et skoleår for hver enkelt klasse. Det er ikke muligt for os, med få og enkelte kommandoer, at trække de ønskede oplysninger.«

    Jeg har fuld tillid til, at skolernes planlægningspraksis foregår omhyggeligt

Overblikket er ellers ét, som kommunen ifølge folkeskoleekspert Andreas Rasch-Christensen, der er forskningschef for forskningscenteret for pædagogik og dannelse på VIA University College, i et eller andet omfang bør have.

»Folkeskoleloven foreskriver et antal minimumstimer og et antal vejledende timer for et skoleår, og der er en del fleksibilitet i loven. Det betyder, at de fleste kommuner giver det antal timer, man skal, og det er relativt sjældent, at en kommune giver færre timer. Det er altså med andre ord ret usansynligt, at Herlev Kommune ikke lever op til kravene,« siger han og fortsætter:

»Men det ved Herlev Kommune jo ikke, når de ikke har et overblik over antallet af afholdte timer.«

Hvordan sikres overholdelse af loven så?

I Folkeskolelovens paragraf 14 og 16 står det beskrevet, at der hvert skoleår skal afvikles et minimum antal timer for hver årgang. Derfor mener Andreas Rasch-Christensen altså også, at man som kommune bør føre en form for kontrol med antallet af afholdte undervisningstimer.

Folkeskolelovens paragraf 14b lyder:

Folkeskolelovens paragraf 14b foreskriver et antal undervisningstimer, der som minimum skal afholdes hvert skoleår. Kilde: Folkeskoleloven.

»Kommunen vil jo også kunne komme til at stå i en situation, hvor de skal kunne redegøre for de her forhold. Hvis en række forældre tager kontakt til kommunen med en bekymring for, om antallet af undervisningstimer lever op til loven, så skal kommunen kunne redeføre for det,« siger Andreas Rasch-Christensen og uddyber:

»Selvfølgelig er de her tal nok ikke det første, man kigger på, når man taler om elevernes trivsel. Der vil man nok gå ind og se på, hvordan eleverne har udviklet sig fagligt, hvordan de trives, og om der er områder, hvor eleverne trives dårligere sammenlignet med elever på andre skoler. Men derfor er det stadig et oplagt spørgsmål at stille kommunen. For hvis de ikke har den opgørelse, hvordan sikrer de sig så, at de lever op til lovgivningen på området? Det kan jo være, at der er en god forklaring på det, og den kan kommunen så komme med som svar på spørgsmålet.«

LÆS OGSÅ: Rådhus Hjortespring klar til indflytning i foråret

I forbindelse med aktindsigten spurgte Herlev Bladet Herlev Kommune:

  • Hvordan sikrer kommunen, at skolerne i Herlev overholder folkeskolelovens paragraf 14b, når kommunen ikke er i besiddelse af oplysninger om, hvor mange af de planlagte undervisningstimer der også bliver afholdt?
  • Folkeskoleloven foreskriver, at skolen skal underrette elever og forældre om lærernes og skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen. Bør denne underretning ikke indeholde oplysninger om antallet af afholdte undervisningstimer? Og hvordan giver man den underretning, hvis det ikke er et tal, man har?
  • Hvorfor har man ikke et overblik over, hvor meget af undervisningen, der bliver varetaget af en vikar?
  • Hvordan sikrer kommunen, at skolerne lever op til folkeskolelovens kvalifikationskrav i forbindelse med de ansatte på skolen, hvis man ikke har et overblik over antallet af vikarer samt et overblik over, hvor mange af disse, der opfylder kvalifikationskravene til varetagelsen af undervisningen?
  • Hvis ikke kommunen har disse tal, hvem sikrer så, at folkeskoleloven overholdes på skolerne i Herlev? Og er det ikke kommunens ansvar at sikre?

Herlev Bladet har fire gange givet Herlev Kommune muligheden for at stille op til et mundtligt interview, så den kunne svare på spørgsmålene. Men trods Herlev Bladets fire henvendelser, stillede centerchef for dagtilbud og skole Camilla Ottsen ikke op til interview. I stedet har hun sendt et samlet, skriftligt svar på Herlev Bladets spørgsmål, der lyder:

»Alle skoler har indimellem behov for at bruge vikarer til at dække undervisningen. Jeg har fuld tillid til, at skolernes planlægningspraksis foregår omhyggeligt. Skolerne tilrettelægger elevernes undervisning på baggrund af de foreskrevne regler om antal timer i de forskellige fag. Når skolerne bruger vikarer, planlægges timerne således, at de faste læreres undervisning i videst muligt omfang kan følges,« skriver Camilla Ottsen og fortsætter:

»Det er et område, som har stor bevågenhed hos skolernes ledelser, da vi ved, at det er meget vigtigt for klasserne faglige og sociale trivsel, at der er faste lærere omkring klasserne. Vi er i forvaltningen i løbende i dialog med skolernes ledelser om håndteringen af de udfordringer, der kan være, når lærere er fraværende, eller der i perioder er vikarer i klasserne.«

Det fik Herlev Bladet ikke svar på

Selvom Camilla Ottsen sendte et skriftligt svar, så mangler Herlev Bladet stadig svar på følgende:

  • Hvordan sikrer Herlev Kommune, at skolerne i Herlev overholder folkeskolelovens paragraf 14b, når den ikke kan trække tal på antallet af afholdte undervisningstimer på folkeskolerne i Herlev?
  • Hvorfor har man som kommune ikke et overblik over, hvor meget af undervisningen på skolerne, der afvikles af en vikar?
  • Hvordan sikrer kommunen, at folkeskolerne i Herlev lever op til folkeskolellovens paragraf 28, der foreskriver, at undervisningen skal afvikles af uddannet personale, der lever op til kvalifikationskravene, når man ikke har et overblik over antallet af vikarer samt hvor mange af de vikarer, der opfylder kvalifikationskravene?

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!